o časopise

Vážení priatelia a chovatelia zvierat, vitajte na stránkach časopisu CHOVATEĽ.    Časopis CHOVATEĽ  ako jediné periodikom tohto zamerania,  sa venuje  amatérskym chovateľom zvierat – chovateľom hrabavej a vodnej hydiny, holubov, exotického vtáctva, kanárikov, králikov, kôz a oviec, nutrií a ďalších druhov zvierat, napríklad akváriových rýb a teráriových zvierat, ale aj psov. Prináša odborné články z týchto odborov, príspevky veterinárov, poznatky o správnej výžive jednotlivých druhov zvierat.

Prvým tohtoročným číslom vstúpil časopis do 53. ročníka svojho vychádzania. Od svojho prvého ročníka bolo snahou redaktorov a šéfredaktorov prinášať čitateľom aktuálne a chovateľsky potrebné informácie. Redakcia verí, že pri spolupráci s čitateľmi a významnými chovateľmi -autormi  sa jej naďalej podarí nielen udržať súčasnú úroveň, ale ju ešte aj zlepšiť. Tak ako doteraz, budú mať čitatelia možnosť ovplyvňovať obsahové zameranie časopisu a aktívne doňho prispievať svojimi odbornými článkami, poznatkami a skúsenosťami.

    Náš časopis je záujmovo priamo naviazaný na činnosť Slovenského zväzu chovateľov. Spolupracuje s jeho funkcionármi a chovateľskými odborníkmi z príslušných odborných komisií. Každá odbornosť vo zväze je zastrešená príslušnou odbornou komisiou, do  ktorej sú volení najlepší chovatelia, najvýznamnejší drobnochovateľskí odborníci a posudzovatelia zvierat.
    Prináša informácie o výstavách zvierat. Výstavy sú podujatia, na ktorých si chovatelia overujú úroveň svojich chovov, získavajú vedomosti a v neposlednom rade majú možnosť si tu nakúpiť či vymeniť zvieratá, ktoré akútne potrebujú na založenie či vylepšenie  svojho chovu. Na príprave  a realizácií Národnej  výstavy zvierat v Nitre  každoročne aktívne  spolupracuje.           
    Spolupracujeme aj s chovateľskými klubmi. Prináša správy o dianí v kluboch, o špeciálnych klubových výstavách, zmenách v štandardoch pre posudzovanie zvierat.
    Spolupracujeme s viacerými českými chovateľskými odborníkmi a autormi a v tejto spolupráci mienime ďalej pokračovať a rozvíjať ju k spokojnosti čitateľov. Chovateľstvo české a slovenské je totiž naďalej trvale prepojené a nadväzné.
    Zvláštnu pozornosť venujeme národným plemenám, sleduje ich rozvoj, početnosť, stav zošľachťovania. Ide o plemená oravka, slovenská hus biela, suchovská hus, plemená holubov slovenský hrvoliak, piešťanský obor, slovenský vysokoletún, košický vysokoletún, novouznaný bratislavský vysokoletún, komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak, východoslovenský kotrmeliak, králik nitriansky, slovenský sivomodrý rex, holíčsky modrý, zemplínsky, zdrobnený rex slovenský pastelový, zoborský. Na uznaní viacerých národných plemien má priamu zásluhu, a to práve tým, že v ňom boli aktuálne uverejňované  články o ich vývoji, postupe zošľachťovania, chovateľská diskusia o potrebe ich uznania.

Časopis CHOVATEĽ čítajú aj chovatelia v mestách, kde je len málo možností venovať sa chovateľstvu väčších rozmerov. Preto prinášame informácie o chove druhov, ktoré sa dajú chovať aj v mestských bytoch. Sú to najmä drobné exotické vtáky, spevavé, farebné a postavové kanáriky akváriové rybky.

Aj na Slovensku si už našiel svojich nadšencov šport s králikmi - KRÁLIČÍ HOP – v ktorom králiky vedené vodičom súťažia v prekonávaní prekážok na rovinnej dráhe, parkúre, v skoku do výšky a v skoku do diaľky. Venujú sa mu najmä mladí chovatelia – dievčatá a chlapci, preto redakcia dá spravodajstvu z tohto športu dostatok priestoru, aby sa mohol úspešne rozvíjať. 

nasledujte nás