Výstavy
XIX. GABČÍKOVSKÁ VÝSTAVA
                                                                                                                                                                                                                             Vložené 16.01.2020                                                   

exotického vtáctva a drobných zvierat 

11. -  13. 10. 2019

Koniec druhého októbrového týždňa v Gabčíkove, už dlhé roky, je stredobodom spoločenského diania žitnoostrovského mestečka z dôvodu konania výstavy zvierat. Už takmer dve desaťročia s medzinárodným účasťou.  Hlavný organizátor, ZO SZCH Gabčíkovo s dlhoročnými skúsenosťami, s týmto podujatím nič nenechal na náhodu. Po dôkladnom naplánovaní a  rozdelení jednotlivých úloh, aj tento rok pripravil parádnu podívanú pre chovateľskú aj širokú verejnosť.

Súhrnná štatistika  výstavy:

Celkový počet vystavovateľov: 190 (Slovensko, Maďarsko, Česko).

Celkový počet vystavených zvierat: 1310.

Z toho: 384 holubov (48 plemien), 130 králikov (35 plemien a farebných rázov), 194 kúr, kačíc, husí, bažantov (51 druhov a plemien), 602 exotických vtákov (75 druhov).

  Expozícia králikov.


Udelené ceny:  

Víťazné ceny - celkom 40, z toho pre holuby 10, pre králiky 4,
pre hydinu 6, pre papagáje a bodované vtáky 20.

Čestné ceny -  celkom 70, pre holuby 20, pre králiky 12, pre hydinu 9,
pre papagáje a bodované vtáky 29.

Za účasť: 80 cien.

 

  Juraj Tászli odovzdáva cenu Róbertovi Ravaszovi.

Bodované exotické vtáky, kanáriky a papagáje posúdili Boris Chudada, František Lukovič, Bartalos Gábor a Milan Vávra, ktorý hodnotil  expozíciu nasledovne:

„Každoročne sa zúčastňujem posudzovania exotov v Gabčíkove. Z tohto pohľadu je zrejmý posun ku kvalitnejším exemplárom i samotnej organizácii výstavy. Tento rok sa dali vidieť veľmi krásne jedince v bodovacích klietkach i veľké papagáje vo voliérkach. Spomenúť si zaslúžia špičkové alexandre veľké, ary severy či marakány, špeciálne chcem vyzdvihnúť odchov kríženca ary zelenokrídlej s arou araraunou pod rodičmi až k samostatnosti. Bol to krásny vták.

No, nedá sa pozastaviť sa nad skutočnosťou že sa na výstavu dostanú vtáky bez obrúčiek, veľmi dobré neofémy či korely, alexandre malé aj papagáje spevavé. Je to výstava jedna z najlepších u nás. Kto si to nemyslí nech sa nabudúce príde pozrieť.“


   
 Neoféma modrohlavá 1,0  modrý s dvoma fialovými         Alexander malý hlava chvost sivý, modrý 1,1.
 faktormi – Benkó Gabriel.          
 Eklektus rôznofarebný 1,1,                                                Pohľad do časti sekcie exotických vtákov.
 Víťazná cena – Ivan Bertalan.
 


HOLUBY

Rozsiahla expozícia holubov bola umiestnená čiastočne pod prístreškom miestneho trhu a ďalšia časť pod veľkými prepojenými stanmi. 48 vystavených plemien a viac farebných rázov zabezpečila skutočne veľkú pestrosť pre potešenie všetkých návštevníkov.  Posúdili ich Pavol Kováčik, Ivo Podberský, Michal Petrík, Robert Vitálos, Štefan Szarka (SK), Zoltán Dévai (HUN). Aj pri prísnom zároveň spravodlivom hodnotení sa našiel nemalý počet veľmi dobrých a výborných jedincov, čo potvrdzuje úroveň  veľmi kvalitných chovov  zúčastnených vystavovateľov. Nakoniec bolo rozdelených 10 víťazných cien: maďarský obor – Vörös Štefan,  piešťanský obor –  Ľudovít Fábik st., texan  - Varga Dávid, texan – Szarka Štefan, mondén – Tibor Valasek, nemecký výstavný holub – ml. chov. Zakariás Adrian,  pávik – Keresztes Mathias, český hrvoliak papučatý – Ravasz Robert, český bublák – Karol Mizera, budapeštiansky letún papučatý – Horcsák Mihály (HUN).

