Článok júl 2020

Tieto hrdličky sa už v prírode nevyskytujú, posledný výskyt bol na ostrove Sokoro zaznamenaný roku 1972. V článkoch o hrdličke sokorskej autori neustále jeden od druhého preberajú údaj, že na svete ich žije, a to všetko len v opatere chovateľov, asi 100 jedincov (údaj z r. 2010).  Môžeme sa však domnievať, že ich počet v chovateľských zariadeniach sa rok čo rok  zvyšuje, pretože len na Slovensku ich bolo v roku 2010  najmenej sedem, v Českej republike približne rovnaký počet. V článku používame chovateľmi používaný názov hrdlička sokorská, oficiálny zoologický slovenský názov však je nachovka samotárska.
nasledujte nás