ROTAVÍRUSOVÉ OCHORENIE HOLUBOV
Rotavírusové ochorenia človeka i zvierat sú známe už veľa rokov, práve tak i známy fenomén v mikrobiológii, že priebeh rotavírusovej infekcie je často komplikovaný enteropatogénnymi kmeňmi baktérie Escherichia coli....

celý článok

Exzolt® - Prelomový prípravok na kontrolu klieštikovcov
Exzolt, je nový prípravok firmy MSD Animal Healt, ktorý poskytuje rýchly a efektívny účinok proti klieštikovcom (Dermanyssus gallinae) pri hydine. Je to veterinárny liek, registrovaný Európskou liekovou agentúrou (EMEA) a liekovými agentúrami ...

celý článok

DERGALL® - prípravok proti parazitom
Ektoparazity znamenajú takmer neriešiteľný problém pri chovoch hydiny a okrasných vtákov, hadov, korytnačiek. Azda každý chovateľ sa stretol so škodcami priamo v svojom chove, alebo minimálne o ňom počul....

celý článok

KARANTÉNA V CHOVE ZVIERAT
Obľúbená, možno až ošúchaná fráza veterinárov a neobľúbená povinnosť chovateľov v boji proti infekčným chorobám. Nakoľko sami sme chovatelia aj veterinári, pokúsime sa túto tému rozobrať z oboch hľadísk....

celý článok

Prevencia chorôb holubov v zimnom období
V prevencii chorôb a na dosahovanie výborných výsledkov v chove holubov by sa mal klásť dôraz na správne zoohygienické podmienky, technológiu a kvalitné kŕmenie vhodné pre daný druh a kategóriu zvierat. Pri dnešných prešľachtených plemenách, pri súčasne...

celý článok

nasledujte nás