Akváriové rybky
Kardinálka čínská Tanichthys albonubes Lin, 1932

Již téměř osm desetiletí se mohou akvaristé těšit pohledem na nádhernou sladkovodní rybku, velkou 4 – 4,5 cm, jež si vysloužila pro své výrazně zářivé zbarvení také obecný název nepravá či falešná neonka nebo také Tanova rybka. Není to sice nejpříhodnější pojmenování, protože neónka obecná (Paracheirodon innesi) patří do čeledi trnobřichých (Characidae), kdežto kardinálka čínská (Tanichthys albonubes) je zástupcem čeledi kaprovitých (Cyprinidae). Obdivovatelé této rybky se tím ale nijak zvlášť netrápí, protože tradice má hluboké kořeny.

Tento malý krasavec obývá nevelké horské potoky v čínském Kantonu a Hong Kongu, ale nepochybně se vyskytuje i v jiných oblastech Číny. V roce 2001 byla objevena velmi podobná rybka také ve Vietnamu (řeka Ben Hai), jež nese název kardinálka vietnamská – Tanichthys micagemmae Freyhof & Herder, 2001, která údajně dorůstá do menší velikosti a bývá často s druhem T. albonubes zaměňovaná.

Již od šedesátých let uplynulého století se v akváriích chovají i zlatohřbeté, dlouhoploutvé či závojové formy druhu T. albonubes, stále však převažuje chov formy „divoké“. Kardinálky čínské lze chovat nejen v pokojovém akváriu, ale v teplejším ročním období i v jezírku pod širým nebem. Venkovní chov rybky snášejí dokonce lépe než pobyt v obvyklé pokojové teplotě, která jim téměř nevyhovuje. Při teplotě 24 °C a vyšší začnou být totiž malátné, zbarvení těla bledne a vytrácí se i třecí aktivita jinak nadějných chovných párů. Venkovní bazénky by ale měly být umístěny tak, aby v nich nedocházelo k prudkým teplotním výkyvům. Poznenáhlé ochlazování vody až na +5 °C kardinálky čínské snadno přežijí, při jejich přesazení zpět do akvária ale musíme teplotu zvyšovat postupně. Potřebu chladné vody při chovu těchto rybek jsem plně pochopil při pohledu na drsný, téměř vysokohorský terén, obklopující čínský Hong Kong.

Chov těchto rybek v zajetí je optimální ve vodě poměrně tvrdé, a to až do 20 ° dGH, při hodnotě pH 6,5 – 7,5, v teplotním rozmezí 17 – 22 °C. V potravě si naši svěřenci nebudou nijak vybírat, i když upřednostňují živou kořist přiměřené velikosti.

Rozmnožování je takřka bezproblémové. Rodiče své odložené jikry ani mláďata obvykle nepožírají, i když na to nemůžeme stoprocentně spoléhat. Hromadné tření v jednodruhové nádrži je možné. Rybky se běžně rozmnožují i ve venkovních bazénech, nejsou-li znepokojovány dalšími spoluobyvateli. Samičky odkládají jikry velké o průměru do 1,5 mm zpravidla postupně po několik dnů. Chceme-li, aby tření proběhlo v jednom dni, musíme od sebe s předstihem obě pohlaví na 10 dnů oddělit. Celková snůška čítá většinou 150 – 200 jiker, jejichž vývoj trvá 48 – 55 hodin. Rozplavané mladé (protopterygiolarvy) se zdržují blízko pod hladinou. Mají droboučké tlamky, kterými jsou schopné prvních 10 dnů zdolat jemné vířníky nebo jako náhradu „vaječnou mlhovinu“. Pak již přikročíme k podávání živých nauplií buchanek nebo žábronožky solné. První podélné proužky na bocích mláďat začnou vznikat asi po 12 dnech po rozplavání. Pohlavní dospělost nastupuje u tohoto druhu ve stáří 6 – 7 měsíců.

Kardinálka čínská obvykle odolává invazním chorobám, ale může být, že se po lovu planktonu v přírodě setkáme u rybek s napadením obrněnkou hruškovitou (Piscinoodinium pillulare). Je to při pohledu na tělíčko, jakoby bylo „jemně pocukrované“. Léčba se dobře zvládá přípravky na bázi malachinové zeleně, jež je třeba znovu aplikovat asi po třech dnech.

Kardinálka čínská Tanichthys albonubes s lehce prodloženými ploutvemi, dole samec, nahoře samice. (1)

Kardinálka čínská, tření. (2, 3)

 Kardinálka čínska, hejno mladých ryb v rozplavávací nádrži. (4)

Text a foto Jaroslav Eliáš

Brno

Obrázky z Thajska Ludmila Eliášová

Brno

Tetra zlatá

Nedokázal jsem odolat nabídce svého přítele, který byl již „starousedlíkem¨ v Rakousku celých deset let a němčina už byla pro něj skoro druhým mateřským jazykem, abych ho navštívil. Ve Vídni na Neubaugasse, v patrovém obchodním domě, jsme spatřili neobvyklé malé rybky, které jakoby byly ze zlata. Však se jim také říká tetra zlatá neboli německy Goldtetra. Já tehdy, coby obdivovatel malých i velkých ryb, jsem byl přímo u vytržení! Spočítal jsem si své skromné finance a rozhodl se, že si rybky dovezu domů.

Doma, v Brně, jsem rybky umístil ve velké samostatné nádrži a těšil se, jak jako chovatel asi dopadnu. Pak jsem začal o rybkách shánět bližší informace. Od ichtyologa RNDr. S. Franka z Prahy, když ten prostudoval mnou pořízené obrázky, přišlo zklamání. Zklamání? Spíše překvapení.

Tetra zlatá z povodí Amazonky, patřící do čeledi trnobřichých (Characidae), dorůstá velikosti asi 5 cm. Původně byla vedena pod vědeckým názvem Hemigrammus armstrongi, nicméně později byla určena jako místní populace platného druhu H. rodwayi. Uvádí se, že zlatavé či stříbřité zbarvení povrchu těla způsobují cysty metacerkárií motolic (pravděpodobně ptačích), ovšem to není celá pravda. Stříbřitý lesk těla podporuje také ukládání krystalků guaninů v guanoforech. V přírodě jsou rybky třeba zlaté, ovšem při chovu v lidské péči (v zajetí), kde již chybí mezihostitel, jen stříbřité. To dosvědčuje i obrázek ryb z chovu následných generací v náhradních podmínkách.

Ryby se třou skupinově nebo v jednotlivých párech a odkládají pohlavní produkty v blízkosti jemnolistých rostlin. Jikry se zdárně vyvíjejí ve vodě o parametrech: 6 – 7 °dGH; 4 °dKH; pH 6,0 – 6,7 při teplotě 26 – 18 °C. Eleuterembrya se líhnou asi za 30 hodin. Rozplavaný potěr přijímá nejdrobnější živou potravu, vířníky, raná stádia nauplií buchanek, po týdnu i nauplie žábronožky solné (Artemia salina). Rodiče ohrožují jikry i mláďata, proto je třeba co nejdříve po výtěru izolovat. Při chovu v lidské péči nejsou bohužel tetry zlaté příliš atraktivní a snad proto se jim nevěnuje příliš pozornosti.

Tetra zlatá Hemigrammus rodwayi, syn. H. armstrongi z odchytu v prírode. (1)

Tetra zlatá Hemigrammus rodwayi, syn. H. armstrongi z odchovu v zajatí. (2)




Tetra zlatá Hemigrammus rodwayi, syn. H. armstrongi z odchovu v zajatí, detail. (3)

Jaroslav Eliáš Brno