Časopis
PREDPLATNÉ NA ROK 2019

Čitateľom, ktorí mali časopis Chovateľ predplatený v roku 2018, boli Slovenskou poštou, a.s., Stredisko predplatného tlače 19. 10. 2018 odoslané faktúry s poštovou poukážkou pre nasledujúce predplatiteľské obdobie, na rok 2019.

Celoročné predplatné na rok 2019 je 19,80 Eur vrátane DPH 20 % za 11 výtlačkov (v mesiacoch júl a august vychádza ako dvojčíslo). Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,80 Eur vrátane DPH 20 %.

Noví predplatitelia

Predplatné na rok 2019 prijíma SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Stredisko predplatného tlače. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávku môžete zaslať na adresu Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214 alebo e-mail: predplatne@slposta.sk , 02/5262 2449, 02/4524 8213).

Pri platbe poštovým poukazom nezabudnite vyplniť v časti pre odosielateľa, svoje meno a adresu.

Úhrada bankovým prevodom:

Číslo účtu IBAN: SK0665 0000 0000 5001 150011

Variabilný symbol: 40559

Špecifický symbol: 4055940559

Ak sa rozhodnete uhradiť predplatné bankovým prevodom, nezabudnite, prosím, uviesť variabilný, špecifický symbol ako i v údajoch pre prijímateľa Vašu adresu a kontakt na Vás. V prípade, že tak neurobíte, nebudeme môcť Vašu platbu identifikovať a bude vrátená späť.

Novinkou je, že predplatné môžete uhrádzať aj polročne či štvrťročne. Slovenská pošta Vám vždy zašle preddavkovú faktúru spolu s poštovou poukážkou na pokračovanie odberu. Taktiež, pri platbe zaslaným poštovým poukazom platíte len hodnotu predplatného, žiadne poplatky navyše.

* * *

Ak chcete platiť poštovou poukážkou, vyplnenú objednávku prosím zašlite na adresu Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, alebo na čísla faxu: 02/5244 4096, 5441 9906, 5441 8958, e-mail: predplatne@slposta.sk .

OBJEDNÁVKA

PREDPLATNÉ MESAČNÍKA CHOVATEĽ NA ROK 2019

Priezvisko, meno, titul: .............................................................................................................................................

Názov firny: ..............................................................................................................................................................

Ulica: ................................................... Obec: ............................................... PSČ: ..........................................

Tel.: ................................................... Číslo SIPO: ...................................................................................................

IČO: .................................................. DIČ: ...............................................................................................................

Bankové spojenie: .................................................... Číslo účtu: ..............................................................................

Dátum: ...............................................

Podpis: ...............................................

Svojím podpisom zároveň súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. pre účely predplatného tlače v zmysle zákona od 25.05.2018 platnej regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

AKTUÁLNE INZERÁTY

Malý oznamovateľ č. 12/2019

Hydina

Predaj

■ ZO SZCH Nedožery-Brezany ponúka na predaj v liaharenskej sezóne 2020 kurence z uznaných chovov: veľké - amroksky, hempšírky, plymutky biele, plymutky pásikavé, vlašky jarabičie, vlašky čierno-biele, bielefeldky rodovo sfarbené, barnaveldky dvojlemované, sasexky svetlé, maransky medenokrké, maransky modré, vranohlávky striebornokrké. Zdrobnené - velsumky jarabičie, vlašky jarabičie, sasexky svetlé, wyandotky zlaté, milflérky trojfarebné. Objednávky u liahniara, tel. 0908 493 850.

■ Husi suchovské, bantamky oranžovokrké a bantamky brezové, zložím nepríbuzné kmene. Len vážny záujem. Malacky, tel. 0908 416 574.

■ Vlaška exchegeur, predám kohútov, vymením pre zmenu krvi. Tel. 0908 715 984, NZ.

■ ZO SZCH Veľké Kostoľany II, Liaheň čistokrvných kurčiat Čapkovič, ponúka na predaj 3-dňové sexované aj nesexované kurčatá týchto plemien: amrokska, australorpka, hempšírka, plymutka biela, maranska čierno medená, leghornka biela, vlaška jarabičia, vlaška striebornokrká, vlaška perlovo šedá, wyandotka strieborná čierno lemovaná. Malé plemená: wyandotka strieborná čierno lemovaná, wyandotka zlatá čierno lemovaná a paduánka strieborná.

Ďalej 3-dňové až 6-týždňové sexované kuričky týchto plemien: amrokska, australorpka, hempšírka, plymutka biela a leghornka biela.
Ďalej 3-dňové kohútiky týchto plemien na výkrm.
Možnosť nákupu kŕmnej zmesi a koncentrátov pre kurčatá.
Po dohode možnosť dovozu.
Kontakt: Ján Čapkovič, 922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 771, tel. 033 778 1116, mobil: 0905 696 817, e-mail: jano.capkovic@gmail.com .

