číslo 11 2012

V Brezovici sa opäť vystavovalo

20. výročie vzniku KCHVK

I. medzinárodné preteky Klubu chovateľov akrobatických holubov

Sója vo výžive králikov – dobrý sluha, ale aj zlý pán

Čas výberu, čas lúčenia

Osobnosti slovenského chovateľstva - Ing. Štefan Šušlík

Slovenský zväz chovateľov v roku 2012

35. výročie uznania nitrianskeho králika

Moja objavná cesta po Austrálii (2)

Kedy, kde a ako vznikali postavové kanáriky?  (4)

Krivonos smrekový

Monaly – bažanty lesklé

ORNITA - Vtáčí svet 2012

Obrnené sumce

Malý oznamovateľ

III. pohronská výstava v Očovej

XVII. oblastná výstava v Štrbe

nasledujte nás