Králiky
Nitriansky králik

Skupina králikov stredných plemien patrí medzi najpočetnejšie chované i vystavované skupiny králikov na Slovensku i v Českej republike. V oboch vzorníkoch plemien králikov táto skupina začína anglickým baranom a končí liptovským lyskom, resp. zajačím králikom. Do veľkej miery je to tým, že naši chovatelia očakávajú od svojich králikov okrem potešenia a výstavných úspechov aj úžitok, či už v podobe kvalitného králičieho mäsa alebo peknej kožušiny. Ak berieme do úvahy pomerne dobrú plodnosť a chovateľskú nenáročnosť zistíme, prečo sú u nás tak obľúbení predstavitelia práve tejto skupiny králikov. Do istej miery je to aj vysvetlenie, prečo sa na našich výstavách v expozícii králikov najčastejšie stretávame s plemenami novozélandský biely a červený, činčila veľká, veľký svetlý strieborný či viedenské králiky. Do tejto pomerne širokej škály plemien patria aj plemená králikov vyšľachtené na Slovensku. Medzi stredné plemená vyšľachtené na Slovensku patrí zemplínsky králik, liptovský lysko, zoborský králik a v neposlednom rade nitriansky králik a práve toto v poradí tretie slovenské národné plemeno králikov vám chceme v tomto článku priblížiť.

Vznik nitrianskeho králika

Ako sme už spomínali nitriansky králik bol uznaný ako v poradí tretie národné plemeno zo slovenského šľachtenia. K samotnému uznaniu došlo 16. 11. 1977 na Národnej výstave v Nitre. Významný podiel na jeho vzniku mal doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. (*1925 až †1986) z Nitry. Tento pán s kolektívom pracovníkov Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre stanovil budúcemu nitrianskemu králikovi šľachtiteľský cieľ, a to vyšľachtiť bieleho králika použiteľného tak vo veľkochovoch, ako aj medzi drobnochovateľmi.

Pri šľachtení boli použité tri základné plemená, ktorých kombináciou mal byť tento cieľ naplnený. V prvej etape boli použité francúzske strieborné (AA BB CC DD gg PP) a ruské králiky (an an BB CC DD gg). Potomstvo týchto králikov bolo označené ako RFR a v ďalšej generácii párené medzi sebou, pričom boli na ďalší chov vyberané akromelanisticky sfarbené jedince, u ktorých sa dôraz okrem sfarbenia kládol hlavne na ranosť, väčší telesný rámec a intenzitu rastu. Zhodou okolností boli na územie Slovenska v tom istom čase importované, na tú dobu kvalitné kalifornské králiky, ktoré boli do šľachtenia zapojené ako tretie plemeno.

Najvýznamnejší chovatelia a osobnosti,

ktoré sa podieľali na vzniku a rozvoji nitrianskeho králika

Okrem doc. Ing. Jaroslava Zelníka, CSc. a pracovníkov VÚŽV v Nitre sa o propagáciu a o isté tútorstvo nad nitrianskym králikom postaral doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. Zo známych chovateľov a propagátorov tohto plemena je treba spomenúť J. Andackého z Čabu, R. Arpáša zo Svätoplukova, Ing. Š. Šušlíka z Nitry, J. Báčika z Topoľčianok, no najvýraznejšie domáce ako aj medzinárodné úspechy zo svojho regeneračného a kmeňového chovu dosiahol Peter Šípoš z Chrabran pri Topoľčanoch.

Práve posledne menovaný pán získal na svoje odchovy na minuloročnej európskej výstave v Nitre všetko čo sa dalo. Nitrianske králiky z chovu Petra Šípoša získali tituly oboch európskych šampiónov a jeho kolekcia titul európsky majster.

Súčasný stav v chove nitrianskych

Od uznania sú chovatelia nitrianskych králikov koordinovaní v rámci chovateľského klubu KANINO, ktorý združuje na Slovensku okrem chovateľov nitrianskych králikov aj chovateľov novozélandských bielych, kalifornských, burgundských, kuních veľkých a siamskych veľkých králikov a počet jeho členov sa pohybuje okolo 100. V Českej republike sú chovatelia nitrianských králikov zase organizovaní v Klube chovatelů králiků masných plemen. Čiže v kluboch chovateľov zaoberajúcich sa mäsovými plemenami králikov. V oboch kluboch sa pravidelne organizujú špeciálne klubové výstavy, typizácie a ďalšie formy posudzovania exteriéru, ktoré pomáhajú zvýšiť úroveň a napredovanie týchto plemien.