■ Predám z dlhoročného uznaného chovu kohúty vlašky jarabičej, 1,2 kmene zdrobnenej vlašky jarabičej a kohúty sasexky svetlé. Kontakt: 0903 808 142.

■ Vlašky strieborné – kohúty, predám alebo vymením. Tel. 0907 811 060.

■ Zdrobnené wyandotky žlté kolumbie čierne. Tel. 032 649 6254.

■ Kohúty: plymutka čierna veľká,  zdrobnená plymutka pásikavá., wyandotka čierna veľká, zdrobnená wyandotka pasiková, cena dohodou.  Sobrance, Sobrance. tel. 0905 794 102, e-mail: stefan.dzurina@gmail.com .

■ Zdrobnené kočinky hladké, kočinky kučeravé, perličky, kačice divé, kačice smaragdové. Cena dohodou. Tel. 0911 822 352, okres Bardejov.

Holuby

Predaj

■ Kalifornské holuby biele, hnedé pásavé, modré čiernopásavé. Tel. 0903 781 426, okres Prievidza.

■ Texany rôznych farieb po celý rok. Tel. 0911 663 222, Šamorín.

■ Nemecké výstavné tigre a texany. Tel. 0908 715 984, NZ.

■ ZO SZCH Senica predá visačky na klietky, na vloženie výstavných posudkov, červené 496 ks, žlté 258 ks. Cena dohodou, na č. tel. 0902 817 309, p. Miča.

■ Orientálne kotrmeliaky a východoslovenské kotrmeliaky čierne, červené, biele, modré, kapraté a trojfarebné, Priveziem, ak treba, na najbližšiu železničnú stanicu. Mladým chovateľom darujem. Tel. 056 649 7588, mobil 0915 163 161.

■ Kingy čierne, chovné páry aj jednotlivo, hnedé a hnedé fŕkané, chovné páry aj jednotlivo. Tel. 0905 383 521, Šahy.

■ Sedlaté papučaté hrvoliaky čierne a modré. J. Šandrej, 094 22 Nižný Hrušov, 094 22 tel. 0905 194 380.

■ Gigant Homery žlté, poštové holuby žlté. Š.K. - KE - okolie - č. t. 055 693 0081.

■ Slovenské vysokoletúny a bratislavské vysokoletúny červenoplavé. Tel. 0903 391 247, P. Dobrucký.

■ Slovenské hrvoliaky čierne, celý chov, lacno. Tel. 0905 365 498, Sokolovce, okres Piešťany.

■ Pre vek a zdravotný stav predám za priaznivú cenu východoslovenské kotrmeliaky rôznych farieb a orientálne kotrmeliaky červené, spolu 50 ks. Tel. 056 649 7588, mobil 0915 163 161, okr. Michalovce.

■ Anglické hrvoliaky červené a čierne, cena dohodou. Tel. 0911 248 379, okres Krupina.

■ Moravské pštrosy všetkých farieb, aj čierne šupinaté a modré šupinaté, ďalej rysy červené a žlté. Tel. 0905 875 593.

■ Rysy šupinaté modré, žllté, strieborné, chovné aj výletky. Okres PN, tel. 0917 530 551.

■ Poštové holuby štandard (rôzne farby) väčšieho vzrastu + štandard výstavný. Tel. 0907 119 735, Sereď.

■ Kingy – výletky, chovné páry aj jednotlivo, mondénny červenoplavé, jarabé, modré čiernopásavé, výletky, chovné páry aj jednotlivo. Bytča, tel. 0907 167 246.

■ Moravské pštrosy červené a žlté.  Tel. 032 649 6254.

■ Slovenské hrvoliaky modré bielopásavé a modré čiernopásavé. Tel. 0915 055 040, Piešťany.

■ Košické kotrmeliaky fŕkané červené, sedlaté červené, sedlaté čierne, sedlaté modré, lacno. Tel. 0911 438 148, Michalovce.

■ České staváky sedlaté čierne, červené a žlté, výmena možná za poľské rysy modré šupinaté alebo červené šupinaté. Tel. 0918 352 158, Dunajská Lužná.

■ Poštové holuby biele, predám vyliahnuté v r. 2018, 2019. Okres Detva, tel. 0905 460 973.

■ Po celý rok predám kingy – výletky aj chovné, kvalitné, červené, čierne, fŕkané, žlté. Ďalej mondény, tohtoročné výletky červenoplavé, modré, biele. Tel. 0904 708 799.

■ Slovenské hrvoliaky modré jarabé (kapraté), modré čiernopásavé, modré bielopásavé, modré šupinaté. Tel. 0908 449 813, okres Topoľčany.

■ Biele poštové holuby, výletky aj chovné páry, do 300 km odskúšané. Tel. 0908 964 112, Žiar nad Hronom.

