Článok august 2020

ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV II. 


Súčasné domáce králiky chované v širokej genotypovej skladbe sú potomstvo jediného druhu  - aguti  sfarbeného králika  divého Oryctolagus cuniculus.
Na rozdiel od  veľkých druhov zvierat sú naše  poznatky o vzniku  a rozšírení králika  v geologických dobách obmedzené.  

nasledujte nás