číslo 02/2012
1.jpg Holubníky v zimnom období
Tento článok  chcem venovať predovšetkým mladým chovateľom, ale môžu sa  ním inšpirovať aj skúsenejší chovatelia, lebo zabezpečenie  dobrej starostlivosti o naše holuby v zimnom období je veľmi dôležité.
Skončila sa chovná sezóna, v ktorej chovné páry trpezlivo zohrievali vajíčka a následne sa poctivo starali o svoje mláďatká. Neraz sa stalo, že jedny mláďatá ešte sedeli v hniezdach a v ďalších sa už hlásili k životu ďalšie. Potom nastal čas preperovania, ktorý holuby taktiež poriadne vyčerpal a oslabil.
Každý zodpovedný chovateľ by sa mal o svojich miláčikov pred nastávajúcou zimou náležite postarať. Každoročné pravidelné odstraňovanie búdnikov  koncom augusta, je pre holuby signálom konca hniezdenia a teda konca chovnej sezóny.


2.jpgPrevencia chorôb holubov v zimnom období
Holuby v zime pripravujeme na ďalšiu chovnú sezónu - na hniezdenie  a úspešný odchov mláďat. Pri poštových holuboch je toto obdobie dôležité aj na úspešnú letovú sezónu.
V prevencii chorôb a na dosahovanie výborných výsledkov v  chove holubov by sa mal klásť dôraz na  správne zoohygienické podmienky, technológiu a  kvalitné kŕmenie vhodné pre daný druh a kategóriu zvierat.


3_logo_copy.jpgNový klub s európskymi ambíciami
Po niekoľkých nezdarených snaženiach a internetových výzvach jednotlivcov s víziou založiť klub či asociáciu, ktorá by združovala chovateľov holubov akrobatov bolo jasné, že naplnenie snov mnohých nebude úplne jednoduché. Jedným z predpokladov úspešného pokusu bolo určite vytvorenie konceptu a cieľov klubu tak, aby mali jeho členovia možnosť porovnávať sa s konkurenciou v Európe. Nemalo význam vytvárať  klub s lokálnou činnosťou.


4_kk_modry_sedlaty_chov_i_kiss.jpgK 60. výročí Klubu chovatelů komárenského rejdiče
V listopadu 2011 oslavil speciální Klub chovatelů komárenského rejdiče SZCH 60. výročí svého založení. Jistě významná příležitost připomenout si jeho práci a výsledky.


5_cincila_velka.jpgI. výstava zvierat východoslovenského regiónu
Aj pri súčasných zložitých  ekonomických podmienkach, ktoré sa  v súčasnosti  viditeľne   prejavujú v celej našej spoločnosti, I. výstavu zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou  a 13. ročník Memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého usporiadala, technicky a organizačne zabezpečila ZO SZCH a Združenie chovateľov Košice I. Výstavu finančne podporil MUDr. RICHARD  RAŠI,  PhD., MPH, primátor mesta Košice.


6.jpgInfekčná  nádcha  hydiny
V minulom roku (2011) v jarných, letných a jesenných mesiacoch mnohí chovatelia hydiny zaznamenali u svojich zvierat zdĺhavé dýchacie problémy  prejavujúce sa sťaženým dýchaním, výtokom z očí a nosných otvorov, zlepenie viečok, chrčanie, niekedy chudnutie, zníženie znášky, sporadicky zvýšený úhyn. Problémy trvali v chove pomerne dlho a zjavne sa šírili zo zvieraťa na zviera, aj z chovu do chovu.
nasledujte nás