     
 Komárňanský kotrmeliak sedlatý červený .                       Maďarský výstavný holub – Szakál Terézia.  
 ml. chov. Jandura Ádám.
                                                        Debrecínsky kotrmeliak červený – ml. chov. Pongrácz Tamás.

Hydinu hrabavú aj vodnú hydinu  odborne  hodnotila pani Andrea Klaus.

„Výstava bola usporiadaná gabčíkovskými drobnochovateĺmi v úzkej spolupráci so sesterskou  organizáciou z Kondorosa (Maďarsko), počas skutočne krásneho jesenného víkendu v centre mesta.

Hrabavá  a vodná hydina bola prihlásená v rekordnom počte, ktorý si vyžiadal prácu  až troch posudzovateĺov. Popri Viktorovi Ficzovi  bol delegovaný už opakovane posudzovateľ  Klaus Andreas. Ja som mala možnosť posudzovať v Gabčíkove po prvý raz. Každý mal posúdiť  okolo 60 zvierat, čo nás postavilo  pred neľahkú úlohu.  Častejšie sme sa mohli presvedčiť, že bohužiaľ, pre väčší počet vystavenej hydiny termín výstavy bol trošku predčasný, nakoľko vystavené okrídlence, podľa štádia preperenia  ako aj veľkosti tela,  neboli výstavne zrelé, veľa bolo mladších jedincov.


 
    
  Zdrobnená wyandotka biela 1,0 – Viktor Bergendi.          Sebritky 1,2 – Karol Mizera.  


Vynikajúce jedince ale aj kolekcie mohli obdivovať návštevníci medzi  zdrobnenými wyandotkami, zdrobnenými australorpkami, bantamkami, zdrobnenými welsumkami  a pižmovými kačicami, spomedzi ktorých mnohé jedince získali výborné hodnotenie. U týchto vysoko ocenených zvierat bolo perie, telesná vyspelosť ako aj plemenné znaky  z každého pohľadu v poriadku.  Nádejné jedince boli vidieť medzi vystavenými sebritkami a hamburčankami  bodkovanými. Žiaľ, v niektorých prípadoch sme našli  vo výstavných klietkach aj náležite nepripravené  zvieratá na výstavu, k čomu chovatelia budú musieť venovať zvýšenú pozornosť.  Prácu by posudzovateľov v budúcnosti  určite uľahčilo, ak by  vystavované jedince boli umiestnené vyššie, kde aj zvieratá by sa mohli lepšie prezentovať.

Chceme sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu  počas posudzovania.

Tešilo ma, že časť mojich odborných znalostí som mohla odovzdať počas práce prítomnej adeptke na posudzovanie hydiny, dúfam, že ich bude vedieť využiť vo svojej praxi. Vždy je potešujúce vidieť príchod množstva škôlkarov aj  školákov, ktorí s veľkým nadšením hladkali v našich rukách práve posudzované zvieratá. Dôležité je, aby boli pre deti aj v budúcnosti umožnené návštevy takýchto podujatí, lebo možno  práve z niektorých nich  môžu vyrásť budúci špičkový chovatelia. Vrele ďakujeme za srdečné pohostenie  ZO SZCH Gabčíkovo, a podľa možnosti radi zavítame aj v budúcnosti k tejto súdržnej organizácii ako návštevníci aj ako posudzovatelia.“

Králiky posúdili Ľudovít Bartal a autor článku.

„Vystavené zvieratá v počte  130 ks, boli zväčša umiestnené pod prístreškom mestskej tržnice  a menšia časť,  dobre zabezpečená proti nepriazní  počasia,  pod voľným nebom. Boli prezentované veľké, stredné, malé ako aj relatívne vo veľkom počte zdrobnené plemená,  dokonca jedno dlhosrsté.


   
 Činčila veľká 1,0,  96,5 b  – Szirtes Éva (HUN).               Sallander 1,0,  95,5 b – Szirtes Éva ( HUN).


