Chovateľ meklenburských strakáčov - Ján Čapkovič

                                                                                                                                                                                                                            Vložené 17.02.2020


■ Janko, aké boli tvoje chovateľské začiatky?

- Na svoju chovateľskú cestu som nabehol už v detstve vlastným chovom králikov. Neskôr som k ním pridal hydinu a exotické vtáctvo. Týmto trom oborom sa venujem i v súčasnosti.

■ Vychoval si v rodine aj nástupcov, ktorí by pokračovali v nesení chovateľskej štafety?

Určite áno, syn Lukáš sa venuje chovu exotických vtákov, najmä papagájov a okrem chovu ich aj vystavuje. Pravdaže, má vzťah aj k ostatným druhom a plemenám, ktoré doma máme a je mojim spoľahlivým spolupracovníkom.

 

Ján Čapkovič a  meklenburský strakáč havanový 1,0.

■ Ak si spomínaš, už telefonicky som ťa informoval, že by som chcel napísať pre čitateľov niečo o meklenburských strakáčov. Niečo praktické od chovateľa, propagátora tohto plemena a posudzovateľa. Určite povieš niečo, čo chovateľov zaujme. Viem, že chováš čierne, červené a havanové. Farba meklenburského strakáča havanového je tmavohnedá.  Fotografia veľa o tomto sfarbení asi všetko nenapovie,  môžeš ju opísať podrobne?

- Štandard hovorí o krycom sfarbení, že má byť rovnomerné, teda srsť na celom tele má byť rovnako tmavohnedá a lesklá. Na bruchu je trochu matnejšia. Zvláštny dôraz sa kladie, ako som už povedal, na rovnomernosť zafarbenia bez odchýlok na rôznych častiach tela. Ostatne, ide o rovnaké sfarbenie, aké sa požaduje u králika plemena havana.

■ Havana je králik jednofarebne tmavohnedý, ale meklenburský strakáč havanový  má tmavohnedú plášťovú kresbu.

- Správne, kresbu tvorí plášť, teda plnofarebne zafarbený chrbát začínajúci od zátylku až po koreň chvosta, plnofarebné sú tiež boky a vrchná strana chvosta. Sfarbené  sú aj ušnice a časti nosa. Sánková obruba a spodná časť sánky môžu byť biele, ale sfarbenie spodnej časti sánky nie je chyba.

■ Prednosťou sfarbenia je biela lysinka alebo malá biela škvrna, nazývaná aj zrkadlo, na čele.

- Presne, ale biele sú aj prsia a hrudné  končatiny, prevažne biele sú aj panvové končatiny a brucho. Kresba je väčšinou symetrická.

Meklenburský strakáč havanový 1,0. ■ Stále sa rozprávame o farbe. V akých sfarbeniach sa meklenburský strakáč chová, alebo, v akých sfarbeniach sa vyskytuje?

- Základnú farbu má čisto bielu, kresba, o ktorej sme hovorili doteraz, môže byť čierna, modrá, červená, havanová, divoká, ale aj tzv. durínska. Má byť sýta, lesklá, bez ojedinelých bielych chĺpkov.


■ Stále hovoríme o srsti, ktorá má byť hustá hlavne v podsade, s výrazným pesíkovaním a dĺžkou asi 3 cm. Čo povieš o sfarbení podsady?

- Podsada je vo  farebnej kresbe zhodná so  sfarbením podsady východiskových plemien, čierna ako pri aljaške, modrá ako pri viedenskom modrom, červená ako pri novozélandskom červenom, tmavohnedá ako pri králikovi havana, divá ako pri viedenskom divo sfarbenom a durínska, ako pri králikovi durínskom. Všeobecne platí, že podsada je o trochu svetlejšia ako krycie sfarbenie. Aj farba očí sa zhoduje s farbou očí východiskových plemien, farba pazúrikov je vždy biela.

 

Meklenburský strakáč čierny 1,0.

■ Si uznávaný posudzovateľ králikov. Čitateľov určite zaujme spôsob ktorým postupuješ pri posudzovaní na výstave.

- Každý posudzovateľ mňa nevynímajúc, sa orientuje štandardom plemena, ktorý je záväzný. Pri posudzovaní si všíma najmä prednosti, potom venuje pozornosť odporúčaniam a prípadným nedostatkom a chybám. Začať posudzovanie vyhľadávaním chýb by nebolo správne. Vymenovať všetko, na čo posudzovateľ prihliada, by asi zabralo dosť priestoru. Každý záujemca sa však ľahko v súčasnosti dostane k štandardu plemena ktoré chová alebo, ak ide o začiatočníka, ktoré by chcel chovať, a môže sa s ním oboznámiť. Odporúčam, ešte prv ako by si záujemca obstaral jedince zamýšľaného plemena, aby sa oboznámil s jeho štandardom, získal aký taký prehľad o problémoch s udržaním a šľachtením požadovaných  znakov v jednotlivých pozíciách a až potom sa rozhodol, či mu, ako začiatočníkovi, toto plemeno bude vyhovovať. Ale, nakoniec, všetko závisí len na osobnom rozhodnutí a učíme sa všetci neustále.

