Plemenná kniha | AKO REGISTROVAŤ ŠPORTOVÉ KRÁLIKY?
AKO REGISTROVAŤ ŠPORTOVÉ KRÁLIKY?
Elektronická verzia dokumentu na stiahnutie


 


rodokmeň vnútro
 
Registrovať je možné len odchovy po rodičoch, ktorí sú riadne registrovaní a označení a aspoň jeden z nich splníl podmienky zápisu do Plemennej knihy Klubu králičieho hopu SZCH.

Pod registrovanými králičími rodičmi rozumieme:

1. Potomstvo čistokrvných plemien králikov.

2. Krížence typu športový králik, potomstvo po elitných rodičoch.

3. Krížence bez známeho pôvodu, ktoré sa registrujú na základe dosiahnutého výkonu (získali titul Elitný), musia byť označené mikročipom a číslo mikročipu musí byť uvedené v žiadosti o zápis do plemennej knihy.

Do plemennej knihy sa môžu zapísať všetky králiky bez rozdielu plemenného pôvodu, ktoré na oficiálnych pretekoch KKH SZCH splnia niektorú z podmienok pre získanie titul Elitný:

■ preskočia v skoku do výšky 60 cm a viac,

■ skočia v skoku do diaľky 140 cm a viac,

■ štartovali v Elitnej triede na rovinnej dráhe alebo v parkúre.

Chovateľ pošle registrátorovi KKH SZCH Pripúšťacie potvrdenie (dvojmo) riadne vyplnené vo všetkých kolonkách a ďalej podľa počtu mláďat predpísané rodokmene, tiež riadne vyplnené vo všetkých kolonkách, a to najneskôr do troch mesiacov veku králičat.

Do rodokmeňov ptomstva krížencov neznámeho pôvodu vyplní chovateľ registračné značky takto:

Do ľavej ušnice vyplní číslo, pod ktorým je králik zapísaný v plemennej knihe.

Do pravej ušnice vyplní číslo mikročipu.

Ďalej chovateľ priloží obálku so známkou na spätné zaslanie registrácie chovateľovi.

Poplatok za registráciu jedného králika je 0,10 Eur.

Neprípustné chyby, vylučujúce králika z chovu:

- chýbajúci semenník alebo oba,

- juvenilný penis (bez žaluďa u dospelých samcov,

- vyslovene ochabnutý miešok (ťahaný po podložke),

- obojpohlavnosť,

- rozštep penisu, presahujúci polovicu penisu,

- deformácie vonkajších pohlavných orgánov samíc,

- akékoľvek ostatné deformácie a celková nevýraznosť vonkajších pohlavných orgánov.