Aktívny Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Vložené 17.08.2020

Dôležitým článkom každého klubu je nielen jeho celoročná aktivita, ale aj VČS, na ktorej sú jednotlivé úspechy či nezdary hodnotené. Členovia KCHL aT sa zišli dňa 2. 3. 2019 v Žiline, na tradičnom mieste, kde miestna ZO SZCH poskytuje dobré zázemie pre mnohé kluby.

VČS otvoril predseda klubu Peter Dobrucký. Po obvyklom privítaní členov, hostí, garanta klubu, prečítaní programu a určení overovateľa zápisnice už nasledovala správa o celkovej činnosti. Tajomník Jozef Hrabal v trojstrannom elaboráte podrobne vyzdvihol aktivity s uvedením konkrétnych osôb, ktoré sa o splnenie uznesení zaslúžili.  Boli odlietané takmer všetky preteky podľa vopred stanovených termínov. Je to gro, pre ktoré bol klub ustanovený. Bohatá bola publikačná činnosť, menej už výstavná. Nedarí sa presvedčiť členov, aby viac vystavovali na CV zvierat v Nitre. Vylepšila sa grafická činnosť na internetovej stránke, rozšíril sa priečinok o historické články. Významná bola účasť klubu na propagačnom podujatí  národných plemien vo Vychylovke.

                                                                Časť účastníkov pred začiatkom schôdze. 

Podpredseda klubu Bc. Vladimír Kubík a tajomník Jozef Hrabal sa významne podieľali na zostavení propagačného holubiarskeho plagátu pod gesciou SZCH. Ondrej Barzo z Levíc splnil uznesenie vystavením majstrovského kŕdľa budapeštianskych vysokoletúnov na CV zvierat v Nitre 2018. Funkcionári klubu sa podieľali autorsky aj pripomienkami na Vzorníku slovenských štandardoch holubov. Z plánovaných uznesení sa nepodarilo jedine získať dotačný stimul na niektoré plánované aktivity.

Pokladničná správa Ondreja Barza mnohých potešila, no funkcionárov klubu až tak nie. Neplatenie členského je nešvár, pričom Stanovy SZCH v § 6, odst. 6 píšu jasne, ako vzniká a zaniká členstvo. Už vlani som v článku pre časopis Chovateľ písal o sponzorských členoch. Neuplynul ani rok a problém sa v našom klubu ukázal. Zoznam členov klubu dlhý a na schôdzi ani nie polovica, čím vzniká problém uznášania schopnosti či neschopnosti a porušuje sa § 7, odst.4 b, c Stanov SZCH. Výbor je potom postavený pred dilemu, trvať na ukončení členstva či žiadať o dodatočné uhradenie členského. Celý problém je živnou pôdou pre kritikov, hlavne ak funkcionári nekonajú podľa ich individuálnych predstáv.

Slávnostná časť sa niesla v odovzdávaní pohárov, medailí, diplomov a iných ocenení. Letový konateľ  pre tipplere Bc. Vladimír Kubík  povedal, že tipplerkári odlietali prakticky každý vypísaný pretek. Napriek tomu, že Slovensko je pomerne malé, niektoré preteky, hoci sa lietalo v jeden deň, mali rozdielne podmienky. Napríklad, v treťom preteku starých bolo na juhu republiky štandardné počasie, kým na severe dorazila popoludní regionálna prudká víchrica s hustým dažďom. Taktiež v poslednom preteku mladých na juhu republiky vládlo dobré počasie, ale na západnom popoludní  husto pršalo. Teda k úspechu treba okrem dobrých holubov aj šťastie.

Zvláštnu pozornosť si vyslúžil Štefan Stanislav z Kráľovej pri Senci. Jeho mladé tipplere lietali nepretržite 15 hodín 50 minút a dosiahli nový slovenský rekord. Odniesol si pohár a ďalší získal za najviac odlietaných hodín s mladými tipplermi počas sezóny. Treba spomenúť aj dva inak vynikajúce lety u Erana Zulbeariho, ktoré by mali vysoko nadštandardné časy. V jednom mu však kŕdeľ starých tipplerov po celodennom lietaní večer nezosadol a zaletel do tmy. V druhom preteku s troma holubmi mu jedného ulovil dravec, ostatné dva lietali až do zotmenia, no podmienka pre regulárny let je, aby boli minimálne tri. Ale aj tak dosiahol najdlhší čas sezóny, keď v treťom preteku jeho staré holuby zaleteli 16 hodín 06 minút.  Bc. Vladimír Kubík získal putovný pohár za pretek Long Day, kedy tipplere odlietali 13 hodín 03 minúty a ďalší pohár za najviac odlietaných hodín počas sezóny so starými tipplermi.

                                     František Porubčanský (vpravo), zakladateľ klubu, je stále aktívny a úspešný súťažiaci.
                              Gratuluje mu  Peter Dobrucký, predseda klubu, prizerá sa Ján Adamec z Nitrianskeho Rudna. 


Aj v kategórii vysokoletúnov boli úspešné lety, ako oznámil konateľ Peter Dobrucký. Najcennejší majstrovský pohár získal Ondrej Barzo z Levíc s kŕdľom budapeštianskych vysokoletúnov. Lietali celkom 6:50 h, pričom 177 minút vo veľkej výške a 82 minút v nedohľadnej výške. Putovný pohár o Memoriál Prof. Ferianca získal Zoltán Bánoczký z Levíc. Putovný pohár o Memoriál L. Frenáka získal takmer 80 ročný František Porubčanský z Tepličky nad Váhom, ktorý je od založenia klubu stále aktívny člen.

