Chovateľ online 2020
ČESŤ JEHO PAMIATKE

                                                                                                                                                                                                                                 Vložené 31.03.2020

So zármutkom oznamujeme, že v pondelok dňa 30. marca. 2020 zomrel vo veku nedožitých 70 rokov RASTISLAV M. PAVELKA z Michaloviec, dlhoročný chovateľ, šľachtiteľ farebných kanárikov a krížencov s európskou faunou, člen Klubu chovateľov kanárikov SZCH. Jeho najobľúbenejšími boli krížence stehlík x kanárik – hnedé symetrické straky, krížence čížik x kanárik – bielo-čierne a žlto-čierne straky. Svoje vtáctvo na chovateľských výstavách úspešne vystavoval. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

                                                                                                                                                             Rodina a priatelia chovatelia

Najnovšie články od 01.03. - 31.03.2020
Výživa a kŕmenie - Podporné látky v chove domácich zvierat - http://casopischovatel.sk/clanok/podporne_latky_v_chove_domacich_zvierat-289

Hrabavá a vodná hydina - Chovám sasexky - http://casopischovatel.sk/clanok/chovam_sasexky-287

Papagáje - Papagáj červenobruchý - http://casopischovatel.sk/clanok/papagaj_cervenobruchy-288  

Akváriové rybky - Mečúň mexický - http://casopischovatel.sk/clanok/mecun_mexicky-291 

Teráriové zvieratá - Výživa suchozemských korytnačiek - http://casopischovatel.sk/clanok/vyziva_suchozemskych_korytnaciek-292   

Výživa a kŕmenie - Včelí peľ a hydina - http://casopischovatel.sk/clanok/vceli_pel_a_hydina-293 

Hrabavá a vodná hydina - Velsumky - http://casopischovatel.sk/clanok/velsumky-294 

Hrabavá a vodná hydina - Chovateľ zdrobnených velsumiek - Peter Korec - http://casopischovatel.sk/clanok/chovatel_zdrobnenych_velsumiek_peter_korec-295 

Holuby - Líniová plemenitba - http://casopischovatel.sk/clanok/liniova_plemenitba-296 

Holuby - Košický kotrmeliak - http://casopischovatel.sk/clanok/kosicky_kotrmeliak-297 

Teráriové zvieratá - Korytnačka zelenkastá - http://casopischovatel.sk/clanok/korytnacka_zelenkasta-298 

Králiky - Novošľachtený králik - Šarišský obrovitý - http://casopischovatel.sk/clanok/novoslachteny_kralik_sarissky_obrovity-299 

Holuby - Tri desaťročia s birminghamskými kotrmeliakmi  - http://casopischovatel.sk/clanok/tri_desatrocia_s_birminghamskymi_kotrmeliakmi-300 

Hrabavá a vodná hydina - Všetko o suchovskej husi - http://casopischovatel.sk/clanok/bude_vas_zaujimat_skoro_vsetko_o_suchovskej_husi-301 

Vtáctvo - Papagáj chocholatý - http://casopischovatel.sk/clanok/papagaj_chocholaty-302 

Králiky - Chrabranský králik - http://casopischovatel.sk/clanok/chrabransky_kralik-303 

Holuby - Orientálna sovka - http://casopischovatel.sk/clanok/orientalna_sovka-304 

Holuby -  Klub chovateľov letúnov a tipplerov hodnotil rok 2019 - http://casopischovatel.sk/clanok/klub_chovatelov_letunov_a_tipplerov_hodnotil_rok_2019-306 

Hrabavá a vodná hydina - Perlička domáca - http://casopischovatel.sk/clanok/perlicka_domaca-305 

Králiky - Zoborský králik - http://casopischovatel.sk/clanok/zachranme_nase_narodne_plemeno_zoborskeho_kralika-307 

Akváriové rybky - Bojovnica pestrá - http://casopischovatel.sk/clanok/bojovnica_pestra_betta_splendens_regan_1910-308 

Morčatá - Rozeta - http://casopischovatel.sk/clanok/rozeta_strapaty_vytrznik-309 

Teráriové zvieratá - Reprodukcia suchozemských korytnačiek - http://casopischovatel.sk/clanok/reprodukcia_suchozemskych_korytnaciek-310 
CHOVATEĽ online

Vážení čitatelia,

vstupujeme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, začíname robiť pre Vás elektronickú verziu, ktorú budeme nazývať, možno zatiaľ, CHOVATEĽ  online.  Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách. Internetové médium CHOVATEĽ budeme budovať  takpovediac „za pochodu“.  Bude prinášať rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ  ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal  tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to bude vyzerať tak, že článok autora dopisovateľa môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


S priateľským chovateľským pozdravom


Dušan Barlík
, šéfredaktor


Ingrida Danišová
, redaktorka

Partneri
                                                             
 http://www.kynologickarevue.sk                 http://szchdz.sk/             http://www.slovenskyhrvoliak.sk/        http://www.entente-ee.com/en/ 
  
nasledujte nás