Článok september 2020
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
Centrum biovied SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Košice

Živočíšna výroba má prvoradé a rastúce postavenie v ekonomike poľnohospodárstva. Každoročne stúpa dopyt po živočíšnych produktoch a predpokladá sa, že globálna produkcia mäsa a mlieka bude naďalej vzrastať a v r. 2050 sa viac ako zdvojnásobí. Modernizáciou  živočíšnej výroby sa zvýšila intenzita chovu...
http://casopischovatel.sk/clanok/mineralna_vyziva_zvierat_menej_niekedy_m_ze_znamenat_viac-497 

nasledujte nás