Blahoželanie

V mesiaci jún oslávil 60 rokov života priateľ PAVEL BLAŠKO, dlhoročný chovateľ, šľachtiteľ a posudzovateľ  králikov. Patrí medzi dlhoročných členov Klubu chovateľov činčily veľkej. V minulosti zastával funkciu predsedu tohto klubu  a zároveň aj funkciu predsedu zboru posudzovateľov králikov.

Ďalším našim jubilantom, ktorý tiež v júni oslávil 60. rokov života je priateľ MIKULÁŠ IVAN. Členom ZO SZCH je v Geči a zároveň je tiež dlhoročným členom KCHČV. Okrem králikov chová aj hrabavú hydinu, a to hempšírky. Venuje sa aj chovu poštových holubov.

Do ďalších rokov života obom našim jubilantom prajeme hlavne veľa zdravia, rodinnú pohodu, radosť zo života a veľa úspechov v chove.

Výbor a členovia KCHČV

nasledujte nás