   
  Zdrobnený činčilový 1,0,  96,0 b -  Jenifer Süttὄová.      Zdrobený  ruský modrý 1,0,  95,5 b – PhDr. Juraj Padač.


Veľké a stredné plemená boli zastúpené veľkou pestrosťou, v najväčšom počte už tradične boli veľké svetlé strieborné. Vzhľadom na termín výstavy, všeobecným nedostatkom bola menej kvalitná štruktúra srsti, v niektorých prípadoch chýbala aj hmotnosť na plný počet bodov. Z veľkých plemien víťaznú cenu získal 1,0 francúzsky difosfarbený  chovateľa Ing. Attilu Mériho. Medzi strednými plemenami jednoznačne vynikala kolekcia činčíl veľkých  chovateľky z Maďarska, u ktorých sa ťažko hľadali závažnejšie nedostatky.  Z nich 1,0 v klietke 919  s bodovým ziskom 96,5 b, právom získal víťaznú cenu. Kvalitné zvieratá boli aj medzi burgundskými,  ako aj stále populárnejšími sallandermi. Malé plemená - činčila malá, holíčsky modrý, holandský, anglický strakáč, ohnivák - boli na veľmi dobrej úrovni s niekoľkými aj výbornými jedincami. Väčšina z nich už mohli byť hodnotené ako dospelé zvieratá,  čomu zodpovedala  už aj  lepšia kvalita srsti. Medzi zdrobnenými plemenami sa najlepšie jedince našli medzi zdrobnenými farebnými (klietka 983 zdrobnený činčilový 1,0 96 b,  a zdrobnený ruský modrý kl. 992 1,0 95,5 b -  viď foto). Vystavených bolo viac farebných rázov zdrobnených rexov, väčšina z nich mala najväčší problém s utváraním chrbtovej línie, dlhšími ušami a nedostatkami v typu. Česť dlhosrstých plemien zachraňovala angora biela červenooká veľmi dobrej kvality.“        

       
         
      Andreas a Andrea Klaus, posudzovatelia hydiny EE.       Garanti expozície hydiny Ladislav Tóth a Florian Slovák.           
        Časť expozície holubov.                                                    Ádám Mészáros, Gabriel Szakál a predseda ZO SZCH
                                                                                                  Imrich Bodó pri operatívnom spresňovaní úloh.Záverom,  veľká vďaka patrí všetkým aktívnym členom, organizačnému výboru a sponzorom za pomoc pri zorganizovaní tejto už nemalej výstavy. Súčasne pozývame všetkých záujemcom, chovateľov a vystavovateľov na ďalší, už jubilejný XX. ročník do Gabčíkova  v októbri 2020.


MUDr. Gabriel Rácz 

SLOVENSKÉ HRVOLIAKY

na XXII. celoštátnej výstave zvierat Nitra 2019 nesklamali                                                                                     Vložené 06.01.2020

Celoštátna výstava zvierat sa konala v Nitre 23. - 24. novembra 2019. Stala sa, čo sa týka kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej stránky, podľa nášho názoru, dôstojným zavŕšením osláv 70. výročia založenia Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov.

Celkovo bolo prihlásených 134  slovenských hrvoliakov v jedenástich farebných a kresbových varietach od 27 členov klubu a tvorila najpočetnejšiu skupinu  vystavených plemien. V expozícii slovenských hrvoliakov boli udelené nasledovné ocenenia: štyri tituly Šampión, štyri tituly Majster SR, päť Čestných cien, Pohár riaditeľa výstavy a Pohár venovaný firmou De Heus. Klub chovateľov slovenských hrvoliakov venoval šesť Čestných cien KCHSH, jeden Pohár pre najlepšieho výletka KCHSH, tieto boli hradené, tak ako v minulosti, zo sponzorských prostriedkov. Expozíciu slovenských hrvoliakov posudzovali Ing. R. Bielik a Ing. M. Vražba.

