Gazdovská kačica

                                                                                                                                                                                                                              Vložené 11.02.2020

Keď sa povie gazdovská, každý si pomyslí na niečo osvedčené a výkonné. Ale nech nikto nečaká gigantické rozmery. Je to skôr o vzhľade. Tak je to aj s gazdovskou kačicou, ktorá sa chová s chocholom, aj bez chocholu. Je to úžitková a popri tom aj pekná ušľachtilá kačica. Som chovateľ gazdovskej kačice s chocholom, preto sa chcem podeliť s čitateľmi o moje skúsenosti pri jej chove.

Vlastne by som mal povedať, že som ich spolumajiteľ. Aby som vysvetlil ako sa k nám dostali. Pred tromi rokmi som si bol kúpiť franské husi v Norimbergu, počas tamojšej  Bavorskej výstavy. Išli sme celá rodina na výlet a počas prehliadky expozície vodnej hydiny mi dcéra vraví, že sa jej páčia tie kačice s chocholom. Nebolo mi treba viacej hovoriť a začal som konať. Žiaľ, na výstave bol zrušený predaj, takže nákup musel nejaký čas počkať. Našťastie som mal husi dohodnuté  mimo výstavy. Takže do roka a do dňa sme mali aj gazdovské kačice chochlaté (nemecky Landenten) v bielom farebnom ráze na dvore.  Kačice s chocholom môžeme podľa vyobrazení zaradiť do histórie spred 400 rokov.


                                                                          Hlava káčera. Typický esovitý krk

Dá sa ale predpokladať, že forma mutácie „chochol” bol u kačíc už pri zdomácnení. Keď si máme urobiť predstavu o hlavnej okrase - chochole, musíme si prebrať raketové športy. Medzi ne sa radí stolný tenis, tenis a bedminton. Chochol musí byť v tvare gule, umiestnený na zadnej strane hlavy. Je uzatvorený a jeho štruktúra má byť pevná, aj keď je tvorený z pier jemnej štruktúry. Rozstrapkané perie znehodnocuje dojem, preto je potrebná úprava vytrhnutím alebo zastrihnutím. Úpravu robíme tesne pred výstavou, inak je to zbytočné. Ak si chceme predstaviť veľkosť, vráťme sa k raketovým športom. Stolnotenisová loptička je príliš malá, tenisová zasa príliš veľká. Tvar bedmintonového košíka je nevyhovujúci. Chochol musí byť ako bodka na hlave, krivý chochol pôsobí rušivo a neesteticky. Geneticky je podmienené, že je bledší ako ostatné operenie tela, toto samozrejme neplatí o bielom farebnom ráze. Čo sa týka genetiky chocholatých kačíc, tak chochol sa prejavuje iba u heterozygotov. Recesívne homozygoty sú bez chocholu a dominantné homozygoty sú nositeľom letálneho faktoru, takže hynú ešte vo vajci, nedokážu sa vyliahnuť alebo uhynú po vyliahnutí. Z vlastnej skúsenosti môžem odporučiť zostaviť chovný kmeň z chocholatých kačíc. Je však možné, a to odporúča aj literatúra, zostaviť chovný kmeň z chocholatých a nechocholatých kačíc navzájom.

Na chov sa nekladú žiadne špeciálne nároky. Vďaka ich vidieckemu charakteru sú vo výbehu usilovní hľadači potravy či už rastlinnej alebo živočíšnej. Ak im nevieme poskytnúť prírodný výbeh, je dobré ich prikŕmiť zeleným krmivom. Nepohrdnú ani pokoseným trávnikom. Keďže mám viac kmeňov kačíc, počas chovnej sezóny im nemôžem poskytnúť voľnosť vo výbehu. Mám pre ne priestor 3 x 6 metrov s búdkou. Zostavil som chovný kmeň 1,2, na nasledujúcu sezónu kmeň 1,3. Káčer je dostatočne aktívny a môže byť aj s viacerými kačicami (3 až 5). Aj v takomto pomere by mala byť dobrá oplodnenosť vajec. Kačice v mojom chove nesú vajíčka nad ránom do 7. hodiny, takže na začiatku sezóny, keď sú ešte ranné mrazy netreba otáľať a čo najskôr vajcia pozbierať, aby nedošlo k podchladeniu a zbytočnému znečisteniu. Znáška začína v druhej polovici februára. Aj keď majú krytý priestor na znášku veľakrát sa stane, že je vajce vo výbehu. V tabuľke je celá chovná sezóna (2010). Na liahnutie som použil liaheň BRINSEA OvaEasy 190 Advance EX. Celú sezónu išla bez chyby. Posledné dve násady boli len na doloženie do liahne, aby bola plná lieska. Celkom som vložil do liahne 68 vajec. Keďže jedna kačica niesla vajcia zelené a druhá biele, mohol som urobiť aj individuálne vyhodnotenie. Presvecovanie som robil na 8. deň. Na moje prekvapenie bolo až 64 vajec oplodnených, čo je 94,11 %. Celkom sa vyliahlo 40 káčat, t. j. 58,82 % z vložených vajec do liahne a 62,5 % z oplodnených. Toto sú celkom dobré výsledky vzhľadom na genetickú náročnosť chovu. Literatúra píše že 25  % káčat sa liahne s chocholom. V mojom prípade sa s chocholom vyliahlo 18 káčat, t. j. 26,47 % zo všetkých vajec.


