Holuby
FAMÓZNY ÚSPECH SLOVENSKÝCH CHOVATEĽOV PÁVIKOV na 6. výstave výletkov CFC
Aj takto by sa dal opísať výsledok snaženia našich chovateľov pávikov na výstave výletkov CFC regiónu strednej a východnej Európy – (Central Fantail Club District Europe), ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. a 9. 11. 2019 v Újezde u Brna. ...

celý článok

KLUB CHOVATEĽOV LETÚNOV A TIPPLEROV - HODNOTIL ROK 2019
V čase kedy píšem tento príspevok, sa spoločenský život takmer zastavil. Náš klub však začiatkom marca stihol zvolať výročnú členskú schôdzu a nastaviť smerovanie činnosti na tento rok. Či ale bude všetko podľa plánov, sotva dokážeme dnes predpovedať. ...

celý článok

ORIENTÁLNA SOVKA
Na základe informácii chovateľov orientálnych soviek o tom, že Európsky klub orientálnych soviek a komisia pre štandardy holubárskej sekcie Európskeho zväzu chovateľov (EE) vydali nový európsky štandard orientálnej sovky, som sa obrátil na predsedu komisi...

celý článok

TRI DESAŤROČIA S BIRMINGHAMSKÝMI KOTRMELIAKMI
Áno, je to už 30 rokov, čo priateľ MVDr. Jozef Koreň prešiel z chovu poštových holubov na chov holubov - akrobatov. Zvolil si u nás vtedy takmer neznáme plemeno birminghamského kotrmeliaka (Bk), ktoré mu bolo po poštových holuboch (PH) najbližšie a v do...

celý článok

KOŠICKÝ KOTRMELIAK
Košický kotrmeliak (ďalej KK) svojim pôvodom nadväzuje na komárňanského kotrmeliaka, od ktorého sa odlišuje menšou postavou, má dlhší zobáčik, nižšiu pretiahnutú hlavu s menším lastúrovým chochlíkom. Zásluhu na jeho vzniku majú najmä košickí holubiari. Ak...

celý článok

LÍNIOVÁ PLEMENITBA
Plemenitba je zootechnický pojem, zahŕňajúci párenie zvierat, ktoré sleduje nejaký cieľ. Párenie zvierat v prírode sleduje jediný cieľ a tým je prežitie najlepších jedincov a splodenie potomstva, ktoré zabezpečí prežitie druhu. Chovatelia okrem prežitia d...

celý článok

SLOVENSKÝ VYSOKOLETÚN - HISTÓRIA A VZNIK
Ak chceme pátrať po jeho vzniku, treba nám nazrieť k maďarským susedom. Tam bol začiatkom 20. storočia vyšľachtený budapeštiansky vysokoletún. Chýry o ich výškových letoch sa rýchlo šírili za hranice. ...

celý článok

Košoa - plemeno holubov, ktoré si získalo slovenských chovateľov
Staré francúzske plemeno Košoa (Cauchois) sa chová na viacerých kontinentoch, ale v stredoeurópskom priestore sa presadzuje až v ostatných, možno desiatich rokoch. Na Slovensko sa košoa doviezli vo väčšom množstve zásluhou košického chovateľa Borisa Boc...

celý článok

Slovenský zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov holubov - Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov
Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov Táto smernica upravuje postup pre uznávanie plemenných chovov holubov v rámci Slovenského zväzu chovateľov....

celý článok

POĽSKÝ ORLÍK
Plemeno u nás zriedka chované a pritom výnimočné svojim letom. Spôsob letu získal po svojom predchodcovi nikolajevskom letúnovi, pôvodom z Ukrajiny. Prvé zmienky o orlíkoch sa v poľských chovateľských časopisoch objavili roku 1937. Hoci do Poľska boli hol...

celý článok

začiatok12ďalej
nasledujte nás