K jednotlivým farebným varietam možno povedať nasledovné:
Expozíciu otvorilo 36 slovenských hrvoliakov čiernych od ôsmich členov klubu, KCHSH: M. Raninec, R. Čierťaský, D. Šulovský, P. Bulko, O. Lévai, Bc. R. Mĺkvy, M. Petrík a Ing. I. Podberský. Najpočetnejšie zastúpená farebná varieta. Holuby pôsobili celkovo dobrým dojmom. V šľachtiteľskej práci treba venovať viac pozornosti šírke, veľkosti postáv, ideálnej hrvoľatosti, ale v neposlednom rade aj intenzívnej  farbe a lesku, najmä na štítoch a bruchu. Na škodu veci bolo, že práve tu  boli holuby, ktoré mali dokonca vyraďujúce chyby (krivá prsná kosť, parazity, škvrna na zobáku), čo by sa skúseným chovateľom na výstavách takéhoto významu nemalo stávať. Zvieratá priemernej kvality sa tu striedali so zvieratami vysokej úrovne, a to dokonca aj keď to boli holuby z jedného chovu! Titul šampión získal čierny slovenský hrvoliak Ing. I. Podberského (96 b). Čestné ceny získali P. Bulko  (96 b), klubovú čestnú cenu získal O. Lévai (96 b)  a cenu klubu za najlepšieho výletka slovenského hrvoliaka  M. Raninec (96 b).

 
                                                              Slovenský hrvoliak čierny 1,0, 96 b,
                                                              Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. I. Podberský. 


Slovenských hrvoliakov  červených bolo 14 od štyroch členov KCHSH: J. Vaňo, D. Šulovský, L. Šipoš a  A. Kmeťko.  V minulosti sme boli zvyknutí , že práve v tejto farebnej variete bolo vystavených podstatne viac jedincov. Riziko ojedinelých a málopočetných chovov sa tu tak  prejavuje najmarkantnejšie. Niekoľko holubov, aj napriek tomu, bolo veľmi dobrej kvality, čomu nasvedčuje aj bodové hodnotenie. Chovatelia by mali sústavne venovať pozornosť, aby nám štruktúra peria na štítoch neušla, ako to bolo v 90. rokoch minulého storočia. Niektoré holuby boli ďalej užších postáv s nedostatkami v tvare hlavy.  Pristúpme k oceneným. Titul šampión  získal na veľmi pekného holuba  J. Vaňo (96 b) a titul Majster SR na kolekciu  (381 b). Pôsobila kvalitne a vyrovnane. Čestnú cenu získal  L. Šipoš (96 b) na pekného holuba s výbornou farbou a hrvoľatosťou.

       
  Slovenský hrvoliak červený 1,0, 96 b,                                    Slovenský hrvoliak čierny 1,0, 96 b, Pohár – najlepší výletok            
  Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. I. Podberský.      SH, chov. M. Raninec.

 
Nasledovali žlté v počte 24. Vystavili ich štyria členoviaklubu: Ing. I. Krivosudský, P. Bulko, R. Šusta a Š. Valíček.  Kvalitatívne si žlté dlhodobo držia prvú pozíciu medzi slovenskými hrvoliakmi. Bolo vystavených niekoľko vysoko kvalitných holubov aj holubíc. Vynikajú v silných, mohutných postavách, čistou, sýtou farbou a vynikajúcou hrvoľatosťou. Odzrkadlilo sa to aj na hodnotení tejto farebnej variety. Táto varieta má obmedzený okruh chovateľov a vystavovateľov, drží si však, napriek tomu, vysoký štandard. Presadili sa najmä holuby Ing. I. Krivosudského, ktorého vynikajúci  holub získal ocenenie Šampión (97 b) a Pohár riaditeľa výstavy. Kolekcia Ing. I. Krivosudského  získala titul Majster SR (383 b). Klubovú čestnú cenu získal na výborného holuba (96 b)
R. Šusta.

     

   Slovenský hrvoliak žltý 1,0, 96 b,                                         Slovenský hrvoliak žltý 1,0, 97 b, Šampión a Pohár riaditeľa                    chov. Ing. I. Krivosudský.                                                      výstavy, chov. Ing. I. Krivosudský.