Nitriansky králik za hranicami Slovenska

V Českej republike sa chovom a šľachtením nitrianskeho králika dlhoročne zaoberá nadšenec pre toto plemeno Pavol Grígeľ, ktorý chová a vystavuje divokomodrý farebný ráz. Dobré meno nitrianskeho králika v Slovinsku zase robí pán Kurent Marjan, ktorý svoje odchovy úspešne vystavoval aj na Európskej výstave v roku 2004 v Prahe. Podľa správ našich priateľov posudzovateľov sa pomerne kvalitné nitrianske králiky objavujú aj na výstavách v Maďarsku či  Poľsku.

Nitriansky králik a jeho farebné rázy

Kalifornské králiky zapojené do šľachtenia mali pravdepodobne genotyp an an BB CC D? ??. Vďaka tejto skutočnosti a pomerne častej príbuzenskej plemenitbe sa vytvorila skupina králikov s modrým sfarbením. Počas chovu tohto plemena sa upresňoval štandard definitívneho sfarbenia. Pôvodný genotyp predpokladal výskyt buď dominantnej alely G (zonálna distribúcia pigmentu v srsti – aguti, divé sfarbenie) alebo homozygotne, recesívnej konštelácie dd (homogénne rozdelenie pigmentu po celej dĺžke chlpu, Sika, 2004). Podľa najnovšieho Vzorníka plemien králikov (2009) sú prípustné dva rovnocenné farebné rázy a to:

an an BB CC dd GG - divo modrý (Ni divm)

an an BB CC dd gg - modrý (Ni m)

Nitriansky v detailoch

Okrem pozície päť je nitriansky králik typický predstaviteľ skupiny stredných plemien. Najpodobnejší mu je ďaleký príbuzný kalifornský králik. Výnimočnosť spočíva práve v pozícii päť, kresba a farba kresby.

Pozícia 5. – kresba a farba kresby

Kresba hlavy sa skladá z masky a zafarbených ušníc. Maska pokrýva nosovú časť, je menšia ako pri Kal, má pravidelný oválny tvar a zasahuje do úrovne očí. Kresba ušníc je pri koreni ostro ohraničená. Končatiny sú zafarbené po lakťový kĺb, resp. po pätu. Sfarbenie kresby je modré alebo divoko modré.

Ni divm - sfarbenie chvosta: povrch je sivomodrý až modrý, spodná časť svetlá až biela. Biele lemovanie ušníc a nosných otvorov. Svetlejšia až belavá vnútorná strana panvových končatín, nikdy nie bez sivomodrej podsady. V rámci divomodrého sfarbenia sa vyskytujú odchýlky intenzity sfarbenia: svetlý, stredný a tmavý odtieň a následne s tým súvisí intenzita bieleho lemovania sivomodrej farby a spodku chvosta. Prednosť majú vyfarbené králiky.

Ni msfarbenie kresby, vrátane chvosta je intenzívne modré na všetkých častiach, bez bieleho lemovania.

Pazúriky sú pri oboch farebných rázoch rohovitej farby s rôznou intenzitou odtieňa.

Prípustné chyby

V pozícii 5. :

Pri oboch farebných rázoch: menšie odchýlky od požadovanej intenzity sfarbenia. Menej ostré ohraničenie kresby, maska zasahujúca na spodnú sánku. Ojedinelé biele chĺpky v kresbe, slabo nahrdzavelá farba kresby.

Pri Ni divm: chýbajúce alebo menej výrazné biele lemovanie ušníc a nosných otvorov.

Odchýlky od stanovenej farby pazúrikov.

Neprípustné chyby

V pozícii 5. :

Úplne nevýrazná farba kresby (neklasifikovaný). Biele škvrny a skupiny bielych chlpov v kresbe (výluka). Akýkoľvek náznak striebristosti, hnedastej alebo sivohnedej farby (výluka). Vo farbe kresby je neprípustná iná farba ako sivomodrá a modrá (výluka), silne nahrdzavelá farba kresby (neklasifikovaný). Biely pazúrik (výluka).