■ Po celý rok predám kariery rôznych farieb, cena dohodou. Sobrance, Sobrance. tel. 0905 794 102, e-mail: stefan.dzurina@gmail.com .

■ Texany po celý rok, cena dohodou. 058 01 Gánovce, tel. 0910 386 786.

■ Predám po celý rok poštové holuby biele, farebné a Mulemansy, ďalej poľské motýle. Tel. 0907 649 338, okres Poprad.

■ Košické kotrmeliaky, rakovnícke kotrmeliaky. Tel. 0911 822 352, okres Bardejov.

Prepravky. Vyrobím prepravky na holuby, hydinu, králiky a vtáctvo podľa vášho želania. Lužianky, tel. 0918 398 696.

■ Texany chovné aj výletky. Tel. 0908 039 647, okr. Bardejov.

■ Kingy jarabé, biele, žlté, čierno-biele a čierne tigre, modré čiernopásavé, dominantné červené, všetko očkované a obrúčkované. Tel. 038 542 4527, mobil 0911 632 463, Chynorany, okr. Partizánske.

■ Norimberské škovránky pásavé a jarabé, talianske sovky ľadové, aachenské sovky, moravské pštrosy červené, čierne, žlté, modré a čierne šupinaté, slovenské hrvoliaky červené, žlté, modré, modré bielopásavé a čierne. Koburské škovránky strieborné pásavé, české staváky sedlaté červené, žlté, čierne a modré, rovné žlté, tigre čierne a červené, talianske sovky ľadové, brčkáne červené, biele a modré, poľské rysy žlté šupinaté, modré šupinaté, červené šupinaté. Pezinok, tel. 0910 319 438, 0911 206 899.

■ Hanácké voláče černé šupinaté, modré šupinaté, modré. Osobní odběr nebo burza Hradiště a Přerov. Mobil: 420 732 437 804, Zlín, ČR.

■ Kingy biele a modré, cena 10 Eur za kus, ruším chov pre chorobu. Gejza Vida, 951 94 Hostie 354, 037 633 7212.

■ Nemecké výstavné holuby červené, biele a žlté, kvalitné. Štefan Dubný, tel. 0902 146 739.

■ Rimany biele a fŕkané z chovu dvojnásobného európskeho majstra a európskeho šampióna. Šarišské Čierne, tel. 0908 506 971.

■ Bratislavské vysokoletúny červenoplavé a slovenské vysokoletúny modré. Bratislava, tel. 0903 391 247.

■ Anglické tipplery predám aj darujem. Tel. 0905 207 152, okres Senec.

CHOVATEĽSKÝ KALENDÁR

■ CHOVATEĽSKÝ KALENDÁR. PRE ROK 2020. Vytvoril, nafotil som nástenný kalendár určený pre rôzne skupiny ľudí, predovšetkým chovateľov. Je na formáte A3, 12 žien, 12 plemien holubov, teda každý mesiac iný holub a žena. Som chovateľ holubov, posudzovateľ, posudzujem holuby na výstavách. Verím, že kalendár chovateľov, najmä holubiarov zaujme. Objednávky: mobil 0904 944 791, e-mail: stodola.ivan@gmail.com .  

Vtáctvo
Predaj

■ Papagáj chocholatý 1,0 rok 2018, neoféma modrokrídla 0,2 rok 2018, ďalej tohtoročné odchovy: papagáj žltokrídly, neoféma modrokrídla, neoféma ozdobná a neoféma Bourkova. Všetko obrúčkované z vonkajších voliér. Tel: 0903 042 751, e-mail: lubo.pavlech@gmail.com.

■ Alexander malý prírodne sfarbený (po prírodne sfarbených rodičoch) 1,1 nepríbuzné ročník 2019, pohlavie zistené metódou DNA, obrúčkované. Tel. 0905 385 877, e-mail: barlik@casopischovatel.sk . Po dohode môžem priniesť na burzu v Nitre.

■ Pávy modré, chovný pár, cena 230 Eur, tohtoročné 3 mláďatá, cena za jedno 40 Eur. Tel. 0904 087 735.

■ Mladé rozely adelaidské a mladé bažanty zlaté - prírodné, gold a black. Tel.   +421 902 143 512.

■ Rozely pestré rubíno – chovné páry, obrúčkované 2017, ďalej rozely Pennantove, rozely pestré rubíno, rozely pestré prírodné, všetko obrúčkované roč. 2019. Bolešov, okr. Ilava, tel. 0949 533 541.

■ Andulky, korely aj biele albíny, rozely slamovo žlté. Tel. 0905 365 498, Sokolovce, okres Piešťany.

■ Barnardy zelené klonkurské, obrúčkované marec 2019, rozely Pennantove prírodné, obrúčkované 2019. Tel. 0949 533 541, Bolešov, okres Ilava.

