BOJOVNICA PESTRÁ Betta splendens Regan, 1910

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 27.03.2020

Malí zástupcovia čeľade vláknovcovitých (Osphronemidae) obývajú sladké vody  Ázie od Pakistanu po Indonéziu a Kóreu a je pre nich charakteristickým znakom prítomnosť pomocného dýchacieho orgánu – labyrintu. Všetky labyrintkové ryby majú vyvinutú nejakú formu starostlivosti o potomstvo.

Na chov v akváriu je nesmierne príťažlivý rod Betta, najmä tradičný druh Betta splendens slovensky bojovnica pestrá, dorastajúca do veľkosti asi 6 cm. Pôvodne sa táto rybka vyskytovala vo voľnej prírode pravdepodobne len v Thajsku, ale bola vysadená i na ďalších miestach. Populácie pochádzajúce z Thajska a Vietnamu sú väčšinou zelené, zo Singapuru naopak červené. V juhovýchodnej Ázii majú domorodci v obľube zápasy samcov bojovnice pestrej, na ktoré sa uzatvárajú vysoké čiastky.

Počas dlhoročného chovu bol vyšľachtený  rad farebných i tvarových foriem. Veľkoplutvosť samcov bojovnice pestrej v akváriových chovoch je už geneticky zakódovaná a za istých okolností ju môžeme docieliť kedykoľvek. Samce sa chovajú oddelene od samíc v malých nádržkách, ale tak, aby na seba videli. Tu na seba cez sklo dorážajú s roztiahnutými plutvami, ktoré tým posilňujú a zväčšujú sa. Za soka môžu považovať aj svoj vlastný obraz v zrkadielku a „bojujú“ tak vlastne sami so sebou. Mladé bojovnice pestré môžu byť umiestnené aj v spoločnom akváriu, ale tento spôsob chovu nemožno odporúčať.

Na chov i neres vyhovuje prakticky každá voda až do tvrdosti 25 °dGH, teplá 24 - 30 °C. Bojovniciam pestrým podávame predovšetkým živú alebo zmrazenú potravu, ale zvyknú si časom aj na krmivá náhradné. Tieto rybky nasadzujeme do neresu zásadne v pároch, v nádrži objemu asi 15 litrov. Vložené rastliny poslúžia ako úkryt pre samicu pred agresívnym samcom. Samec začne pred začiatkom neresu budovať penové hniezdo, do ktorého následne  ukladá nakladené ikry, ktoré starostlivo stráži. Pokiaľ ikry zbiera aj samica, nie je ich dobrý osud zaručený. Ikier býva z jedného neresu 250 až 300.

 
    

  Foto č. 2                                                                                Foto č. 3

     

  Foto č. 4                                                                                 Foto č. 5

     
  Foto č. 6                                                                                Foto č. 7


     

 Foto č. 8                                                                                Foto č. 9

Voľné zárodky (eleuterembryá) sa liahnu postupne asi po 30 hodinách. Po nasledujúcich 3 dňoch plávajú protopterygiolarvy  (larvy s ešte nediferencovaným plutvovým lemom) rovno a prijímajú vírniky či najdrobnejšie naupliá cyklopov (medzi akvaristami prach). Náhradne možno v prvom týždni života mláďat kŕmiť aj „hmlovinou“ zo sušených vajec. Malé dávky prídu rybkám vhod ešte asi po troch týždňoch, kedy sa im začne vytvárať labyrint. Vo veku  5 až 6 mesiacov bojovnice pestré pohlavne dospievajú.

O povestnej rivalite samcov sa môžeme presvedčiť pohľadom na pripojené snímky. Zdôrazňujem, že súboj samcov som rýchlo rázne ukončil a žiadny z nich nepocítil väčšiu úhonu. Nebyť včasného zákroku, bol by slabší súper možno aj zabitý.

Rod Betta zahrnuje celý řadu ďalších druhov. V Českej a Slovenskej republike sa len vzácne chovajú bojovnice malé (B. imbelis), bojovnice smaragdová (B. smaragdina) bojovnice bojachtivé (Betta belica) a možná aj iné. Nie sú ale komerčne veľmi úspešné. 

 

Text k fotkám:

1. Bojovnica pestrá, samec s roztiahnutými plutvami - titulná fotka.

2. Samica pláva pod hniezdo pripravená na neres. 

3. Bojovnica pestrá, začiatok neresu. Samica vľavo. 

4. Začiatok objatia. 

5. Samice v pevnom objatí. 

6. Pár po nakladení pohlavných produktov. 

7. Samec stráži hniezdo s ikrami. 

8. Začiatok súboja samcov. 

9. Súboj samcov vrcholí. 

Text a foto Jaroslav Eliáš (†)

nasledujte nás