Nitriansky králik má na Slovensku pomerne silnú a kvalitnú chovateľskú základňu a jeho chov a vystavovanie sa od roku 1977 rozšíril okrem Slovenska aj do Českej republiky, Maďarska, Poľska či Slovinska. V súčasnosti prebieha príprava nového európskeho vzorníka, ktoré súčasťou bude azda už aj nitriansky králik.

Kontaktné osoby pre záujemcov o chov nitrianskych králikov:

Klub chovateľov králikov KANINO

Bc. Juraj Petriska

1. mája 394/ 1

972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Peter Šípoš

Chrabrany 148

95501 Topoľčany

Text: MVDr. Peter Supuka a Ing. Miloš Supuka

Foto: Bc. Martin Supuka

Ni, šesťmesačný samec, chov. Pavol Grígeľ. (7)  

Ni, samec, detail masky a ušníc, chov. Pavol Grígeľ, ČR. (6)    


Trojmesačné mláďatá. (2)

Sfarbenie chvostov, vľavo Ni divomodrý, vpravo Ni modrý. (3)


Detail chvosta Ni divomodrý. (4)                                             Detail chvosta Ni modrý. (5)

Ni, trojmesačné mláďa, pohľad na celú kresbu. (8)Chovám králiky viedenské divosfarbené

Viedenský divosfarbený králik je plemeno mäsovo kožušinové. Jeho ideálna hmotnosť je od 4 do 5 kg. Bol vyšľachtený krížením králikov rozličných plemien a uznaný roku 1936.

Má zavalité telo a pekné lyžicovité otvorené a dobre osrstené ušnice. U nás sa chová v divokom sfarbení v štyroch farebných odtieňoch – bledom, strednom, tmavom a červenkastom. Nemeckí chovatelia vyšľachtili tmavodivoký odtieň sfarbenia. Toto sfarbenie je veľmi zaujímavé a atraktívne. Podľa môjho názoru o niekoľko rokov chov tohto farebného rázu bude veľmi módny. Tento farebný tmavodivoký ráz chová v súčasnosti ako jediný na Slovensku skúsený chovateľ Maroš Sládek zo Smoleníc.

Viedenské divosfarbené králiky chovám tridsať rokov. Keď mi pán Ježek samičku odovzdával povedal, že králiky sa dobre chovajú, že samice sú dobré matky, majú malý súmerný lalok. Vo vrhoch býva 7 až 10 mláďat, matky sa o ne dobre starajú.

Na krmivo nie sú náročné, kŕmim ich senom, suchým pečivom, jačmeňom, pšenicou, kukuricou, ovsom, hrachom, slnečnicou a pridávam trochu granúl (aby sa mi chov nepredražoval), z okopanín topinambur i jeho vňať, mrkvu ktorá pôsobí proti črevným parazitom, repu, kaleráb, jablko, kvaku a občas kapustný, kelový, karfiolový lístok nie hlúbik, tiež vŕbové prúty, agát, vetvičky z nepostriekaných ovocných stromčekov. Tiež zelerovú a petržlenovú vňať, kvôli obsahu vápnika. Do vody trochu liehového octu. Celý rok kŕmim senom, v lete aj zeleným krmivom. Občas do vody pridám žinčicu alebo bryndzu, pretože obsahujú probiotiká. Skrátka, žiadna veda. Mláďatá a samicu dva dni pred odstavom a tri dni po odstave preliečujem proti kokcidióze.

Chovám králiky v záhrade vzdialenej 4 km od miesta bydliska. Keď je v zime niekedy zlé počasie, ktoré mi sťažuje cestu za nimi, vydržia a bez ujmy zožerú všetky zvyšky sena a aj slamu z podstielky. Mám v chove troch samcov a desať samíc.

Viedenské králiky sa chovajú na celom Slovensku, v Česku, pravdaže v Rakúsku a v Nemecku. Niektorých chovateľom možno trochu odrádza poľné sfarbenie, lebo v súčasnosti chce väčšina králiky modré, červené alebo strakoše, ale v praxi to nie je tak. Ani trochu slnka viedeňákom neškodí.

