Článok september 2020


BIELA ORAVKA

Na stránkach nášho elektronického časopisu CHOVATEĽ som zachytil diskusiu o vzniku bieleho farebného rázu tohto plemena. Uvedenou problematikou som sa podrobne a dlho zaoberal, tak si dovoľujem prispieť do uvedenej problematiky svojim príspevkom v zmysle jeho prezentácie v mojej knihe rovnomenného mena. Upozorňujem, že všetky literárne odkazy (citácie) sú v mojom archíve, alebo priamo v uvedenej publikácii. Z priestorových a časových dôvodov ich v príspevku neuvádzam, ale na požiadanie ich môžem zaslať ja alebo redakcia.
nasledujte nás