FAREBNÉ KANÁRIKY - Popis jednotlivých typov (12)

Vložené 07.06.2020

Typ CI – samica

Hlava – majú byť na nej vytvorené dva úzke a čisté prúžky v okolí očí po každej strane, dobre vyfarbené, tenkej kresby, dobre viditeľné v predĺžení obidvoch očí.

Ramená (ohyb krídiel) – pásma (zóny) sú farebne dobre vymedzené a musia dobre vynikať, zvlášť na lipochrómových FK. Letky môžu byť belšie.

Kostrč – má byť dobre vyfarbený a dobre ohraničený.

Prsia – majú ukazovať ľahké sfarbenie, ktoré v žiadnom prípade nesmie siahať ku krku, bokom alebo dolnej časti brucha.

Typ CII – samec.

Hlavamaska na hlave má byť dobre vymedzená, lipochrómová farba je intenzívna. Oči sú umiestnené v interiéri masky, ktorá má pripomínať (znázorňovať) masku stehlíka.

Ramená (ohyb krídiel) – pásma (zóny) sú farebne dobre vymedzené a dobre vynikajú, zvlášť u lipochrómových FK. Letky môžu byť belšie.

Kostrčmusí byť dobre vyfarbený a dobre ohraničený.

Prsia majú ukazovať priezračnosť farebnej zóny, dobre oddelenej od masky a bokov. Dolná časť brucha má byť kriedovo biela.

                                                                          
 

                       

                                                     Typ CI – samica vľavo a Typ CII – samec vpravo

                               Ideálne vyobrazenie vyfarbenia jednotlivých zón podľa Olafa Hungenberga.


                    

                            a) ideálna maska u CI                                                b) chybná maska u CI

                                                   
                                                                       
a) chybná maska u CI

                            
                         a) ideálna maska  CII                                                   b) chybná maska u CII


                     
                           c) chybná maska u CII                                                      d)  chybná maska u CII
                                      

                    
                                                   

                                                                     e) chybná maska u CII

Lipochrómové mozaikové FK:

a)      žltý mozaikový CI,

b)      žltý mozaikový CII,

c)      slonovinovo žltý mozaikový CI,

d)      slonovinovo žltý mozaikový CII,

e)      červený mozaikový CI,

f)       červený mozaikový CII,

g)      slonovinovo červený mozaikový CI,

h)      slonovinovo červený mozaikový CII.

Melanínové mozaikové farebné kanáriky (klasický melanín radu čierneho):

a)      žlto-čierny mozaikový CI,

b)      žlto-čierny mozaikový CII,

c)      slonovinovo žlto-čierny mozaikový CI,

d)      slonovinovo žlto-čierny mozaikový CII,

e)      červeno-čierny mozaikový CI,

f)       červeno-čierny mozaikový CII,

g)      slonovinovo červeno-čierny mozaikový CI,

h)      slonovinovo červeno-čierny mozaikový CII.

Podobne by nasledovalo označenie farebných kanárikov v rade achátovom (žlto achátový mozaikový CI...), hnedom (žltohnedý mozaikový CI...),  izabelovom (žlto izabelový mozaikový CI...) aj pri farebných kanárikoch v neklasickom melaníne.                                                             

                  

          Žltý mozaikový CI                                                     Červený mozaikový CII

Doplňujúce faktory (R, S)

Tak ako štruktúra operenia ovplyvňuje farebnosť kanárikov, existujú aj tzv. doplňujúce faktory, ktoré celkovú farbu farebného kanárika určitým spôsobom ovplyvňujú a preto je potrebné s nimi stále počítať, lebo sa s takýmito farebnými kanárikmi na jednotlivých výstavách stretávame. Vystavujú sa na výstavách (INO – skupina R) na konci za lipochrómovými farebnými kanárikmi a farebné kanáriky s S v triede melanínových vtákov.

Delíme ich na:

R ino – lipochrómové s červenými očami

- albino

- lutino

- rubino

R s optickým repraktifaktorom (nazývaný aj optický faktor modrý). Tento výraz sa už v odbornej terminológii prestáva používať.

Doplňujúci faktor R sa od lipochrómových odlišuje červenými očami. Tieto farebné rázy  vznikli spojením faktoru OPÁL s faktorom PASTEL, PHAEO a  SATÉN.Označujú sa písmenom R. Majú prachové perie tmavé (sivé, béžové), ak ide o  nepravé INO. Práve pri spojení týchto faktorov a vzájomným pôsobením týchto faktorov na seba je melanín natoľko narušený, že je viditeľný len na prachovom perí. Všetky vtáky majú jasne červené oči, ale sú dedične pravé melanínové farebné kanáriky. Tieto vtáky sa vystavujú a posudzujú v skupine lipochrómové červenooké. Červené oči nie sú predmetom posudzovania.

          

   Albíno.                                                                              Slonovinové lutíno.


Podľa lipochrómovej farby a červených očí sú označované ako albíno (biele), lutíno (žlté) a rubíno(červené). Vystavujú sa aj vo farbe slonovinovej (žltej a červenej). Na rozdiel od týchto červenookých farebných kanárikoch s označením INO, existuje i pravé INO - pravé albíno, lutíno a rubínoasú to geneticky lipochrómové farebné kanáriky so svetlým prachovým perím.

Na prvý pohľad medzi týmito farebnými kanárikmi je po vizuálnej stránke rozdiel iba v tom, že nepravé INO má prachové perie farby kávy a pravé INO má prachové perie čisto biele. Nepravé INO je vták melanínový a pravé INO je vták lipochrómový. Ak budeme páriť pravé INO s malanínovými vtákmi, dostaneme strakaté potomstvo tak isto, ako keď budeme páriť nepravé INO s lipochrómovými vtákmi. Toľko na vysvetlenie čo je pravé INO a čo nepravé INO.

                                                                 Dominantne bielo-čierny optický repraktifaktor.

Faktor S nazývaný tiežoptický faktor modrý, lomením dopadajúcich svetelných lúčov spôsobuje modrastý nádych na perí farebných kanárikov.

Sivokrídle farebné kanáriky (predtým T sivokrídly) sú s kombináciou pastelového faktora pri farebných kanárikoch iba s čiernym melanínom a jeho podrobný opis je v časti o neklasických farebných kanárikoch.

Toto je súčasné správne rozdelenie farebných kanárikov podľa skupín, farby, štruktúry a doplňujúcich faktorov. V minulosti sa na výstavách vystavovali a posudzovali i tzv. symetrické straky, ale pravdu povediac, ja som sa vo svojej doterajšej praxi s týmito farebnými kanárikmi, tak ako ich opisuje štandard pána Wienera, nestretol (až na veľmi malé výnimky) a preto im ani nebudem venovať pozornosť.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás