Článok september 2020

ROTAVÍRUSOVÉ OCHORENIE HOLUBOV

Rotavírusové ochorenia človeka i zvierat sú známe už veľa rokov, práve tak i známy fenomén v mikrobiológii, že priebeh rotavírusovej infekcie je často komplikovaný enteropatogénnymi kmeňmi baktérie 
Escherichia coli.
nasledujte nás