Neúnavný Juraj Lehotský nám okrem miestnosti pripravil aj bohaté občerstvenie a stravu. Ako v diskusnom príspevku povedal, ťažšie chodí a už potrebuje výpomoc, tento rok povolal príbuzných.

Diskusia je vždy rušná ba až hádavá. Ale nech už je tak či onak, vždy si po schôdzi podáme ruky. Už v predstihu boli členom prostredníctvom internetu avizované témy. Hlavnou, návrhy člena klubu na zmenu systému získavania titulu majster klubu a úpravy smerníc pre vysokoletúny. Výbor trval na doterajších vyraďovacích pretekoch s postupom do majstrovského preteku. K problematike vystúpilo viacero diskutujúcich, ale pre nedostatok prítomných hlasov nemohlo byť rozhodnuté. Škoda, napríklad k úprave letových smerníc by poľahky došlo. I keď výbor a podľa diskusných príspevkov aj členovia chceli zachovať doterajší spôsob pretekov, predsa len vzišiel pozitívny nápad. Výbor si osvojil návrh na sčítavanie bodov za preteky a pripraví pravidlá pre novú súťaž, ktorá nenaruší doterajšie názvy pretekov.

                               Dvaja úspešní tipplerkári, vľavo podpredseda klubu Bc. Vladimír Kubík a vpravo Štefan Stanislav. 

Poučné bolo aj vystúpenie garanta klubu za KHo SZCH Miroslava Nosála, nasmerované na kvalitu vystavovaných letúnov. Výborne sa počúvalo vystúpenie hosťa, predsedu českého Klubu chovateľov tipplerov Franka Otta z Hradca Králové. Svojou lahodnou rečou presvedčil mnohých, že sa týmto hobby máme baviť, napriek útokom dravcov a mnohým byrokratickým prekážkam, ktoré ich v Česku donútili odregistrovať klub a ustanoviť spolok na základe dohody. Odzneli aj zaujímavé návrhy na ďalšiu činnosť. Tá je pre klub chovateľov letúnov príznačná, dôkazom sú každoročne splnené uznesenia VČS. Treba si len želať zdravie, i tento rok úspešné odchovy a preteky vysokoletúnov a tipplerov.

  

LETOVÉ VÝSLEDKY

Prehľad najúspešnejších

Názov preteku

- chovateľ

Plemeno

Dĺžka

letu

Veľká

výška

Nedohľ.

výška

Štart

počet

Zosad

počet

Získané

body

Malé preteky I.  12. 5. - 13. 5. 2018

1. Dobrucký Peter

SV

3,26

35

70

12

12

846

2. Barzo Ondrej

BV

3,25

86

0

12

11

813

3. Bánoczký Zoltán

BV

4,45

0

0

12

7

315

Vyraďovacie preteky I. 2. 6. - 3. 6. 2018

1. Bánoczký Zoltán

BV

5,45

60

205

18

18

2450

2. Barzo Ondrej

BV

4,05

25

66

24

24

1251

3. Vucer Dragan

BV

7,03

24

7

24

23

1054

Vyraďovacie preteky II. 9. 6. - 10. 6. 2018

1. Bašič Nebojša

BV

2,08

41

19

17

172

Malé preteky II. 16. 6. - 17. 6. 2018

1. Bánoczký Zoltán

BV

6,16

60

255

12

10

2512

2. Barzo Ondrej

BV

3,55

136

33

12

12

1157

3. Kubík Vladimír

BV

2,10

9

9

70

Memoriál O. Ferianca  7. 7. - 8. 7. 2018

1. Bánoczký Zoltán

BV

5,32

28

77

12

12

1518

2. Barzo Ondrej

BV

4,20

58

120

12

12

1392

3. Porubčanský František

BV

3,15

6

80

12

8

659

4. Hrabal Jozef

KV

2,45

32

8

11

9

331

Memoriál L. Frenáka  14. 7. - 15. 7. 2018

1. Porubčanský František

BV

3,21

5

75

15

12

787

2. Bánoczký Zoltán

BV

3,50

10

15

24

23

690

3. Barzo Ondrej

BV

2,45

16

0

24

24

589

Majstrovské preteky starých  22. 7. 2018

1. Barzo Ondrej

BV

6,50

177

82

24

14

1990

2. Bánoczký Zoltán

BV

4,15

110

30

24

24

1232

3. Vucer Dragan

BV

5,14

41

7

24

22

854

Majstrovské preteky mladých vysokoletúnov I.  11. 8. - 12. 8. 2018

1. Dobrucký Peter

SV

2,25

8

45

17

17

327

Majstrovské preteky mladých vysokoletúnov II.  18. 8. - 19. 8. 2018

1. Bánoczký Zoltán

BV

6,10

35

310

24

14

2720

2. Hrabal Jozef

KV

2,00

25

16

15

120

3. Dobrucký Peter

BaV

1,19

26

23

22

37


Vysvetlivky: BV- budapeštianský vysokoletún, SV- slovenský vysokoletún. KV- košický vysokoletún, BAV- bratislavský vysokoletún.

Jozef  Hrabal

tajomník KCHLaT

www.holubar.estranky.sk

HrabalJozef@gmail.com

nasledujte nás