FAMÓZNY ÚSPECH SLOVENSKÝCH CHOVATEĽOV PÁVIKOV na 6. výstave výletkov CFC

                                                                                                                                                                                                                            Vložené 31.03.2020

                                                                                          www.agrolens.sk


Aj takto by sa dal opísať výsledok snaženia našich chovateľov pávikov na výstave výletkov CFC regiónu strednej a východnej Európy  –  (Central Fantail Club District Europe), ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. a 9. 11. 2019 v Újezde u Brna.

Grand šampiónom celej výstavy sa stala holubica Ing. Patrika Grinča, ktorá vyhrala triedu Mismark. Pre mnohých možno neznámy, no v užšom kruhu pávikárov už úspešný chovateľ, ktorý upriamil pozornosť na svoj chov už na minuloročnej českej špeciálke Klubu chovateľov štruktúrových holubov. Posudzovateľ Franz Huber (DE) prisúdil vtedy titul Reserve Champion jeho bielej holubici. Tento raz posudzoval a titul Grand Champion celej výstavy CFC výletkov Európy – juh udeľoval jeden z celosvetovo najlepších posudzovateľov pávikov Martin Veldhuis (NL).


   
  Ing. M. Macko a M. Brkič s cenami za triedu červených.           Ing. P. Grinč, J. Bachár a P. Drba s cenami triedy modré jarabé.

Druhý v poradí skončil a titul Reserve Champion si odniesol za svoju holubicu – víťazku triedy čiernych Goran Stankovič (CH). Celkovo tretí skončil so svojou červenou holubicou Milan Brkič (SRB) a odniesol si titul 2nd Reserve Champion. Celkovo slovenskí chovatelia získali 5 víťazov farebných a kresbových tried a získali tituly Best of color a 6 víťazov skupín holubíc či holubov so ziskom ocenenia Reserve.

                                                                                      Spoločná fotografia účastníkov.

Začnem už spomínaným Ing. P. Grinčom, ktorý celkovo zvíťazil s holubicou, ktorá bola najlepšia v triede mismark (16 holubov a 16 holubíc). S holubicou v triede modrých jarabých vyhral skupinu a získal titul Reserve, keď v rozstrele o víťaza tejto triedy (13 holubov a 13 holubíc) nestačil na holuba  Jozefa Bachára, ktorý sa stal Best of color. Boj o jednu z najsilnejších tried sa teda odohral v slovenskom garde. Ľubomír Guniš sa stal víťazom skupiny holubov červených bielochvostých a ocenenie Reserve tejto náročnej kresby. Štefan Koller sa už dlhodobo venuje štítnikom, za ktorých získal Reserve aj Best of Color v triede červené a žlté. Ing. Marián Macko vyhral so svojou holubicou skupinu striebristých pásavých a s holubicou čierny tiger skupinu grizzle, ktoré mu zabezpečili tituly Best of color týchto farieb. S holubmi vo farbe dun a červený víťazil medzi holubmi a stal sa Reserve farby, rovnako tak s holubicou kite v triede AOC dosiahol ocenenie Reserve.

Na tejto európskej výstave výletkov CFC sa predviedli páviky v počte 289 jedincov, od 29 chovateľov z Česka (8), Slovenska (6), Chorvátska (4) Poľska (4), Maďarska (3), Srbska (2), Nemecka (1) a Švajčiarska (1). Ceny sa udeľovali v nasledovných farebných triedach: dun, žlté, červené, bielochvosté červené/žlté, čierne štítové, modré jarabé, striebristé jarabé, milky, farebnochvosté, grizzle/šimeľ, striebristé pásavé, indigo, žltoplavé, modré pásavé, andalúzske, biele, červenoplavé, bielochvosté čierne/modré, modré štítové, čierne, opál, červené/žlté štítové, almond, mismark, rare, strakaté, AOC.  Ešte pestrejšia by  bola výstava s chovateľmi z Rakúska, ktorí, žiaľ, účasť odriekli.


   
 Mismark a Grand Champ. P. Grinča.                                           Red a 2nd Champ. M. Brkiča.

   
 Black a Reserve G. Stankoviča.                                                 Blue Checker J. Bachára.

   
Grizzle Ing. M. Macka.                                                                Opál V. Bílka.  


Tailmark J. Bartáka.

Priebeh výstavy bol porovnateľný s inými klubovými špeciálkami pávikov, ktoré sú hodnotené americkým výberovým spôsobom. Príjem zvierat vo štvrtok do 18. hodiny, v piatok od 8. hodiny. Posudzovanie začalo niečo okolo 13. hod., keď dorazili chovatelia z Chorvátska. Všetky farebné triedy boli posúdené počas dvoch dní do večerných hodín, chovatelia i verejnosť sa mohli s dostatočným výkladom dozvedieť od posudzovateľa ohodnotenie a kvalitu každého holuba. Po ukončení výberu víťazov jednotlivých farebných tried sa v sobotu podvečer, po dvadsaťminútovej prestávke určenej na úpravu vejárov, začalo s veľkým finále. Po prvotnom preriedení výstavných voliér od víťazov tried z menej početných či kvalitatívne slabších rázov sa napätie dalo krájať. Po vyrieknutí ortieľa na Grand Championa všetci zaburácali, nasledovali gratulácie vekovo aj chovateľsky najmladšiemu účastníkovi výstavy. Vyhlásenie druhého a tretieho holuba v poradí bolo už len logickým rozdelením cien veľmi kvalitných, vysoko hodnotených holubov. Po večeri všetkých účastníkov výstavy nasledovali krátke príhovory a odovzdávanie cien predsedom českého klubu chovateľov štruktúrových holubov p. Pavlom Drbom.                                                                   

Ing. P. Grinč s cenou za Grand Šampióna.Takáto výstava sa u našich susedov doteraz ešte neorganizovala, na jej zorganizovanie sa podujali pávikári z českého Klubu chovateľov štruktúrových holubov, ktorí sú aj členmi európskeho CFC. Celý čas posudzovania aj večerných posedení sa niesli vo veľmi priateľskom duchu, organizácia výstavy, podmienky v hale, či ubytovanie boli zvládnuté na jednotku, preto prezident európskeho klubu CFC Ben Veldhuis vyjadril presvedčenie, že takáto výstava sa tu nekoná posledný krát.

Za pomoc pri stavbe klietok treba poďakovať aj slovenským chovateľom, menovite Ľ. Gunišovi a P. Dobruckému, pri demontáži výstaviska v nedeľu ráno po výdaji holubov zas všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí zostali a pomohli.

Text Ing. Marián Macko

Foto: Ing. Marián Macko, Peter Dobrucký, Ben Veldhuis

agromacko@gmail.sk

nasledujte nás