Článok september 2020


V drobnochovateľských podmienkach môžeme chov kačíc rozdeliť do dvoch oblastí.  Prvou oblasťou je športový chov kačíc zameraný na chov, v ktorom prevládajú požiadavky štandardu, t. j. esteticko-výstavné požiadavky nad požiadavkami úžitkovými. Typickými predstaviteľmi takto zameraných chovov sú indická bežkyňa, kampbelka, ale aj kačica aylesburská a ruánska. Druhou oblasťou chovu kačíc je chov na produkciu mäsa. V chovoch, ktoré sú zamerané týmto smerom zaujíma prvé miesto kačica pekinská a hneď za ňou nasleduje kačica pižmová.
Článok september 2020


MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (20)

Pre túto skupinu je charakteristické to, že vtáky majú na hlave chochlík. Na svoje rozmnožovanie potrebujú partnera bez chocholíka, preto sa v chove používa chocholatý s hladkým (nechocholatým) partnerom. Dva chocholaté sa nemajú páriť z dôvodu prejavujúceho sa letálneho faktora (odumretie zárodku vo vajíčku). Chocholík sa neviaže na pohlavie. Je to mutácia s chocholíkom a dedí sa voľne a dominantne.

 
Článok september 2020


BIELA ORAVKA

Na stránkach nášho elektronického časopisu CHOVATEĽ som zachytil diskusiu o vzniku bieleho farebného rázu tohto plemena. Uvedenou problematikou som sa podrobne a dlho zaoberal, tak si dovoľujem prispieť do uvedenej problematiky svojim príspevkom v zmysle jeho prezentácie v mojej knihe rovnomenného mena. Upozorňujem, že všetky literárne odkazy (citácie) sú v mojom archíve, alebo priamo v uvedenej publikácii. Z priestorových a časových dôvodov ich v príspevku neuvádzam, ale na požiadanie ich môžem zaslať ja alebo redakcia.
Článok september 2020

JÁN RAFAY ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV IV.

Podmienky   prostredia,   v   ktorých   sa  vyvíjali  populácie predchodcov  dnešných  králikov  sformovali  anatomickú skladbu a fyziologické  funkcie  tráviacej  sústavy  tohto  živočíšneho 
druhu. Prevažne  rastlinné krmovinové zdroje  s vysokým obsahom vlákniny podmienili vznik a zdokonalenie špecializovaných častí a funkcií tráviaceho traktu. Podobne  ako väčšina  bylinožravcov aj  králik má  pomerne dlhý tráviaci   trakt  umožňujúci   dlhšie  vstrebávanie   živín  do organizmu.
Článok september 2020

PRIHLÁŠKA A PROPOZÍCIE

Slovenský zväz chovateľov
 v spolupráci s AX Výstavníctvo pod záštitou

ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského, CSc.

usporiada na Výstavisku AGROKOMPLEX  Nitra

XXIII. Celoštátnu výstavu zvierat
IV. Medzinárodnú výstavu zvierat Vyšehradskej štvorky
V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope v dňoch 27. 11. - 29. 11. 2020
Článok september 2020

Nestville park v Hniezdnom, okres Stará Ľubovňa sa stal v dňoch 29. – 30. 8. 2020  výstaviskom. Uskutočnila sa tu XXVI. celoštátna výstava mladých králikov  a propagačná výstava exotického vtáctva a kanárikov. Usporiadateľ výstavy bola ZO SZCH Stará Ľubovňa.
Článok september 2020


EXZOLT® - PRELOMOVÝ PRÍPRAVOK NA KONTROLU KLIEŠTIKOVCOV


Exzolt, je nový prípravok firmy MSD Animal Healt, ktorý poskytuje rýchly a efektívny účinok proti klieštikovcom (Dermanyssus gallinae) pri hydine. Je to veterinárny liek, registrovaný Európskou liekovou agentúrou (EMEA) a liekovými agentúrami.
Článok september 2020


ÚSPEŠNÝ ODCHOV AMAZOŇANOV SURINAMSKÝCH A INÝCH 


Stretli sme sa s Danom a jeho pani manželkou  na termálnom kúpalisku. Po prvých zdvorilostných vetách sme prešli, ako inak, na chovateľstvo. Čo máš nové, boli vzájomné otázky. Príď sa pozrieť, mám odchované amazoňany džungľové, inak pomúčené, aj iné.
Článok september 2020MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (19)


POSTOJOVÉ – FIGURÁLNE POSTAVOVÉ KANÁRIKY
Táto skupina, zvlášť norwich, yorkshire a španielsky raza, sú na Slovensku, ale aj v celej Európe, veľmi rozšírené. Počty týchto kanárikov sa u nás neustále zvyšujú, nakoľko je ich odchov pomerne ľahký, málo náročný, vtáky majú dobrú reprodukčnú schopnosť a v mnohých prípadoch sa využívajú ako pestúny (kŕmiče). V tejto skupine je šesť hladko operených zástupcov, bez akýchkoľvek kučier.  Každý z nich má charakteristickú postavu rozpoznateľnú od ostatných postavových kanárikov i od kanárikov vo vlastnej skupine. Nevyžaduje sa od nich žiadny pracovný postoj.

Článok september 2020


Zemnárka krátkozobá sa v prírode vyskytuje v dvoch geografických rasách, a to Cereopsis novaehollandiae novaehollandiae, žije na juhu Južnej Austrálie, na priľahlých ostrovoch na juhu Nového Južného Walesu medzi Victoriou a Tasmániou, najmä na ostrovoch  v Bassovom  prielive a na Tasmánii, ako aj na ostrove Kangaroo Island. 
nasledujte nás