■ Bažanty kráľovské 1,2, dvojročné. Tel. 0907 906 403, okres Považská Bystrica.

■ Bažanty zlaté, zlatožlté, diamantové, strieborné, nepálske, kráľovské. Jozef Hlavatý, 0903 126 820.

■ Rozely pestré rubino a lutino, alexandre malé, papagáje červenokrídle, papagáje Alexandrine, korely lutino a albino. Bošany, tel. 0905 825 607.

Emu

Predaj

■ Emu hnedý 1,0 dva a polročný, vysedený samcom, cena dohodou. Tel. 0908 252 538, okres Čadca.

■ Emu hnedý - predám mláďatá, cena dohodou, po dohode viem zabezpečiť aj dovoz. Milan Polák, 082 4 Drienov, Kvetná 54, 0903 105 250.

Králiky
Predaj

■ Originálne  chovné  králiky  Hyla  zo  zdravého  chovu po celý rok. Viac info: www.eurolap.sk . Som certifikovaným chovateľom francúzskej firmy Eurolap pre Slovensko aj Česko. Vlastním
prarodičov na tvorbu rodičovských samcov aj samíc. Veľký Meder-Ižop, tel. 0905 718 266.

■ Nitrianske králiky, preliečené, očkované. Tel. 0905 868 418, okores Hlohovec.

■ České strakáče 0,2, dve chovné samice a ich tohtoročné mláďatá, 7 od každej. Tel. 0915 046 440, okres Zlaté Moravce.

■ Králiky Hyla po origináloch z ČR, obe pohlavia, aj nepríbuzné páry. Tel. 0907 790 075, okres NZ.

■ Predám nemecké obrovité strakáče, čierno-biele s PP, obe pohlavia, minuloročné rok 2018 ocenené, aj mladé ročník 2019. Cena od 50,- Eur. Bratislava, tel. 0905 587 619.

■ Predáme väčšie množstvo železných klietok pre chov králikov. Klietky sú vo veľmi dobrom stave, boli pripravované na založenie malej chovateľskej farmy. Fotografiu klietok, na požiadanie, e-mailom zašleme. Kontakt: 0903 440 151.

■ Po celý rok predám nemecké obrovité strakoše havanové a čierne, cena dohodou. Sobrance, Sobrance. tel. 0905 794 102, e-mail: stefan.dzurina@gmail.com .

■ Po celý rok predám rex dalmatínsky strakoš trojfarebný, rex oranžový, činčila veľká, rex štrbský gepardí, hermelín modrooký. Tel. 0907 649 338, okres Poprad.

■ Po celý rok predám francúzske barany divo sfarbené, železité, čierne, modré a modré strakoše, čierne strakoše. Tetované, očkované proti moru a myxomatóze. Tel. 031 787 4139.

■ Po celý rok predám burgundské králiky netetované, preočkované, preliečené, možnosť zostaviť nepríbuzné páry. Tel. 0910 547 664, ZM.

■ Po celý rok predám zdrobnené králiky rôznych farieb, s normálnou srsťou aj rexe, s preukazom o pôvode, očkované. Skýcov, tel. 0917 660 738.

■ Po celý rok predám činčily veľké a činčily malé z kvalitného chovu, zdrobnené kunie modré, ruské modré, všetko s rodokmeňom. Tel. 0908 526 328, Vlčany.

■ Po celý rok predám králiky šarišské obrovité, tetované aj netetované, pravidelne vakcinované, zostavím aj nepríbuzné páry. Tel. 0948 598 003, okres Sobrance.

■ Viedenské biele po ocenených rodičoch samcoch 2x 96 b, ČC, 2x95,5 b, samiciach 2x 96 b, ČC. Miroslav Piontek, tel. 0944 370 392, okres Bardejov.

■ Francúzske barany divokosfarbené, železité a divokosfarbené strakoše a železité strakoše z kmeňového chovu po rodičoch 96,5 – 95,0 b. Králiky sú tetované a očkované. Martin, tel. 0903 116 792, 043 423 9714.

■ Králiky plemien kastorex a rex modrý, obe pohlavia, tetované, očkované, ocenené. Môžem zostaviť aj nepríbuzné pary. V prípade záujmu môžete volať na tel. č. 0904 888 541, Ivan Karamann.

■ Po celý rok predám kalifornské králiky tetované a očkované. Môžem zostaviť aj nepríbuzné páry. Cena dohodou. Len osobný odber. Tel. 0905 860 210, 045 558 0161.

■ Celoročne predám burgundské a kalifornské králiky tetované a pravidelne očkované. Viem zostaviť aj nepríbuzné páry. Cena dohodou. Tel. 0907 823 157, okres Krupina.