Modrých čiernopásavých  (28) vystavili piati členovia KCHSH: A. Németh, Ing. M. Smatana, M. Magula, Ing. R. Bielik a Mgr. Art. M. Bielik. Holuby boli dobre pripravené na výstavu. Vynikali dobrou hrvoľatosťou a silnými postavami. Bohužiaľ, rovnako ako pri čiernych, boli  prezentované aj holuby s vylučujúcimi  chybami  a platí o nich to isté ako o čiernych. Nie je možné akokoľvek tolerovať obdobné chyby  pri základných farebných varietach! Pozornosť treba venovať čistote a kresbe pásov, farbe chrbta. Titul Šampión získal na výborného holuba Ing. R. Bielik (96 b). Kvalitatívne vyrovnaná kolekcia Ing. R. Bielika získala  titul Majster SR (382 b).  Čestnú cenu na výborného mladého holuba získal J. Magula  (96 b). Čestné ceny klubu získali A. Németh (96 b) a Mgr. Art. M. Bielik (96 b). Pohár firmy De Heus získal Ing. M. Smatana (96 b).


                                           Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 1,0, 96 b,
                                           Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. R. Bielik.


SH  modré bielopásavé (10)  
vystavili dvaja  členovia klubu: Ing. M. Vražba  a P. Majtán. Škoda menšieho počtu vystavených holubov. Celkovo je to v klube veľmi obľúbená farebná varieta, niektorí chovatelia by sa mali zamyslieť prečo na celoštátnej výstave zvierat, ktorá je každoročne chovateľským sviatkom, nevystavujú. Vystavené holuby boli dobrej kvality v postavách a hrvoľatosti. Popracovať sa ešte dá na čistote a presnosti pásov. Pekná kolekcia Ing. M. Vražbu (380 b) získala titul Majster SR. Čestnú cenu získal holub P. Majtána (96 b).

    

  Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 1,0, 96 b,              Slovenský hrvoliak strieborný bezpásavý 1,0, 95 b,
  Čestná cena, chov. P. Majtán.                                            chov. I. Podberský st.

  

Skupinu menej chovaných farebných variet otváralo osem čiernych bielopásavých oddvoch členov klubu: J. Hybský  a D. Šulovský.  V poslednom období vidieť evidentný nárast kvality, holuby mali výbornú farbu a prevažne aj kresbu pásov. Avšak problémy pretrvávajú v postavách. Viac jedincov malo útle postavy. Bielopásavé SH pokračovali  jedným  červeným bielopásavým vystavovateľa J. Hybského.

SH strieborný bezpásavý (1) N. Podberskej bol dobrej kvality. Nasledovalo päť modrých bezpásavých od dvoch  členov KCHSH: I. Podberský  st. a S. Podberská. Holuby boli lepšej kvality, s peknou  hrvoľatosťou  a postojom. Čestnú cenu získal I. Podberský st. (95 b). 

Príjemným spestrením boli tri SH izabelové bezpásavé  Z. Forgácsa slušnej kvality,  ktorý na holuba (95 b) získal Čestnú cenu Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov.Expozíciu slovenských hrvoliakov uzatvárali modré šupinaté (4) E. Škvareninu.

Slovenské hrvoliaky  na XXII. CVZ Nitra 2019  počtom vystavených a ich výbornou kvalitou boli  pre toto naše krásne národné vynikajúcou reklamou.  Zaujali rovnako laikov ako aj holubiarov svojou mohutnosťou a typickým temperamentom.

Ing. Ivan Krivosudský, tajomník KCHSH a poradca chovu

Ivo Podberský st., predseda  KCHSH

e-mail: ivkotarancan@yahoo.com  

Foto Michal Kováč

III. VEĽKOKOSTOLIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT

Vložené 27. 12. 2019

Po vzájomnej dohode ZO SZCH Veľké Kostoľany I.  a ZO SZCH Veľké Kostoľany II., sa uskutočnila 18. – 20. októbra 2019 už  III.  veľkokostolianska oblastná výstava zvierat v chovateľskom areáli vo Veľkých Kostoľanoch.

