Článok jún 2020

Dňa 21. marca 2020 oslávil významné životné jubileum 70 rokov

MICHAL STRAKA - OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO CHOVATEĽSTVA

Keď sme sa s Michalom Strakom spoznali, patrili sme k mladej generácii bratislavských chovateľov. V tom čase my a naši rovesníci prejavovali o chovateľstvo veľký záujem. Aj keď to vtedy tak nevyzeralo, z dnešného pohľadu to bol záujem mladých o chovateľstvo nevídaný.

nasledujte nás