Článok september 2020

JÁN RAFAY ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV IV.

Podmienky   prostredia,   v   ktorých   sa  vyvíjali  populácie predchodcov  dnešných  králikov  sformovali  anatomickú skladbu a fyziologické  funkcie  tráviacej  sústavy  tohto  živočíšneho 
druhu. Prevažne  rastlinné krmovinové zdroje  s vysokým obsahom vlákniny podmienili vznik a zdokonalenie špecializovaných častí a funkcií tráviaceho traktu. Podobne  ako väčšina  bylinožravcov aj  králik má  pomerne dlhý tráviaci   trakt  umožňujúci   dlhšie  vstrebávanie   živín  do organizmu.
nasledujte nás