Článok september 2020


V drobnochovateľských podmienkach môžeme chov kačíc rozdeliť do dvoch oblastí.  Prvou oblasťou je športový chov kačíc zameraný na chov, v ktorom prevládajú požiadavky štandardu, t. j. esteticko-výstavné požiadavky nad požiadavkami úžitkovými. Typickými predstaviteľmi takto zameraných chovov sú indická bežkyňa, kampbelka, ale aj kačica aylesburská a ruánska. Druhou oblasťou chovu kačíc je chov na produkciu mäsa. V chovoch, ktoré sú zamerané týmto smerom zaujíma prvé miesto kačica pekinská a hneď za ňou nasleduje kačica pižmová.
nasledujte nás