CHOVATEĽ online

 Vážení čitatelia,

vstúpili sme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, robíme pre Vás jeho elektronickú verziu, ktorú nazývame CHOVATEĽ  online. Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách.  Prinášame Vám  rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ, ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to vyzerá tak, že článok autora môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


                               S priateľským chovateľským pozdravom

                                                                                                                       Dušan Barlík, šéfredaktor


                                                                                                                       Ingrida Danišová
, redaktorka

Článok jún 2020

Dňa 21. marca 2020 oslávil významné životné jubileum 70 rokov

MICHAL STRAKA - OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO CHOVATEĽSTVA

Keď sme sa s Michalom Strakom spoznali, patrili sme k mladej generácii bratislavských chovateľov. V tom čase my a naši rovesníci prejavovali o chovateľstvo veľký záujem. Aj keď to vtedy tak nevyzeralo, z dnešného pohľadu to bol záujem mladých o chovateľstvo nevídaný.

Článok jún 2020
Malé plemená králikov sa tešia  stále veľkej obľube medzi chovateľmi. Významným predstaviteľom tejto skupiny králikov je  nepochybne aj králik holandský, ktorý svojou jedinečnou kresbou zaujme oko takmer každého návštevníka výstav drobných zvierat.  Kto si myslí, že táto neobvyklá kresba je výsledkom moderných šľachtiteľských  metód, je na omyle, pretože spolu so  strieborným malým a ohnivákom,  patrí holandský medzi najstaršie plemená králikov vôbec.
článok jún 2020

Je mi cťou, že môžem aj touto cestou zablahoželať špičkovému chovateľovi holubov, šľachtiteľovi bratislavského vysokoletúna, ochotnému a obetavému funkcionárovi a v prvom rade dobrému priateľovi PETROVI DOBRUCKÉMU z Bratislavy, ktorý oslávi v júli  tohto roku (2012) svoje životné jubileum – 60. rokov.


článok jún 2020

Týmto rozhovorom chcem predstaviť čitateľom časopisu Chovateľ online jubilujúceho dlhoročného chovateľa, funkcionára, ale hlavne dobrého a starostlivého človeka, ktorý 4. septembra 2020 oslávi
svoje 78. narodeniny.
článok jún 2020

Aj  keď  bolo  v  rôznych  krajinách  sveta  vyšľachtených veľa plemien  králikov a ich  farebných a  kresbových rázov s normálnou, krátkou, dlhou srsťou či so zmenou štruktúry srsti, predsa žijú  medzi nami  ľudia, ktorí  z času  načas prídu  s nápadom, vyšľachtiť  nové  plemeno.  Jeho   výzor  spočiatku  nosia  len v mysli,  neskôr  sa  s  ním  niekomu  zveria, vytvárajú si pre šľachtenie podmienky a hlavne študujú dedičné založenie rôznych plemien,  pomocou  ktorých  by  mohli  svoj šľachtiteľský zámer realizovať.  Takým  tvorivým  chovateľom  je  aj  JOZEF  ČERVEŇ z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš.
článok jún 2020

KLUB CHOVATEĽOV KRÁLIKOV LIPTOVSKÝCH LYSKOV  
 
Na ustanovujúcej schôdzi sa zišli chovatelia tohto krásneho nového slovenského plemena. Stretli sa chovatelia skoro zo všetkých kútov Slovenska. Účelom stretnutia bolo a aj zostáva, aby sa správne usmerňovala činnosť pri výbere zvierat do chovu. Králiky LL, ktoré budú registrované a tetované, by sa mali čo najviac približovať schválenému štandardu tohto plemena. Každý náš člen dostane adresár všetkých členov klubu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
článok jún 2020

LIPTOVSKÝ LYSKO (LL)
 

Liptovský lysko je jedno z mladších slovenských národných plemien králikov. O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ J. Červeň z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš. Prvým farebným rázom bol divo sfarbený, ktorý bol uznaný na NV v roku 2005 a až neskôr, v roku 2008 divo modrý. Ale samotnému uznaniu predchádzala dlhoročná práca šľachtiteľa, ktorej najnáročnejšie bolo ustálenie kresby hlavy (lysky). Pri jeho šľachtení sa najviac osvedčili Vdiv a Hodiv, resp. Vdivm a Hope. Ide o menšie stredné plemeno s dobrou úžitkovosťou a plodnosťou, ktoré sa postupne objavuje na výstavách všetkých stupňov.
článok jún 2020


Ing. Miloš Supuka - Osobnosť slovenského chovateľstva
 


Dňa 19. februára oslávil krásne životné jubileum 65 rokov ING. MILOŠ SUPUKA, predseda zboru posudzovateľov králikov SZCH a predseda Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.  Chovateľstvu sa venuje od detstva a zároveň sa v tom čase stal členom Slovenského zväzu chovateľov. V súčasnosti je členom ZO SZCH Nitrianske Rudno.
článok jún 2020

Toto je súčasne správne rozdelenie farebných kanárikov podľa skupín, farby, štruktúry a doplňujúcich faktorov. V minulosti sa na výstavách vystavovali a posudzovali i tzv. symetrické straky, ale pravdu povediac, ja som sa vo svojej doterajšej praxi s týmito farebnými kanárikmi, tak ako ich opisuje štandard pána Wienera, nestretol (až na veľmi malé výnimky) a preto im ani nebudem venovať pozornosť.
nasledujte nás