Zvieratá posudzovali delegovaní posudzovatelia, králiky Peter Mrázik a Michal Mráz, hydinu  Bc. Štefan Henžel a Jozef Špaňúr, holuby  Ing. Rastislav Bielik, Ivo Podberský, Jozef Jakubička  a Jozef Vaňo.  Veterinárny dozor – MVDr.  Ján Vojtko. Vystavovalo 80 chovateľov z oblasti Trnava, Piešťan, Hlohovca,  Galanty, Seredi, Bratislavy, Myjavy, Zlatých Moraviec, Senice a Liptova. Spolu bolo vystavených 600 zvierat, z toho 150 králikov, 120 kúr, kačíc a husí, 300 holubov a 40 exotických vtákov.


KRÁLIKY

Šampión viedenský divo modrý, chov. Maroš Sládek  .     

Čestné ceny:  Peter Šimek  – belgický divo sfarbený, Peter Mrázik – belgický obor divo modrý, Ladislav Gaura – nemecký strakoš čierny,  Ján Šmátrala  – francúzsky baran čierny, Tomáš Bartoš  – veľký svetlý strieborný, Jozef Marek – činčila veľká, Peter Hrdlička – viedenský modrý, Tomáš Takáč – viedenský modrý,  Ľubomír Ambruš  – burgundský, Šimko Mihalkovič - meklenburský strakoš čierny, Lukáš Čapkovič  -  meklenburský strakoš červený,  Marian Kašák - nitriansky,  Michal Padač  – zdrobnený ruský čierny, Juraj Padač  – zdrobnený kuní hnedý.
Najlepší jedinec:
1,0  zdrobnený rex ohnivák čierny, chov. Ján Szelle.


HYDINA

Šampión hempšírka zlatohnedá, chov. Jozef Magula.
Čestné ceny:  Rastislav Kovár  – hus slovenská biela, Ján Šmondrk – kačica malá čiarkovaná, Tomáš Bartoš – australorpka čierna, Andrej Boháčik  – plymutka biela, Mária Čapkovičová – amrokska pásikavá, Tomáš Barantal – oravka žltohnedá, Marek Gula – hodvábnička biela, Ing. Rastislav Bielik – sebritka strieborná, Jozef Ušák – zdrobnená wyandotka čierno lemovaná, Marian Molnár – zdrobnená wyandotka oranžová vlnitá,  Ing. Ivan Pach – zdrobnená paduánka strieborná čierno lemovaná.
Najlepší jedinec: 1,0 australorpka čierna, chov. Ivan Horváth.


HOLUBY

Šampión slovenský hrvoliak červený, chov. Jozef Vaňo.
Čestné ceny: DanielChrapko  – moravský pštros modrý, Jozef Marek – moravský pštros modrý, Marek Kabát  – moravský pštros modrý, Anton Sedlák  – moravský pštros modrý, Veronika Roščaková – moravský pštros červený, Peter Mikuš – moravský pštros žltý, Miroslav Sýkora  – rys modrý šupinatý, Rastislav Čmarada – rys bielopásavý, Mgr. Gabriel Banáš  – nemecký výstavný, Milan Král – ostravská bagdeta,  René Mĺkvy – slovenský hrvoliak čierny, Michal Mačica – český stavák sedlatý modrý, Milan Ševečka – český stavák sedlatý modrý, Ján Daniška – český stavák sedlatý čierny,  Ladislav Slávik – český stavák sedlatý čierny, Ján Krivosudský – orientálna sovka.
Najlepší jedinec:
 piešťanský obor, chov. Marian Andrášik.
Najlepší slovenský hrvoliak: slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý, chov. Jozef Magula.


Ján Čapkovič blahoželá Ing. R. Bielikovi             Pohľady na výstavisko.
k úspechu so sebritkami striebornými. 
Expozíciu exotického vtáctva  pripravili členovia ZO SZCH Veľké Kostoľany I. a ZO SZCH Veľké Kostoľany II. Vtáctvo bolo vystavené v 16 voliérach.
Čestné ceny:  StanislavFranc  – papagáj karmínový, Andrej Boháčik - alexander malý, Róbert Mislovič  – rozela rubíno, Lukáš Čapkovič – papagáj horský, Jaroslav Bzdúch  – papagáj vlnkovaný.
V propagačnej expozícii chovateľka Laura Mihaličková vystavila holandské mini kozičky z ktorých mali radosť najmä deti.