   
 Už jednodňové káčatá majú chochlík.                                Jedno plemeno, tri kačice a každá znáša vajcia s iného
                                                                                             farebného odtieňa.


Násada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spolu

Vloženie do liahne

26.2.2010

7.3.2010

16.3.2010

24.3.2010

31.3.2010

9.4.2010

17.4.2010

Kačica

Z

B

Z

B

Z

B

Z

B

Z

B

Z

B

Z

B

Počet vajec

9

-

8

7

7

4

5

5

8

7

4

-

2

2

68

Zárody na 8. deň

9

-

8

7

7

4

3

5

7

6

4

-

2

2

64

Vyliahnuté

4

-

5

5

4

3

1

4

6

4

1

-

1

2

40

Vložené do liahne

Počet vajec

Zárodky

Vyliahnuté

Z

B

Z

B

Z

B

26.2.2010

9

-

9

-

4

-

7.3.2010

8

7

8

7

5

5

16.3.2010

7

4

7

4

4

3

24.3.2010

5

5

3

5

1

4

31.3.2010

8

7

7

6

6

4

9.4.2010

4

-

4

-

1

-

17.4.2010

2

2

2

2

1

2

Spolu

68

64

40


V prvých dňoch káčatám musíme pripraviť teplý a suchý priestor. Najlepšie je to v miestnosti   v 80 l murárskych plastových nádobách so žiarovkou. Jednorazovo som liahol 20 – 25 káčat dvoch plemien. Nádoba sa mi osvedčila pre prvé dva týždne odchovu. Potom som ich premiestňoval do väčších vonkajších odchovní s vyhrievaním. Sú zvedavé, všetko rady  a hneď preskúmajú. So žravosťou nebol žiadny problém. Prvé dni dostávali drvenú kukuricu a potom doma miešanú kŕmnu zmes s nakrájaným vajíčkom. Samozrejmosťou je pridávanie nakrájaného zeleného krmiva, ja podávam listy púpavy. Tri káčatá mali problémy s koordináciou pohybov, prevrátili sa na chrbát a nedokázali sa vrátiť do správnej polohy. Nakoniec aj uhynuli.


Tu mi prichádza na um test obrátenia, ktorý realizujú niektorí chovatelia. Tu je návod. Položíte jednoducho už dospelú kačicu na chrbát a meriate čas, kým sa opäť postaví na nohy. Tento test opakujete viac dní, spolu desaťkrát. Potom sa vezmú do chovu len kačice, ktoré sa najrýchlejšie postavia na nohy. Test obrátenia nie je potrebný robiť u iných plemien.


Z vyliahnutých káčat bolo 10 s pekným chocholom. Na čerstvo vyliahnutých je pekne vidieť lebečnú výduť. Samozrejme, dôležitý je typ, ktorý robí gazdovskú kačicu peknou. Ten sa po káčerovi, ktorý bol kúpený na celonemeckej výstave a ocenený 96 bodmi, celkom pekne preniesol na potomstvo.  Je to typický predstaviteľ plemena. Zúčastnil som sa s vlastným odchovom na dvoch výstavách. Dva jedince som vystavil na oblastnej výstave v Zlatých Moravciach kde získali čestnú cenu a boli na výstave aj predané. Na celoštátnej výstave v Nitre som vystavil celú štvorčlennú kolekciu toho najlepšieho čo som dochoval. Boli ocenené zhodne po 95 b a tiež získali čestnú cenu. Taktiež boli na výstave všetky predané, preto sa dá predpokladať, že sa aj tieto pekné kačice budú vyskytovať v našich chovoch.


   
Chovná kačica.                                                                 Chovná kačica.


Gazdovská kačica patrí medzi stredne veľké. Jej telo je však zavalité pri hmotnosti káčera 2,5 kg a kačice 2,0 kg. Stelesňuje mocnú vidiecku kačicu so širokým valcovým trupom, mierne zdvihnutým. Chvost pokračuje v chrbtovej línii, nemá byť príliš zdvihnutý. Prsia sú plné, vpredu guľaté a vystúpené. Hlava má harmonickú veľkosť so širšími lícami, s nie príliš plochým čelom; bez alebo s chocholom.  Chochol je v zadnej časti hlavy na lebečnej výduti. Pre gazdovskú kačicu s chocholom je typický esovitý krk, ktorý je pri pohľade zboku veľmi elegantný. Obe pohlavia gazdovskej kačice majú obrúčku 16 mm. Znáška je dobrá a dosahuje 60 vajec s priemernou hmotnosťou vajca 60 g. Farba škrupiny je biela až zelená. Čo sa týka farby operenia, tak tu si môže prísť na svoje každý. Je povolená vo všetkých farebných rázoch, podľa oficiálnej stránky EE je ich 26.


Gazdovská kačica s chocholom je pevnou súčasťou  ponuky plemien. Je na chovateľoch, na aký farebný ráz sa zamerajú a popri tom využijú aj dobré úžitkové vlastnosti plemena.  Pohľad na skupinku chocholatých kačíc je pekný a môže pritiahnuť aj mladšiu generáciu. Na chov nie sú vôbec náročné a zvládnu ho aj mladí chovatelia. Pomoc budú potrebovať s liahnutím a výberom typovo pekných jedincov. Je tu predsa viac selekčných kritérií ako pri ostatných plemenách. Verím, že sa viacerým zapáči táto „vidiecka šľachta“ medzi kačicami.                          


Text a foto Katarína Mozdíková, Ing. Pavel Mozdík

Chovateľ 9/2011

nasledujte nás