Článok júl 2020


Došli sme k záveru tejto časti o farebných kanárikoch, preto si zhrňme ešte raz ich konkrétne rozdelenie  ako celku tak, ako sme to podrobne  opísali v jednotlivých častiach a ukážme si zároveň vyjadrenie farieb farebných kanárikov podľa nomenklatúry  C.O.M., s ktorým sa stretávame na každej výstave u nás i v zahraničí. Dá sa povedať, že je to medzinárodný jazyk medzi chovateľmi farebných kanárikov vo svete, s ktorým sa rýchlo dorozumejú bez toho, aby bolo potrebné poznať cudziu reč toho ktorého štátu.
Článok júl 2020

Jozefa Müllera som pred rokmi spoznal ako chovateľa holubov texanov. Mal špičkový chov a jeho holuby bývali vystavené na viacerých výstavách v okolí, aj na národnej výstave v Nitre. A nielen texany, ale aj králiky novozélandské biele a novozélandské červené. Dnes sa venuje len chovu a odchovu papagájov, najmä austrálskych.
Článok júl 2020

Proces
 domestikácie sa vyznačuje vytváraním nových modifikovateľných 
morfologických, fyziologických a behaviorálnych znakov a vlastností užitočných pre človeka.
Článok júl 2020


ŠKOLA PARKÚROVÉHO SKÁKANIA S KRÁLIKMI - 6. LEKCIA


Vitajte pri poslednej lekcii! Konečne sme sa toho dočkali! Po ťažkej príprave a tréningu
ste so svojím králikom pripravení ísť na prvé preteky. Najprv si zhrnieme čo si na ne treba pripraviť, potom ako sa zbaliť na preteky a nakoniec vám opíšeme ako také preteky prebiehajú.
Článok júl 2020

VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – CHRONICKÉ NEBEZPEČENSTVO PRI CHOVE SLIEPOK 

Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. Niektorí to riešia takým spôsobom, že si nakúpia nosnice priamo, a to také, ktoré sú pri ukončovaní znáškového cyklu vyradené z veľkochovov.
Článok jún 2020


KVALITA VAJEČNEJ ŠKRUPINY

Škrupina predstavuje vonkajší prirodzený obal vaje čného obsahu, ktorý plní ochrannú funkciu proti nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu. Vzniká zo sekrétu žliaz sliznice vajcovodu. Základom škrupiny je organická hmota (matrix), ktorá je tvorená bielkovinovými vláknami kolagénovej povahy.
Článok jún 2020


CHOV ANTVERPSKÝCH BRADÁČOV PREPELIČÍCH

Antverpský bradáč  je belgické národné plemeno. Patrí k pôvodným malým plemenám hydiny. Prvé vyobrazenie kúr podobných antverpským  bradáčom nachádzame na obraze Alberta Cuypa zo 17. storočia. Prvá písomná zmienka o tejto hydine je vo francúzsky písanej knihe, vydanej na začiatku 19. storočia. Aj keď je v nej uvedené, že plemeno pochádza z Holandska, jeho pôvodnou krajinou je Belgicko, oblasť okolo Antverp.

Článok jún 2020MAĎARSKÁ SLIEPOČKA


Plemeno holubov maďarská sliepočka sa už chová aj na Slovensku. Maďarská sliepočka je uznaná v Maďarsku a jej štandard je v maďarskom vzorníku plemien z roku 2003 pod názvom Magyar czirkegalamb. Tento vzorník je dvojjazyčný - maďarsko-nemecký.
Článok jún 2020


Morka divá bronzová je najväčší kurovitý vták. Je to typický pastevný vták, dobre sa pohybujúci po zemi. Uprednostňuje teplejšie a suchšie miesta. Vyznačuje sa výrazným pohlavným dimorfizmom. Má zavalité telo, je ťažká a preto slabo lieta.


Článok jún 2020Páv korunkatý, nazývaný  aj páv modrý, patrí do čeľade bažantovitých, medzi hrabavé vtáky. Pochádza z južných džunglí Indie, kde je národným vtákom a zo Srí Lanky, kde sa najčastejšie zdržuje v listnatých lesoch, krovinách a trávnatých porastoch. Zo svojej domoviny sa vďaka jeho kráse a majestátnosti ro
zšíril do celého sveta.
začiatok123ďalej
nasledujte nás