Mohli sme konštatovať,  že III. veľkokostolianska výstava zvierat bola úspešná, prišlo si ju pozrieť  270 návštevníkov. Každým rokom je naša výstava čo do počtu zvierat ako aj návštevnosti  žiadanejšia, zvyšuje sa počet vystavených zvierat, navštevujú ju chovatelia z celého Slovenska. Cieľom tejto a každej výstavy je  propagácia chovu malých hospodárskych zvierat a zachovanie ich genofondu.


Ján Čapkovič

ZO  SZCH Veľké Kostoľany II.

XXIII. oblastná výstava v Poprade

Vložené 27.12.2019

Dňa 5 a 6. októbra sa uskutočnila v Poprade-Veľkej XXIII. oblastná výstava drobných zvierat. Aj keď nám počasie neprialo, svoje zvieratá vystavilo 43 chovateľov z našej, ale aj iných oblastných organizácií Slovenského zväzu chovateľov. Vystavených bolo 127 králikov, 94 kúr, 12 kačíc a husí, 53 holubov a nesúťažná expozícia exotického vtáctva.


NAJLEPŠIE OCENENIA

Expozícia králikov

Králiky: víťaz expozície rex oranžový, chov. rod. Malenková, Štrba.

Čestné ceny: belgicky obor činčilový, chov. Martin Raš, Jakubany.

Belgický obor albín, chov. Ján Levčák, Revúca.

Nemecký obrovitý strakoš čierny, chov. Štefan Hanuštiak, Revúca. Francúzky baran divo sfarbený, chov. Ing. Zoltán Varga, Betlanovce. Veľký svetlý strieborný, chov. Juraj Mojcher, Plavnica. Viedenský modrý, chov. Jozef Body, Vrbov. Novozelandský biely, chov. Ján Králik, Spišské Bystré. Český strakoš čierny, chov. Stanislav Baláž, Štrba.

Sallander, chov. Peter Hrebeňár, Matejovce. Liptovský lysko čierny, ml. chov. Tadeáš Mikurda, Poprad. Hermelín modrooký, chov. rod. Malenková, Štrba. Rex havanový, chov. Daniel Benko, Hranovnica.


Hydina:  víťaz expozície
zdrobnená brahmanka jarabičia, chov. Daniel Fakla, Sirk.

Čestné ceny: orpingtonka modrá lemovaná, chov. Michal Pavela, Štrba. Sasexka biela kolumbia čierna, chov.  Ing. Eduard Šeleng, Spišské Bystré. Wyandotka strieborná čierno lemovaná, chov. Maroš Stašík, Rabatice. Hempšírka zlatohnedá, chov. Emil Ondruš, Jamník. Oravka žltohnedá, chov. Jaroslav Juhás, Švábovce. Bantamka čierna, chov. rod. Pavličková, Švábovce. Zdrobnená wyandotka oranžová vlnitá, chov. Jozef Hovan, Stará Ľubovňa. Zdrobnená oravka žltohnedá, chov. Michal Kalafut, Vlková-Levkovce.


Holuby: víťaz expozície
pomoranský hrvoliak, chov. Pavel Sokol, Štrba.

Čestné ceny: gumbínsky bielohlávok, chov. rod. Malenková, Štrba. Texan, chov. Ján Mlynár, Gánovce. Vychodoslovenský kotrmeliak, chov. Eduard Krempaský, Spišská Belá. Texan, chov. Michal Kalafut, Vlková-Levkovce.

Výstavný výbor ďakuje vystavovateľom za účasť a sponzorom za podporu.


Text a foto Michal Kalafut


 Sasexka biela kolumbia čierna.


Rex oranžový, chov. rod. Malenková.

Sallander, chov. Peter Hrebeňár.

