HEMPŠÍRKY
Hempšírky sú pomerne mladé plemeno. Toto stredne ťažké plemeno s kombinovanou úžitkovosťou sa vyznačuje ranosťou, dobrou mäsovou úžitkovosťou aj vysokou znáškou. Vyšľachtili ich v Amerike v štáte New Hampshire, uvádza sa aj štát Massachusetts, ktorý sused...

celý článok

PROCES DOMESTIKÁCIE DOMÁCICH ZVIERAT vo svetle súčasných poznatkov
Domestikáciu zvierat chápeme ako druhovo špecifickú nepretržitú premenu znakov, vlastností a správania sa. Domestikácia je process vedený človekom prostredníctvom riadenej selekcie rôznych druhov zvierat na ich domestikované formy....

celý článok

VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – chronické nebezpečenstvo pri chove sliepok
Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. ...

celý článok

CHOV ANTVERPSKÝCH BRADÁČOV PREPELIČÍCH
Antverpský bradáč je belgické národné plemeno. Patrí k pôvodným malým plemenám hydiny. Prvé vyobrazenie kúr podobných antverpským bradáčom nachádzame na obraze Alberta Cuypa zo 17. storočia. Prvá písomná zmienka o tejto hydine je vo francúzsky písanej k...

celý článok

LEGENDA MENOM MORKA DIVÁ
Morka divá bronzová je najväčší kurovitý vták. Je to typický pastevný vták, dobre sa pohybujúci po zemi. Uprednostňuje teplejšie a suchšie miesta. Vyznačuje sa výrazným pohlavným dimorfizmom. Má zavalité telo, je ťažká a preto slabo lieta. ...

celý článok

KVALITA VAJEČNEJ ŠKRUPINY
Škrupina predstavuje vonkajší prirodzený obal vaječného obsahu, ktorý plní ochrannú funkciu proti nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu. Vzniká zo sekrétu žliaz sliznice vajcovodu. Základom škrupiny je organická hmota (matrix), ktorá je tvorená bielkovinov...

celý článok

Krahulcová oravka
V súčasnej dobe v našom národnom plemene oravka sú uznané tri farebné rázy. Pôvodná žltohnedá, biela a čierna. Všetky farebné rázy sa chovajú na Slovensku. V poslednej dobe sa začali šľachtiť ďalšie farebné rázy. Po žltej a bielej sa objavila oravka rodov...

celý článok

SLOVENSKÁ HUS
Slovenská hus, v literatúre sa stretneme aj s názvom slovenská podunajská hus, je pôvodné slovenské plemeno vytvorené v okolí Nitry a Levíc z krajového rázu bielych husí, priliatím krvi maďarských a emdenských husí (Malík, V., 1983). Ide o vhodné plemen...

celý článok

SLOVENSKÁ HUS SUCHOVSKÁ HUS - POSUDZOVANIE NA VÝSTAVÁCH
Husi boli zdomácnené v dávnych dobách. Ich chov bol rozšírený už v staroveku. Domestikačné oblasti, v ktorých boli husi zdomácnené už dnes presne nepoznáme. Z dochovaných písomných a archeologických prameňov sa usudzuje, že v strednej a severnej Európe ...

celý článok

SLOVENSKÁ HUS – napísali o nej
Pozorne sledujeme v časopise články o chove slovenskej bielej husi. Objavujú sa však zriedkavo. Preto napíšem aspoň niekoľko riadkov z mojich skromných skúseností. ...

celý článok

začiatok1234ďalej
nasledujte nás