obrúčky na holuby | HOLUBY
HOLUBY

Obrúčkami o priemere 7 mm sa obrúčkujú:

Letúny: anglický tipler výstavný, bačanský, berlínsky dlhozobý, birminghamský kotrmeliak, breslavský, budapeštiansky krátkozobý, budapeštiansky stredozobý, budapeštiansky bieloštítový, čilik, elblažský, féleďházsky (kiškunféleďházsky), gdanský, hamburský, jágerský, kaliningradský hladkonohý, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, košický letún, mníška, moskovský čierno-biely, moskovský bieloštítový, muki, novosadský krátkozobý, orientálny kotrmeliak, pražský krátkozobý, pražský stredozobý, poľská
straka, poľský farebnohlávok, maďarský sivko, rumunský bielochvostý, rumunský holokrký, rakovnícky kotrmeliak, rostovský, rževský, segedínsky, slovenský vysokoletún,
štralsundský, srbský vysokoletún, štetínsky, štargardský trasokrký, taganrožský, temešvársky, tipler, viedenský krátkozobý, viedenský bieloštítový, viedenský dlhozobý.
Štruktúrové: pávik, čínsky holub.
Sovky: aachenská, figurita, hamburská bielochvostá, talianska,
tuniská, poľská, staronemecká.
Farbisté: hýľ, ľadniak hladkonohý, škorec.
Bubláky: arabský.
Sliepočky: modenka.
Hrvoliaky: brnenský.

Obrúčkami o priemere 8 mm sa obrúčkujú:
Letúny:
anglická straka, anglický long, berlínsky krátkozobý, budapešiansky streozobý pančuškatý, český letún papučatý, čínsky letún, dánsky letún, debrecínsky kotrmeliak, hanoverský, kazaňský, kazašský, nemecké dlhozobé letúny hladkonohé, poľský
sivko, poľská straka, videnský dlhozobý papučatý, nikolajevský, regensburský, viedenský dlhozobý.
Sovky: anatolská, domino, nemecká štítová, africká, nemecká farebnochvostá, staroholandská, turbit.
Farbisté: český cíbik hladkonohý, český holub, český lysko bielochvostý hladkonohý, durínsky cíbik, franský štítnik, kňaz hladkonohý, norimberský škovránok, sliezsky farebnohlávok holonohý.
Štruktúrové: parochniak, staroholandský kapucín.
Bubláky: altenburský, francúzsky.
Hrvoliaky: aachenský, amsterdamský, anglický hrvoliak malý, český stavák, český hrvoliak sivý, durínsky bielohlávok, elster, hesenský, marcherský, moravský bielohlávok, norwichský, sliezsky, starvičský, štajger, voorburský štítový.
Tvarové: damascén (damašský), práchenský kánik.

Obrúčkami o priemere 9 mm sa obrúčkujú:
Letúny:
kaliningradský papučatý, perzský kotrmeliak, rostovský postavový, štargardský trasokrký letún papučatý, volžský.
Štruktúrové: brčkáň, indický pávik.
Farbisté: sliezsky farebnohlávok.
Sovky: anglická owl, orientálne, turbitín.
Sliepočky: modena.
Bradavičnaté: česká bagdeta, franská bagdeta, ostravská bagdeta, nemecký indián, norimberská bagdeta, štajnhajmská bagdeta, dragún, kariér, španier.
Hrvoliaky: moravský hrvoliak sedlatý, moravský moriak, slovenský hrvoliak, francúzsky hrvoliak, staronemecký hrvoliak.
Tvarové: karnó, koburský škovránok, moravský pštros, nemecký výstavný holub, libanonský, poľský rys, show racer španier.

Obrúčkami o priemere 10 mm sa obrúčkujú:
Letúny:
budapeštiansky papučatý, poľská krimka, severokaukazský postavový.
Farbisté: ľadniak papučatý.
Sliepočky: florentínsky holub, king, maltézsky, viedenská sliepočka.
Bradavičnaté: francúzska bagdeta, moravská bagdeta, indián.
Hrvoliaky: anglický, maďarský.
Tvarové: benešovský, výstavný homér, gigant homér, košoa, mondén, štraser, texan.

Obrúčkami o priemere 11 mm sa obrúčkujú:
Letúny:
berlínsky bielochvostý papučatý, staroholandský papučatý.
Štruktúrové: šmalkaldský farebnohlávok.
Farbisté: český cíbik papučatý, český lysko bielochvostý papučatý, saská lastovička papučatá, saský štítový, staronemecký farebnohlávok.
Hrvoliaky: bavorský, sedlatý (český) papučatý, hanácky, saský.
Tvarové: lahore, mondén (pančuškatý), montaubánsky, piešťanský obor, riman, antverpský výstavný (Show Antwerp), anglický výstavný (Show Homer).

Obrúčkami o priemere 12 mm sa obrúčkujú:
Farbisté:
kňaz, mních.
Bubláky: bernský, drážďanský štítový, bucharský, český, vogtlandský, nemecký jednovrkočatý, nemecký dvojvrkočatý.
Hrvoliaky: gentský, holandský, pomoranský.
Tvarové: maďarský obor.