CHOVATEĽ online

 Vážení čitatelia,

vstúpili sme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, robíme pre Vás jeho elektronickú verziu, ktorú nazývame CHOVATEĽ  online. Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách.  Prinášame Vám  rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ, ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to vyzerá tak, že článok autora môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


                               S priateľským chovateľským pozdravom

                                                                                                                       Dušan Barlík, šéfredaktor


                                                                                                                       Ingrida Danišová
, redaktorka

nasledujte nás