Kto ich raz začne chovať, väčšinou sa ich už nevzdá. Aj keď sa možno kvôli „obyčajnému“ sfarbeniu horšie predávajú na výstavách, v chove sú nenáročné a zdravé. Podľa mňa ich jediná nevýhoda je, že o dva týždne dlhšie vyspievajú.

Medzi našich najznámejších chovateľov patria Maroš Sládek zo Smoleníc, Pavel Černák, Janko Lóci z Kráľovej pri Senci, Tomáš Takáč z Bratislavy-Vajnor, Milan Sliacky z Ružomberka, Peter Herz z Veľkých Kozmáloviec, Pavol Kadák, Peter Habdák, Ing. Kvasnica z Drietomy a ďalší. Veľa dobrých chovateľov je na strednom a východnom Slovensku i na Záhorí.

Pavol Oravec

Adamovské Kochanovce

Viedenský divosfarbený 1,0. (1)

ŠTANDARD 60. ZDROBNENÝ SATENOVÝ (ZSa)


CZ: Zakrslý saténový

D: Zwerg Satin

GB: Dwarf Satin

História:

Zdrobnený saténový králik je jedno z najmladších plemien králikov nielen u nás, ale aj v Európe. Za hlavného šľachtiteľa je považovaný pán Jürgen Walter z Nemecka, ktorý sa tomuto plemenu venuje už vyše 20 rokov. Neskôr sa k jeho snahe pridalo viacero chovateľov a dnes je toto plemeno stabilným a populárnym spestrením výstav.

Genotyp:

Zdrobnené saténové králiky sú uznané vo všetkých farebných rázoch a kresbách normálnosrstých králikov uvedených v tomto vzorníku. Strakoše sú uznané s holandskou kresbou a plášťovou kresbou (východiskové plemená Ho resp. MS). K zdrobneným farebným nepatria s kresbou ČS a TS, tie sú uvedené ako samostatné plemeno s odlišnou hmotnostnou stupnicou.

Skratky zdrobnených saténových králikov sú kombináciou Z Sa (zdrobnený) a skratky východiskového plemena resp. príslušného farebného rázu alebo farby.

Tým istým spôsobom sú tvorené aj genotypy.

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac
1.  0,2 kg
2.  0,4 kg 
3.  0,6 kg
4.  0,8 kg
5.  0,9 kg
6.  1,1 kg

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť 10 bodov

2. Tvar 20

3. Typ 15

4. Srsť 20

5. Saténový lesk 20

6. Farba 10

7. Starostlivosť a zdravie 5

100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

0,7 - 0,79 kg  8 bodov
0,80 – 0,89kg  9  bodov 
0,90 – 1,25 kg 10 bodov
1,26 – 1,34kg 9 bodov
1,35- 1,50kg 8 bodov

Pozícia 2. – tvar

Ako vo všeobecnej časti.

Pozícia 3. – typ

Telo je rovnomerne zavalité po celej dĺžke. Končatiny sú stredne dlhé a primerane silné. Požaduje sa dobrý mačací nášľap hrudných končatín a tým aj vzpriamený postoj. Hlava je nasadená na tele bez výrazného krku, široká v čele. Šírka pri samcoch je približne 5,5 cm a pri samiciach približne 5,0 cm. Pysk je široký (žabí), výrazné lícne kosti. Ušnice sú krátke, vzpriamené, nasadené úzko pri sebe, na koncoch pekne zaokrúhlené s dĺžkou 5,0 až 5,5 cm.

Pozícia 4. – srsť

Srsť je mimoriadne hustá, dlhá 2,5 až 3cm. Pôsobením saténového faktoru sú zmenšené priemery všetkých chĺpkov, t.j. podsadových, krycích a pesíkov. Pesíky presahujú krycí chlp asi o 3 mm. Zmenšenie priemeru chĺpkov spôsobuje nápadné zjemnenie srsti, ktoré je výrazné odlíšné od ostatných plemien s normálnou srsťou.