Psy

Predaj

■ Stredný bradáč korenie a soľ a čierne – šteňatá, odber začiatkom septembra, očkované, odčervené, čipované. Tel. 0918 311 164, okres Galanta.

Ovce – kozy - iné

Predaj

■ Quessantské mini ovečky, cena dohodou. Tel. 0908 252 538, okres Čadca.

■ Kozičky biele bezrohé aj rohaté, tohtoročné, jahňatá cigájok. Tel. 0903 478 737, Galanta.

■ Kamerunské jahničky a barančeky, farba srnčia a mahagónová, cena od 45 Eur za kus. Tel. 0905 344 665.

■ Celoročne predám kamerunské kozičky čierne. Tel. 0903 657 597, Váhovce.

Krmivá
Predaj

■ Kvalitné seno a lucerna v malých balíkoch, tiež červená kukurica, proso, nahý ovos, jačmeň, pšenica. Tel. 0903 478 737, Galanta.

Odborná literatúra

Predaj

■ Monografia KOMÁRŇANSKÝ KOTRMELIAK. Súborné dielo, do ktorého autor vložil svoje skúsenosti z chovu tohto plemena holubov, ako aj všetky doteraz známe a mnohé neznáme údaje, ktoré získal z archívnych materiálov, ale aj z rozhovorov s chovateľmi pamätníkmi. Mnohé z nich sa čitateľ dozvie po prvý raz práve z tohto veľké diela, venovaného jednému plemenu holubov, ktoré vyšľachtili generácie chovateľov z Komárna a naďalej ho zošľachťujú chovatelia v Európe, Severnej Amerike a možno aj inde vo svete.

Vydal S-Graf, Bratislava, 2017, väzba V8a, formát B5, 336 strán, 100 vyobrazení, CD so spravodajským záznamom o komárňanských kotrmeliakoch z roku 1970 v ktorom komárňanské kotrmeliaky v Komárne ešte kotrmelcujú.

SPOMIENKY. Autor sa vo svojom chovateľskom živote venoval azda chovu všetkých druhov zvierat, ktoré patria do záujmovej sféry SZCH. Spomienky preto mapujú mnohé, čomu sa venoval, spomienky na ľudí, s ktorými sa stretol a spolupracoval, chovateľské organizácie v ktorých pôsobil.

ORAVKA. Monografia o tomtojedinom slovenskom plemene hrabavej hydiny oboznámi čitateľa o vývoji a zmenách, ktorými oravka prešla počas uplynulého polstoročia jej šľachtenia.

Objednávky prijíma MUDr. Michal Straka, CSc., tel. +421 903 414 410, e-mail:

mudrstraka@r3.roburnet.sk. Cena každej knihy je 22 Eur + poštovné (dobierka) a balné 4 Eur.

■ Kniha HOLUBY A ICH ZDRAVIE rozšíri vaše vedomosti o holuboch zo zdravotného hľadiska. Pomôže vyhnúť sa rôznym zdravotným problémom a pokiaľ k nim príde, budete vedieť, ako vyriešiť konkrétny problém. Môže poslúžiť aj veterinárnym lekárom a študentom veterinárnej medicíny. Chovateľom holubov pomôže pri zabezpečení preventívnych opatrení chorôb a ich orientačnej diagnostike. V knihe sú opísané najčastejšie ochorenia holubov, ktoré môžu chovy holubov postihnúť. Cena: 20 Eur + poštovné/balné + DPH. Objednávky na adresu: MVDr. Miloslav Struhár, Zohor, tel. +421 905 251195, e-mail: miloslavstruhar@pobox.sk . Už vyšiel druhý diel knihy Holuby a ich zdravie. V obidvoch dieloch sú uvedené prakticky všetky choroby vyskytujúce sa u holubov.

Rastliny, semená

Predaj

■ Predaj mrazuvzdorných paliem, citrusov a iných tropických rastlín. Citrusy výška 120 - 150 cm už od 25 €. www.slovenske-tropy.sk email: kral@slovenske-tropy.sk mobil: 0905 923 230.

Rôzne

■ ZO SZCH Senica predá visačky na klietky, na vloženie výstavných posudkov, červené 496 ks, žlté 258 ks. Cena dohodou, na č. tel. 0902 817 309, p. Miča.

■ Nemecké obrovité strakoše čierne, čistokrvné, očkované, ďalej kohútiky hempšíriek a plymutiek, texany tohtoročné po výstavných rodičoch. Tel. 09165 560 061, okres Galanta.

Stretnutia chovateľov

1. NEDEĽA

■ OV SZCH LEVICE usporiada každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci chovateľské predpoludnia od 8. do 11. hodiny v areáli Domu chovateľov na ul. SNP č. 5, Levice.

■ ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou pozýva na stretnutie chovateľov každú prvú nedeľu v kultúrnom dome v Tovarnom. E-mail: jozefkristan@centrum.sk , tel. 0902 143 512.