■ Spomenul si pozície. Povedzme si niečo o tom, ako sa v nich posudzovateľ orientuje.      

- Štandard králika rozdeľuje jeho exteriér do siedmich pozícií a v každej pozícii mu posudzovateľ môže udeliť, podľa  toho, ako zodpovedá stanoveným znakom, určitý  počet bodov.  Bodovacia stupnica určuje hornú hranicu možných bodov pre každú pozíciu, súčet možných dosiahnutých bodov je 100. Pozícia 1 je hmotnosť. Je pre ňu stanovený maximálny počet bodov 10. Pre meklenburské strakáče všetkých rázov je ideálna hmotnosť, za ktorú môže posudzovateľ udeliť desať bodov, stanovené rozmedzie hmotnosti 4,50 až 5,50 kg.

Pozícia 2 je o tvare králika. V tejto pozícii môže udeliť posudzovateľ 20 bodov. Povedať všetko, čo sa v tejto pozícii posudzuje, by bolo nad možnosti, asi, tohto rozhovoru, preto v krátkosti. Zhodnotí  priebeh chrbtovej línie, polohu končatín, polohu chvosta, kožu, vonkajšie pohlavné orgány. Všíma si prednosti, ak sa vyskytnú, prípustné chyby a neprípustné chyby. To všetko samozrejme, pri všetkých pozíciách.  Pozícia 3 je o type. Meklenburský strakáč by mal mať telo v tvare valca, zavalité s krátkym krkom, pekne zaoblenú hlavu so širokým čelom, mäsité dobre osrstené, na koncoch zaoblené ušnice, dlhé 12,5 až 13,5 cm. Posudzovateľ má možnosť udeliť najviac 15 b. O ďalších, Pozícii 4 – srsť, 20 b, Pozícii 5 – kresba, 20 b,  Pozícii 6 – farba, 10 b, sme už hovorili. Je tu ešte Pozícia 7, pri ktorej si posudzovateľ všíma či chovateľ venoval dostatočnú  starostlivosť o zdravie králika. Ak je spokojný, môže mu v tejto pozícii udeliť najviac 5 bodov.

■ O úspešnosti chovateľskej činnosti za uplynulú sezónu hovoria výsledky dosiahnuté na výstavách. Na akých výstavách zvierat sa najčastejšie zúčastňuješ?

- Samozrejme na našej, ktorú usporiada naša ZO SZCH Veľké Kostoľany I., prirodzene, na celoštátnych výstavách v Nitre, občas aj na medzinárodných, na Európskej výstave v Nitre roku 2009 som vystavoval tiež a celkom úspešne.

■ Keď som sa pripravoval na náš rozhovor, pozrel som si katalógy z celoštátnej výstavy v Nitre z rokov 2016 a 2017. Kolekcia čiernych ocenená 380 bodmi ti vyniesla titul Majster Slovenskej republiky a samec, súčasť tejto kolekcie, titul Šampión Slovenskej republiky 2016. Vystavoval si aj meklenburské strakáče modré, samec získal 95,5 b, samička 95,0 b. O rok neskôr si s kolekciou čiernych dosiahol  opäť bodový zisk 380 b a titul Majster SR 2017, samec z tejto kolekcie získal ocenenie 95,5 b a titul Šampión SR 2017. Slušné boli aj vystavené červené, samec získal 94,5 b a samička 94 b. Sú to významné úspechy. Zúčastníš sa v tomto roku na Európskej výstave zvierat v dánskom Herningu?

 

Meklenburský strakáč červený, mladá 0,1.  

- Uhádol si, prihlásil som do Dánska meklenburské strakáče havanové. Hodne sa im v poslednom čase venujem a tak som rád, že si ich úroveň budem môcť overiť na takom významnom podujatí, akým európske výstavy vo všeobecnosti sú.

Janko, zajtra osláviš svoje krásne, v zdraví dožité sedemdesiate narodeniny. Želám Ti aj do ďalších rokov života veľa zdravia, rodinnú  pohodu, chovateľské úspechy. K nim zároveň aj želanie úspechu na európskej výstave Dánsku.

(Ján Čapkovič svoje 70. narodeniny oslávil v kruhu rodiny dňa 11. Augusta 2018.)


Zhováral sa a foto Dušan Barlík

Kontakt na chovateľa: email: jano.capkovic@gmail.com 

Chovateľ  9/2018

nasledujte nás