Chovateľ online 2020
ZOMREL MILAN VÁVRA


Vo veku 65 rokov 24. 2. 2020, v ranných hodinách  zomrel MILAN  VÁVRA, v minulosti dlhoročný predseda Ústrednej odbornej komisie pre chov exotického vtáctva, desať rokov člen predsedníctva RR SZCH.Chovu exotických vtákov, najmä amazoňanov sa venoval po celý život a dosiahol v ich chove výrazné úspechy. Bol dlhoročný posudzovateľ exteriéru vystavovaných vtákov. V posledných rokoch sa ako člen ústrednej odbornej komisie SZCH venoval najmä informovaniu slovenských chovateľov vtáctva o aktuálnych zmenách v legislatíve pri vykonávaní nariadení Európskej komisie (ES) o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi. Jeho odchodom slovenskí chovatelia strácajú nielen odborníka, ale aj dobrého priateľa, ochotného pomôcť. 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční  27. 2. 2020 v dome smútku v Moravskom Svätom Jáne. -red-CHOVATEĽ online

Vážení čitatelia,

vstupujeme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, začíname robiť pre Vás elektronickú verziu, ktorú budeme nazývať, možno zatiaľ, CHOVATEĽ  online.  Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách. Internetové médium CHOVATEĽ budeme budovať  takpovediac „za pochodu“.  Bude prinášať rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ  ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal  tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to bude vyzerať tak, že článok autora dopisovateľa môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


S priateľským chovateľským pozdravom


Dušan Barlík
, šéfredaktor


Ingrida Danišová
, redaktorka

Partneri
                                                             
 http://www.kynologickarevue.sk                 http://szchdz.sk/             http://www.slovenskyhrvoliak.sk/        http://www.entente-ee.com/en/ 
  
nasledujte nás