Pozícia 5. – saténový lesk

Všetky druhy chlpov vykazujú zvláštny, veľmi silný, hodvábny, trblietavý lesk, vyvolaný prítomnosťou alely sa. Táto totiž spôsobuje vytvorenie priehľadného, akoby sklovitého obalu všetkých chlpov, so schopnosťou silne odrážať svetelné lúče.

Pozícia 6. – farba

V pozícii farba sa posudzuje krycia farba, farba podsady, očí, pazúrikov a medzifarba. Prípustné sú všetky farebné rázy uznaných plemien s normálnou srsťou s výnimkou klasickej strakatosti, holandskej strakatosti a japonského zafarbenia. Priesvitný akoby sklovitý obal chlpov spôsobuje, že sa farba krycieho chlpu, podsady a prípadne aj medzifarba prejavuje zreteľne intenzívnejšie v porovnaní s plemenami s normálnou srsťou rovnakého farebného rázu. Inak kritériá pre farbu očí, pazúrikov, krycieho chlpu, podsady a medzifarby sú zhodné s piatou a šiestou pozíciou východiskových plemien s normálnou srsťou. Kritériá tejto pozície sú rovnaké ako kritériá príslušných východiskových plemien. Posudzujeme podľa kritérií východiskových plemien.

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

Ako vo všeobecnej časti.

PRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícii 1. :

Podľa hmotnostnej stupnice.

V pozícii 2. :

Ako vo všeobecnej časti.

V pozícii 3. :

Menšie odchýlky od požadovaného typu. Zreteľnejší krk, užší v hrudi, tenšie končatiny. Menšie odchýlky od požadovaného typu hlavy, šírka čela menšia ako 5 cm. Mierne presvitajúce a špicatejšie ušnice s dĺžkou od 5,5 do 6,0 cm.

V pozícii 4. :

Menej hustá srsť, než je predpísané pre saténového králika, menšie odchýlky od stanovenej dĺžky srsti, hrubšia srsť so štruktúrou srsti plemien s normálnou srsťou. Ojedinelé miesta so sklonom k plstnateniu.

V pozícii 5. :

Menej výrazný žiadaný zvláštny saténový lesk všetkých druhov chlpov. Lesk menej výrazný pri koži, t.j. pri korienkoch chlpov.

V pozícii 6. :

Pri slonovinových zvieratách menšia rovnomernosť zafarbenia po celom tele ako aj odtieňové odchýlky stanovenej farby očí albínov a leucínov. Pri ostatných farebných rázoch slabšia, menej výrazná intenzita farieb, pripomínajúca farbu plemien s normálnou srsťou. Inak platia prípustné chyby opísané v piatej a šiestej pozícii východiskových plemien s normálnou srsťou.

V pozícii 7. :

Ako vo všeobecnej časti.

NEPRÍPUSTNÉ CHYBY

V pozícii 1. :

Hmotnosť nižšia ako 0,70 kg a vyššia ako 1,50 kg, (neklasifikovaný).

V pozícii 2. :

Ako vo všeobecnej časti.

V pozícii 3. :

Zásadné odchýlky od požadovaného typu (výluka). Dlhý krk (výluka). Plazivý postoj a pohyb (výluka). Dlhá a úzka hlava (výluka). Ušnice dlhšie ako 7 cm (výluka).

V pozícii 4. :

Vyslovene riedka srsť, t.j. srsť skoro bez podsady (výluka). Veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti (výluka). Srsť so štruktúrou ako pri plemenách s normálnou srsťou (výluka), vatovitá, splstnatená srsť na väčších plochách (výluka).

V pozícii 5. :

Úplne chýbajúci saténový lesk (výluka), pri zvieratách so silnejším vypadávaním srsti sa lesk prechodne stráca, preto je pri takýchto zvieratách potrebné králiky neklasifikovať s poznámkou: pre silné pĺznutie sa nedá posúdiť výraznosť lesku.

V pozícii 6. :

Pri slonovinových zvieratách silné znečistenie, alebo silná škvrnitosť (neklasifikovaný), iná farba očí a pazúrikov (výluka). Pri ostatných farebných rázoch platia neprípustné chyby opísané v piatej a šiestej pozícii východiskových plemien s normálnou srsťou.

V pozícii 7. :

Ako vo všeobecnej časti.