2. NEDEĽA

■ ZO SZCH GEČA Vás pozýva každú druhú nedeľu v mesiaci na stretnutie - burzu zvierat,
spojenú s predajom krmiva a rôznych chovateľských potrieb so začiatkom o 7. hodine.
Miesto: futbalový štadión Geča. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac na

www.szch-geca.webnode.sk .

■ OV SZCH POHRONIE usporiada burzu zvierat vo svojom priestore  (f. KT INVEST a. s.), ul. Priemyselná 267/23, mesto Žiar nad Hronom (Ladomerská Vieska) – oproti čerpacej stanici OMV za stavebninami MPL. Termín burzy je vždy druhú nedeľu v mesiaci od apríla do októbra od 7. do 10. hodiny. Prípadné informácie mob. 0915 818 049 p. Lihoťan alebo e-mail: stanislav.ciertasky@gmail.com  .

■ ZO SZCH TREBATICE usporiada opäť stretnutia chovateľov každú DRUHÚ a každú TRETIU nedeľu v mesiaci  v priestoroch svojho zrekonštruovaného výstavného areálu. Na týchto stretnutiach ponúkame aj široký sortiment chovateľských potrieb a krmív. Počas druhej nedele v 
mesiaci sa koná výkup králičích koží. Pre iné informácie ma môžete kontaktovať na tel. 0915 676 722. Výbor ZO SZCH Trebatice.

■ OV SZCH TOPOĽČANY usporiada vo svojom areáli na Stummerovej ul. č. 21 chovateľské predpoludnia každú 2. a piatu nedeľu v mesiaci. Otvorené od 7:30. do 11. hodiny.

■ ZO SZCH SENEC vás srdečne pozýva na chovateľskú burzu hospodárskych zvierat a exotického vtáctva s možnosťou zakúpenia chovateľských potrieb a kŕmnych zmesí. Burza sa koná celoročne vždy druhú nedeľu v mesiaci v čase od 6. do 11. hodiny v areáli Slnečných jazier JUH oproti železničnej stanici v Senci. 

3. NEDEĽA

■ ZO SZCH NITRA-DOLNÉ KRŠKANY usporiada každú 3. nedeľu alebo 4. nedeľu v mesiaci chovateľské stretnutie – burzu v týchto termínoch: 17. 2., 24. 3, 21. 4., 19.5., 16. 6., 21. 7., 25. 8., 15. 9., 20. 10., 17. 11. 2019 . Chovateľské stretnutia sa konajú v priestoroch areálu kultúrneho domu v Dolných Krškanoch so začiatkom o 7. hodine. O prípadných zmenách v dátume burzy vás budeme včas informovať. Termíny stretnutí nájdete podrobnejšie na web stránke organizácie: www.zoszchkrskany.wbl.sk. Na vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

■ ZO SZCH TREBATICE usporiada opäť stretnutia chovateľov každú DRUHÚ a každú TRETIU nedeľu v mesiaci  v priestoroch svojho zrekonštruovaného výstavného areálu. Na týchto stretnutiach ponúkame aj široký sortiment chovateľských potrieb a krmív. Počas druhej nedele v 
mesiaci sa koná výkup králičích koží. Pre iné informácie ma môžete kontaktovať na tel. 0915 676 722. Výbor ZO SZCH Trebatice.

■ ZO SZCH EXOTA TRNAVA Vás pozýva (od júna) každú tretiu nedeľu na chovateľské stretnutie – burzu exotického vtáctva, hydiny, holubov a chovateľských potrieb. Začiatok o 7. Hodine. Miesto: reštaurácia Zelený kríček, vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

■ ZO SZCH DUNAJSKÁ STREDA usporiada každú 3. nedeľu v mesiaci chovateľské stretnutie na parkovisku ZOC MAX, Dunajská Streda. Srdečne chovateľov očakávame.

■ ZO SZCH  JABLONOVÉ  okr. Malacky usporadúva pravidelne každú  3. nedeľu v mesiaci burzu  hydiny, holubov, králikov, exotického vtáctva a ostatných zvierat, spojenú s predajom krmiva (BOBO- kŕmne zmesi), a to v čase od 7:30 hodiny do 12:00 hodiny. Na burze je možnosť priameho predaja z auta, čím sa vyhnete noseniu prepraviek a zároveň i poškodeniu vozidla. O občerstvenie je postarané. Burza sa koná v areáli ZO SZCH, Farská záhrada. www.zojablonove.estranky.sk , tel. 00421 902 199 924.

■ ZO SZCH LEVICE usporiada každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci chovateľské predpoludnia od 8. do 11. hodiny v areáli Domu chovateľov na ul. SNP č. 5, Levice.

