Králiky
Chovateľ meklenburských strakáčov - Ján Čapkovič
Väčšine čitateľov nie je meno tohto chovateľa neznáme. Priateľ JÁN ČAPKOVIČ je tajomník ZO SZCH Veľké Kostoľany II., aktívny člen RR SZCH, posudzovateľ králikov, predseda Klubu chovateľov meklenburských strakáčov. So zápalom sa venuje liahnutiu vodnej a ...

celý článok

Slovenský pastelový rex (Spa rex)
O vznik slovenských pastelových rexov sa zaslúžila rodina Supukovcov z Vyšného Žipova. Pri šľachtení pastelovej farby bolo potrebné dosiahnuť genotyp AA bb CC dd GG rex rex, ktorý sa dal vytvoriť kombináciou sivomodrej a oranžovej farby. ...

celý článok

Nitriansky králik
Skupina králikov stredných plemien patrí medzi najpočetnejšie chované i vystavované skupiny králikov na Slovensku i v Českej republike. V oboch vzorníkoch plemien králikov táto skupina začína anglickým baranom a končí liptovským lyskom, resp. zajačím král...

celý článok

Chovám králiky viedenské divosfarbené
Viedenský divosfarbený králik je plemeno mäsovo kožušinové. Jeho ideálna hmotnosť je od 4 do 5 kg. Bol vyšľachtený krížením králikov rozličných plemien a uznaný roku 1936....

celý článok

Spôsoby chovu nutrií
Spôsobmi chovu nutrií sa zaoberali viacerí autori, k tým najvýznamnejším určite patria: Kostroň a Kukla (1971), Kovalskij a kol. (1973), Skřivan a kol. (1976), Kladovščikov a kol. (1979), Točka (1992), Cholewa a kol. (2000) a iní. ...

celý článok

začiatok12ďalej
nasledujte nás