Z jarmočnej výstavy v Leviciach
Vložené 26.12.2019

Uskutočnila sa  počas  levického  jarmoku 18. - 20. 10. 2019  v Dome chovateľov. Pozvanie  prijalo  66  chovateľov  zo  širokého  okolia  od  Šoporne, Paty, Kolty, Dvorov nad Žitavou, Virtu, Marcelovej, Krupiny, Slovenských Kľačian, Hontianskych Nemiec, Devičia, Drienova, Bzovíka, Terian, Prenčova, Machuliniec, Vrábel  a samozrejme, chovatelia  z nášho  okresu. 

Opäť v  odstupe piatych  mesiacov  sme sa  snažili  naším  deťom  priblížili  zvieratká, ktoré  sa  v minulosti chovali na  každom  dvore a dnes  sa  tieto pomaly z týchto  dvorov vytrácajú. Aj preto dnešné  deti  poznajú viac zvieratá  ktoré sa  chovajú v ZOO.

Pre návštevníkov  sme počas  troch  dní pripravili krásne  zážitky  a predstavili im 183   holubov  27  plemien, 126 králikov 19  plemien,  130  ks  hydiny  hrabavej  a vodnej  34  plemien,  110  exotických vtákov 24  druhov a jedného mini poníka.  Deň  pred  sprístupnením  výstavy    sa  uskutočnilo   hodnotenie vystavených  zvierat  posudzovateľmi  SZCH,  a to  R. Čierťaským, J. Jakubičkom, J. Vaňom, J. Dubcom, M. Mrázom, J. Fogadom a Z. Baloghom,  za  asistencie  študentov  SOŠ PaSV  Levice. Ďakujeme za odvedenú prácu. Najlepšie  oceneným  zvieratám  udelili ceny  nasledovne:


Holuby 
Víťaz  výstavy texan, chov. Ondrej Bajkai, Dvory  nad  Žitavou.

1. Anglický hrvoliak, chov. Peter  Haraba, Uhliská. 2.Piešťanský obor, chov. Ján Mádaj,  Terany. 3. Moravský pštros, chov. Ivan Žigmond, Veľké Kozmálovce.

Čestné ceny: E. Kiss, Želiezovce, R. Kullač, Kolta, M. Príboj, Demandice, Z. Bánoczký, Levice, J. Kocian, Levice, J. Gődőlley, S. Hrádok.


Králiky

Víťaz výstavy veľký svetlý strieborný, chov. Štefan Polák, Levice.

1. francúzsky  baran, chov. chov. Ján Šmátrala, Šoporňa. 2. činčila veľká, chov. Marian Molnár, Pata. 3. novozélandský  biely, chov. Ľubomír Novák,  Kuraľany.

Čestné ceny: Š. Mandrák, Rybník, P. Genčík,  M. Krškany, Š. Sluka, Machulince.


Hydina

Víťaz výstavy indická bojovníčka, chov. Ján Prišťák, Levice.

1. vlaška jarabičia, chov. Pavel Holečka, Čajkov, 2. Araukana, chov. Ján Bogár, Marcelová,

3. slovenská hus, chov. Marian Abelovský, Slovenské Kľačany.

Čestné ceny: O. Odaloš,  Devičie, S. Hercová, Nevidzany, E. Tanóczki, Jur nad Hronom.


Exotické vtáctvo

Čestné ceny: M. Kocian ml.,  Veľký Ďur, M. Kocian st.,  Veľký Ďur, M. Hajnovičová, Levice, J. Péter,  Veľké. Turovce, M. Krkoš ml.,  Krupina.

Bez  pohára  z výstavy  neodišiel  ani  mini pony  chovateľky A. Zemančíkovej  z Novej Dediny. Najbližšiu  výstavu  plánujeme  uskutočniť  22. – 23. 2. 2020.

Marek Kocian
tajomník OV SZCH Levice

         
Jánovi Prišťákovi blahoželá k víťazstvu s indickou             Jaroslav Péter, predseda OV SZCH Levice odovzdáva
bojovníčkou Marek Kocian.                                                 čestnú cenu mladému chovateľovi Marekovi Kocianovi.       
Mladá chovateľka Martinka Hajnovičová.                           Ondrej Bajkai, chovateľ víťazného texana.


      
S cenou odchádzal domov aj mladý chovateľ                   Štefan Polák, chovateľ víťazného králika Vss.
Pavel Grenčík.