■ ZO SZCH PARTIZÁNSKA ĽUPČA usporiada každú 3. nedeľu v mesiaci od 8. do 11. hodiny liptovskú burzu zvierat v chovateľskom areáli za poštou. Počas burzy je možné zakúpiť si rôzne chovateľské potreby a krmivá. Informácie na tel. 0904 199 248.

■ ZO SZCH GABČÍKOVO usporiada každú 3. nedeľu v mesiaci v budove starej pekárne stretnutia chovateľov holubov, hydiny, králikov, exotického vtáctva a ďalších druhov zvierat, od 8. do 11. hodiny.
4. NEDEĽA

■ OZ ŠAFRÁNKOVO GAZDOVSTVO PRE DETI usporiada vo svojom areáli každú 4. nedeľu v mesiaci chovateľskú burzu (24. 11. 2019, ďalšia 22. 12. 2019), od 7:00 – 12:00 hodiny.

Miesto konania: Šafránkovo Gazdovstvo, medzi Lakšárska Nová Ves, Studienka, Tomky. Fb - Záhorácka chovateľská burza, mobil 0903 425 773. Na burze nájdete domáce zvieratá, exoty, krmivá, farmárske produkty a iné.

■ BURZA „na križovatke ciest“ - Michalovce Močarany sa koná každú štvrtú nedeľu v mesiaci, za každého počasia, v čase od 06:00 – 13:00 hod. v nových priestoroch. Pre vystavovateľov je k dispozícii dvojposchodová administratívna budova a jej široké okolie s možnosťou parkovania na parkovisku (konečná MHD v Močaranoch). K dispozícii jedlo a občerstvenie, predajné stánky, ozvučenie s možnosťou propagovania svojich chovov, chovateľských potrieb, zariadení, krmiva a pod. Chovateľská burza bude spestrená i propagáciou a predajom kaktusov, bonsajov, záhradkárskych potrieb ako i včelích produktov. Kontakt: Ján Bereš, tel. 0908 077 301. Tešíme sa na vašu účasť.

5. NEDEĽA

■ OV SZCH TOPOĽČANY usporiada vo svojom areáli na Stummerovej ul. č. 21 chovateľské predpoludnia každú druhú a piatu nedeľu v mesiaci. Otvorené od 7:30. do 11. hodiny.

POSLEDNÁ NEDEĽA v mesiaci

■ ZO SZCH SOBOTIŠTE usporiada každú poslednú nedeľu v mesiaci stretnutie chovateľov drobných zvierat a exotických vtákov, v čase od 8. do 12. hodiny v priestoroch kultúrneho domu v Sobotišti.

VÝSTAVY

DECEMBER

Klub chovateľov králikov KANINO vás srdečne pozýva na oboslanie a návštevu XV. majstrovstiev Klubu KANINO, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 8. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00hod. v chovateľskom  výstavnom areáli Žilina - Strážov. Pre chovateľskú verejnosť to bude príležitosť na zakúpenie kvalitných chovných králikov plemiennovozélandský biely, kalifornský čierny, havanovitý, nitriansky, burgundský, kuní veľký hnedý, modrý, siamský modrý, žltý. Výstavné podmienky, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.klubkanino.wbl.sk .

Klub chovatelů strukturových holubů zve na svou propagační speciální výstavu, která se uskuteční dne 14. 12. 2019 v Újezdu u Brna. Posuzování pávíků a parukářů výběrovým způsobem za účasti veřejnosti provedou Bozidar Spoljaric a Vladimír Pavin od 9:00. Výstava ostatních plemen strukturových holubů bude otevřena od 13:00 – 18:00. Součástí výstavy bude soutěž o Grandchampiona mladého chovatele a klubový večírek pro všechny vystavovatele. Výstava je otevřena i nečlenům klubu.

ZO SZCH Likavka si Vás dovoľuje pozvať na VIII. zimnú výstavu samcov, ktorá sa uskutoční 14.12. 2019  v Dome chovateľov v Likavke. Všetkých srdečne pozývame. Bližšie informácie a prihlášky na tel. Peter Tekeljak, 0908 947 726 a Ivan Laco, 0903 493 291 alebo email: tekeljakp@centrum.sk a ivan.laco@post.sk .

ZÁJAZDY

ZO SZCH Ivanka pri Dunaji pripravuje zájazd autobusom do Rakúska na chovateľské podujatie: 6. 1. 2020 Trojkráľová burza, Ried. Po spoľahlivých informáciách, burza je na vysokej úrovni, nakoľko Nemci zrušili Straubing a všetko sa presunulo do Riedu. Chovatelia aj nechovatelia porozmýšľajte a zvážte. Prihláste sa na tieto jednodňové zájazdy. Bližšie informácie: Peter Nadaždy, 0910 446 407.

