Osobnosti
Mgr. MICHAL VOJNÍK - Osobnosť slovenského kanárikárstva
Mgr. Michal Vojník, chovateľ farebných kanárikov, rodák z Michaloviec, žije v svojom rodnom meste aj v súčasnosti. 29. marca 2020 oslávil svoje 71. narodeniny. Je stály spolupracovník redakcie, autor mnohých odborných článkov. V roku 2014 vydal vlastný...

celý článok

Milan Vávra
Jeho meno je známe najmä chovateľom exotického vtáctva, ale aj chovateľom dravcov. Za roky pôsobenia ako funkcionára Slovenského zväzu chovateľov sa s ním mohli zoznámiť aj zástupcovia ostatných chovateľských odborností....

celý článok

Róbert Zacharides
V našom veku dobre padne zaspomínať si na mladé časy, zvlášť na to obdobie, ktoré sa dá hodnotiť ako úspešné. Jedna dosť podstatná časť môjho života bola chovateľská činnosť. Mali sme dom na priaznivom mieste, takže naše domáce zvieratá mali vytvorené ...

celý článok

Ing. Jozef Demeter - osobnosť slovenského holubiarstva
Úspešný chovateľ, dlhoročný funkcionár v Slovenskom zväze chovateľov aj v Európskom chovateľskom zväze (EE), publicista, autor mnohých dôležitých článkov v časopise Chovateľ, oslávil 18. februára 2015 svoje 70. narodeniny. Aj keď sa rozhovoru spočiatku br...

celý článok

Vincent Filín
Dňa 24. 4. 2017 nás zasiahla smutná správa. Vo veku 72 rokov zomrel náš priateľ VINCENT FILÍN, predseda Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov. Odišiel nielen chovateľ, ale predovšetkým šľachtiteľ, ktorý celý svoj život zasvätil chovu a šľachteniu nár...

celý článok

Miroslav Nosál
Túto osobnosť z Banskej Bystrice pozná azda každý slovenský holubiar. Dlhé roky pôsobí v ústrednej odbornej komisii pre chov holubov SZCH. Po uznaní bratislavského vysokoletúna roku 2011 som ho v jednom príspevku prirovnal k ďalšej veľkej osobnosti, takme...

celý článok

Ing. TIBOR REPTA
- narodil sa vo februári 1924 v Košiciach. Už od detstva sa zoznamoval s chovom králikov, a to popri svojom otcovi, ktorý mal veľký chov ruských králikov, ale aj holubov českých stavákov, harzských kanárikov a psov drsnosrstých foxteriér...

celý článok

Štefan Maar
Štefan Maar patril k schopným organizátorom i chovateľským odborníkom, ktorý počas svojho pôsobenia v MO SZD exotári Bratislava dal organizácii smerovanie, ktoré ju zaradili medzi najväčšie a najproduktívnejšie inštitúcie v slovenskom chovateľstve. Na t...

celý článok

nasledujte nás