Michal Straka - Osobnosť slovenského chovateľstva
Keď sme sa s Michalom Strakom spoznali, patrili sme k mladej generácii bratislavských chovateľov. V tom čase my a naši rovesníci prejavovali o chovateľstvo veľký záujem. ...

celý článok

PETER DOBRUCKÝ - OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO CHOVATEĽSTVA
Je mi cťou, že môžem aj touto cestou zablahoželať špičkovému chovateľovi holubov, šľachtiteľovi bratislavského vysokoletúna, ochotnému a obetavému funkcionárovi a v prvom rade dobrému priateľovi PETROVI DOBRUCKÉMU z Bratislavy, ktorý oslávi v júli tohto ...

celý článok

Ing. Miloš Supuka - Osobnosť slovenského chovateľstva
Dňa 19. februára oslávil krásne životné jubileum 65 rokov ING. MILOŠ SUPUKA, predseda zboru posudzovateľov králikov SZCH a predseda Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov. Chovateľstvu sa venuje od detstva a zároveň sa v tom čase stal členom...

celý článok

Mgr. MICHAL VOJNÍK - Osobnosť slovenského kanárikárstva
Mgr. Michal Vojník, chovateľ farebných kanárikov, rodák z Michaloviec, žije v svojom rodnom meste aj v súčasnosti. 29. marca 2020 oslávil svoje 71. narodeniny. Je stály spolupracovník redakcie, autor mnohých odborných článkov. V roku 2014 vydal vlastný...

celý článok

Milan Vávra
Jeho meno je známe najmä chovateľom exotického vtáctva, ale aj chovateľom dravcov. Za roky pôsobenia ako funkcionára Slovenského zväzu chovateľov sa s ním mohli zoznámiť aj zástupcovia ostatných chovateľských odborností....

celý článok

Róbert Zacharides
V našom veku dobre padne zaspomínať si na mladé časy, zvlášť na to obdobie, ktoré sa dá hodnotiť ako úspešné. Jedna dosť podstatná časť môjho života bola chovateľská činnosť. Mali sme dom na priaznivom mieste, takže naše domáce zvieratá mali vytvorené ...

celý článok

Ing. Jozef Demeter - osobnosť slovenského holubiarstva
Úspešný chovateľ, dlhoročný funkcionár v Slovenskom zväze chovateľov aj v Európskom chovateľskom zväze (EE), publicista, autor mnohých dôležitých článkov v časopise Chovateľ, oslávil 18. februára 2015 svoje 70. narodeniny. Aj keď sa rozhovoru spočiatku br...

celý článok

Vincent Filín
Dňa 24. 4. 2017 nás zasiahla smutná správa. Vo veku 72 rokov zomrel náš priateľ VINCENT FILÍN, predseda Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov. Odišiel nielen chovateľ, ale predovšetkým šľachtiteľ, ktorý celý svoj život zasvätil chovu a šľachteniu nár...

celý článok

Miroslav Nosál
Túto osobnosť z Banskej Bystrice pozná azda každý slovenský holubiar. Dlhé roky pôsobí v ústrednej odbornej komisii pre chov holubov SZCH. Po uznaní bratislavského vysokoletúna roku 2011 som ho v jednom príspevku prirovnal k ďalšej veľkej osobnosti, takme...

celý článok

začiatok12ďalej
nasledujte nás