ZO SZCH Bánov organizuje autobusový zájazd na trojkráľovú burzu do Straubingu. Odchod bude dňa 5. 1. 2020 o cca 18:00 z Bánova (okres Nové Zámky). Po ceste sa v prípade záujmu urobia zastávky na smer Bratislava (to by sa spresnilo) a vyzdvihnú sa ľudia. Predpokladaný príchod do Straubingu je 6. 1. 2020 o 4:00. Odchod bude zo Straubingu medzi 8:00 - 9:00. Cena zájazdu je 40 Eur na osobu. Prihlásiť sa môžete na tel. 0911 879 288 alebo mailom na manak.marian@gmail.com .

o časopise

Vážení priatelia a chovatelia zvierat, vitajte na stránkach časopisu CHOVATEĽ.    Časopis CHOVATEĽ  ako jediné periodikom tohto zamerania,  sa venuje  amatérskym chovateľom zvierat – chovateľom hrabavej a vodnej hydiny, holubov, exotického vtáctva, kanárikov, králikov, kôz a oviec, nutrií a ďalších druhov zvierat, napríklad akváriových rýb a teráriových zvierat, ale aj psov. Prináša odborné články z týchto odborov, príspevky veterinárov, poznatky o správnej výžive jednotlivých druhov zvierat.

Prvým tohtoročným číslom vstúpil časopis do 53. ročníka svojho vychádzania. Od svojho prvého ročníka bolo snahou redaktorov a šéfredaktorov prinášať čitateľom aktuálne a chovateľsky potrebné informácie. Redakcia verí, že pri spolupráci s čitateľmi a významnými chovateľmi -autormi  sa jej naďalej podarí nielen udržať súčasnú úroveň, ale ju ešte aj zlepšiť. Tak ako doteraz, budú mať čitatelia možnosť ovplyvňovať obsahové zameranie časopisu a aktívne doňho prispievať svojimi odbornými článkami, poznatkami a skúsenosťami.

    Náš časopis je záujmovo priamo naviazaný na činnosť Slovenského zväzu chovateľov. Spolupracuje s jeho funkcionármi a chovateľskými odborníkmi z príslušných odborných komisií. Každá odbornosť vo zväze je zastrešená príslušnou odbornou komisiou, do  ktorej sú volení najlepší chovatelia, najvýznamnejší drobnochovateľskí odborníci a posudzovatelia zvierat.
    Prináša informácie o výstavách zvierat. Výstavy sú podujatia, na ktorých si chovatelia overujú úroveň svojich chovov, získavajú vedomosti a v neposlednom rade majú možnosť si tu nakúpiť či vymeniť zvieratá, ktoré akútne potrebujú na založenie či vylepšenie  svojho chovu. Na príprave  a realizácií Národnej  výstavy zvierat v Nitre  každoročne aktívne  spolupracuje.           
    Spolupracujeme aj s chovateľskými klubmi. Prináša správy o dianí v kluboch, o špeciálnych klubových výstavách, zmenách v štandardoch pre posudzovanie zvierat.
    Spolupracujeme s viacerými českými chovateľskými odborníkmi a autormi a v tejto spolupráci mienime ďalej pokračovať a rozvíjať ju k spokojnosti čitateľov. Chovateľstvo české a slovenské je totiž naďalej trvale prepojené a nadväzné.
    Zvláštnu pozornosť venujeme národným plemenám, sleduje ich rozvoj, početnosť, stav zošľachťovania. Ide o plemená oravka, slovenská hus biela, suchovská hus, plemená holubov slovenský hrvoliak, piešťanský obor, slovenský vysokoletún, košický vysokoletún, novouznaný bratislavský vysokoletún, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, východoslovenský kotrmeliak, králik nitriansky, slovenský sivomodrý rex, holíčsky modrý, zemplínsky, zdrobnený rex slovenský pastelový, zoborský. Na uznaní viacerých národných plemien má priamu zásluhu, a to práve tým, že v ňom boli aktuálne uverejňované  články o ich vývoji, postupe zošľachťovania, chovateľská diskusia o potrebe ich uznania.

Časopis CHOVATEĽ čítajú aj chovatelia v mestách, kde je len málo možností venovať sa chovateľstvu väčších rozmerov. Preto prinášame informácie o chove druhov, ktoré sa dajú chovať aj v mestských bytoch. Sú to najmä drobné exotické vtáky, spevavé, farebné a postavové kanáriky akváriové rybky.

Aj na Slovensku si už našiel svojich nadšencov šport s králikmi - KRÁLIČÍ HOP – v ktorom králiky vedené vodičom súťažia v prekonávaní prekážok na rovinnej dráhe, parkúre, v skoku do výšky a v skoku do diaľky. Venujú sa mu najmä mladí chovatelia – dievčatá a chlapci, preto redakcia dá spravodajstvu z tohto športu dostatok priestoru, aby sa mohol úspešne rozvíjať. 

nasledujte nás