Článok september 2020


MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (20)

Pre túto skupinu je charakteristické to, že vtáky majú na hlave chochlík. Na svoje rozmnožovanie potrebujú partnera bez chocholíka, preto sa v chove používa chocholatý s hladkým (nechocholatým) partnerom. Dva chocholaté sa nemajú páriť z dôvodu prejavujúceho sa letálneho faktora (odumretie zárodku vo vajíčku). Chocholík sa neviaže na pohlavie. Je to mutácia s chocholíkom a dedí sa voľne a dominantne.

 
nasledujte nás