Huminové kyseliny
OTÁZKA. Prednedávnom som sa dočítal o používaní huminových kyselín v chove zvierat a produkte Humac Natur. Ja som v podstate začiatočník v chove králikov, takže by som sa chcel spýtať na Váš názor a používanie tohto produktu pri chove králikov. Či napr. keď začnem používať Humac Natur môžem vynechať Citroenzymix, lebo ho nahradím týmto novým produktom, alebo to s tým nemá nič spoločné?
Kedy je vhodné používať tento produkt alebo či je vôbec dôležite ho používať či si tým iba zbytočne skomplikujem kŕmenie?
Ak to pomôže pri chove králikov a je to dobre používať, je lepšie podať ho králikom vo vode  alebo poprášiť ním  krmivo ? A ešte dôležité je dávkovanie?
Za odpoveď Vám vopred ďakujem. –an-

ODPOVEĎ. Humínové látky sú prírodné organické zlúčeniny vznikajúce chemickým a biologickým rozkladom organickej hmoty a  syntetickou činnosťou mikroorganizmov.
V prírode sa vyskytujú v liečivých bahnách, v ornici, v organických hnojivách, v rašeline, lignite a v hnedom uhlí. Priemyselným využívaním pôdy a hnojením umelými hnojivami sa ich obsah v pôde v ostatných desaťročiach významne znížil, preto v súčasnosti chýbajú vo výžive rastlín, zvierat aj ľudí. S tým pravdepodobne súvisí aj zvýšený výskyt niektorých chorôb rastlín aj živočíchov  (plesňové choroby, vyššia vnímavosť na  infekčné choroby...).
Humínové látky sú veľmi dobrými sorbentmi rôznych látok, čo u živočíchov môže eliminovať alebo zmierniť toxické účinky rôznych toxínov, vedia viazať vírusy a zabrániť ich šíreniu, majú antiseptický účinok.
V živočíšnej výrobe sa humínové látky používajú na stabilizáciu produkcie, prevenciu chorôb (najmä gastrointestinálnych), pri riešení metabolických porúch, na zlepšenie zdravotného stavu, zníženie úhynov, podporu celkovej odolnosti,  kondície a exteriéru zvierat pri súčasnom znížení spotreby antibiotík a iných liečiv.  
Humínové látky možno preventívne používať u všetkých druhov zvierat. Živočíšne produkty získané v takýchto chovoch sú čisté, bez rezíduí cudzorodých látok  a nevyžadujú žiadne ochranné lehoty. Podávanie prípravkov na báze humínových kyselín preventívne do krmiva zabezpečuje dobrý zdravotný stav zvierat a pozitívne ovplyvňuje všetky produkčné parametre.  Výrazný efekt sa dosiahne pri súčasnom podávaní s probiotikami (PRORABIT, PROPOUL...)!
HUMAC NATUR je čisto prírodný prípravok s obsahom  humínových látok viac ako 60 % (v kvalitnej ornici je okolo 1 % humínov). jeho použitie je hlavne v:
- detoxikačnej, antiseptickej a fungicídnej ochrane organizmu,
- prírodný rastový stimulátor.
Králikom sa podáva posypom na krmivo v množstve 40 - 70 g na 10 kg krmiva. Chovatelia hovoria, že králiky prípravok aj vylížu z kŕmidla, keď opadne z krmiva.
HUMAC NATUR zvlášť v kombináciií s probiotikami (PRORABIT, PROPOUL) zvyšuje nešpecifickú odolnosť králikov proti chorobám, prípravky možno podávať aj vo výkrme, nakoľko nemajú ochranné lehoty a neškodia ľuďom ani prírode, naopak podporujú udržiavať prirodzené prostredie v chove.
Citroenzymix sa odporúča podávať v čase zmeny krmiva - odstav, akékoľvek zmeny - prechod na čertvé, resp. suché krmivo, zvlášť ak ide o krmivo s vyšším obsahom bielkovín! Citroenzymix podporuje trávenie bielkovín, čím znižuje možnosť premnoženia kokcídií a klostrídií v črevách zvierat, čo čato býva spôsobené práve nedostatočným strávením bielkovinového krmiva. Následok je nadúvanie, nechutenstvo, hnačka, úhyn.
S ohľadom na zdravie králikov odporúčam:
Základ kŕmenia u králikov je kvalitné lúčne seno, ktorého by mali mať králiky vždy dostatok. Je to prvé krmivo, ktoré by mali dostať aj odstavované mláďatá. Zároveň netreba zabúdať na pitnú vodu! Potom jačmeň, pšenica, ovos, dobre vysušený chlieb - nebalený (bez stabilizátorov a iných prídavných látok), mrkva, zelené krmivo ak je k dispozícií. Granule (bez liekov) odporúčam zaraďovať postupne do kŕmnej dávky až zvieratám s dobrým trávením.
Na podporu úžitkovosti a ako prevenciu proti chorobám odporúčam podávať probiotiká, Humac Natur, pri zmenách krmiva a prípadnom nadúvaní Citroenzymix.
Odporúčam pozrieť: www.vetservis.sk/projekt - príručka pre chovateľov králikov

MVDr. Darina Pospišilová, PhD.
Vetservis, spol. s r. o.  
pospisilova@vetservis.sk
nasledujte nás