Článok september 2020

PRETEKY DUP NA ŽELEZNEJ STUDIENKE 2020 

Mesiac august ostal aj tento rok verný svojim pretekom, ktoré sa konali na Partizánskej lúke pri drevenom altánku. Ôsmy deň v mesiaci sa v tieni stromov stretli pretekári so svojimi králikmi, ktorí tento rok svojím počtom zľahka prečíslili predchádzajúci ročník. 
Článok september 2020


O Zlatú stuhu Východnej, o čo najlepšie umiestnenie zápolilo 23 pretekárok. Svoje zastúpenie tu mala aj Česká republika. Spolu prebehlo takmer 180 štartov v štyroch disciplínach (rovinke, parkúre, výške a diaľke), pričom v rovinke a parkúre sa súťažilo v štyroch triedach (ľahkej, strednej, ťažkej, veteráni). 
Článok september 2020
Pôvodné  lokality  výskytu  králika  na  stredomorskom  pobreží Pyrenejského   polostrova   a   v   severnej   Afrike  umožnili celosezónne  párenie  zvierat   hneď  po  dosiahnutí pohlavnej zrelosti.  Počas celého  roka sa  králik rozmnožuje  aj v tých oblastiach sveta,  kde celoročné klimatické  podmienky umožňujú nepretržité  vegetačné obdobie  s dostatkom  potravy a vhodnými teplotami vzduchu. V prípade, že na takejto lokalite neexistujú faktory  eliminujúce  rýchly  rast  králičej populácie (dravce, infekčné   choroby,   obmedzené    zdroje   krmiva),   dochádza k premnoženiu, ktoré môže nadobudnúť katastrofálne rozmery.
Partneri

                                                               
http://www.kynologickarevue.sk/                 http://szchdz.sk/             http://www.slovenskyhrvoliak.sk/       http://www.entente-ee.com/en/  

 
                                                                                                                                       
Článok august 2020


Túto skupinu charakteriz
ujú postavové kanáriky so zvláštnym postojom. Charakteristický je pre ne postoj hrbatý alebo kosákovo prehnutý. Podľa toho i dostali svoje pomenovanie hrbáče.  Pri zaujatí správneho postoja sú tieto kanáriky veľmi pekné, ich chvost sa nesmie dotýkať bidla.
Článok august 2020
Bažant bielochochlatý Lophura leucomelana hamiltoni obýva v prírode západné Himaláje od rieky Indus do Kašmíru a západného Nepálu (Felix, J. a kol., 1980). Na Slovensku má viac úspešných chovateľov. Jozef Szabó ich chová vo voliérach 2,5 m širokých, 2,5 m vysokých  a 6 m hlbokých. Dno voliéry tvorí pôda, voliéra je v jednej tretine  zastrešená. Naše  klimatické podmienky týmto bažantom vyhovujú, pretože naše zimy sú podstatne miernejšie ako v ich prirodzenom prostredí.   
Článok august 2020

Špeciálna výstava štruktúrových  plemien holubov sa uskutočnila 14. decembra 2019 v Újezde u Brna.  Americkým výberovým spôsobom na nej posudzoval významný dlhoročný chovateľ pávikov Božidar Spoliarič z Chorvátska. Šestnásť  chovateľov vystavilo 179 pávikov. Súťažili v 19 kategóriách, z toho v deviatich získali Slováci titul Best of Colour a v jedenástich Reserve of  Colour.
Článok august 2020

ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV II. 


Súčasné domáce králiky chované v širokej genotypovej skladbe sú potomstvo jediného druhu  - aguti  sfarbeného králika  divého Oryctolagus cuniculus.
Na rozdiel od  veľkých druhov zvierat sú naše  poznatky o vzniku  a rozšírení králika  v geologických dobách obmedzené.  

Článok august 2020
Nepochopiteľný  odpor,  ktorý  sa  javil  vo všeobecnosti voči chovaniu  a zužitkovaniu  domácich králikov,  je na  ústupe. Že chov  králikov  nie  je  tak  rozšírený,  ako chov hydiny, hoci králik je množivý,  zdravý a rýchlo rastie, popri  tom je veľmi skromný, jeho mäso  je výdatné, záživné a chutné,  jedine to je na príčine, že  chýbajú u nás chovatelia, ktorí  by boli vzorom na tomto poli. Som presvedčený, že keby sa našli v jednotlivých obciach  a mestách  takí chovatelia,  ktorí by  vedeli moderne, t.j.   odborne  chovať   králiky,  ktorí   by  králičie   mäso zužitkovali v domácnosti i na  trhu, ich kožušinu by upotrebili na svoje šaty a za ozdobu, slovom, dobrým príkladom by slúžili, rozhodne by  sa našli chovatelia, ktorí  by ich napodobňovali' 

nasledujte nás