Ing. Miloš Supuka - Osobnosť slovenského chovateľstva

Vložené 04.06.2020


Dňa 19. februára oslávil krásne životné jubileum 65 rokov ING. MILOŠ SUPUKA, predseda zboru posudzovateľov králikov SZCH a predseda Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.  Chovateľstvu sa venuje od detstva a zároveň sa v tom čase stal členom Slovenského zväzu chovateľov. V súčasnosti je členom ZO SZCH Nitrianske Rudno.

K chovateľstvu ho priviedli jeho strýko Karol a otec Ján, ktorí síce v tom čase neboli organizovanými chovateľmi, ale lásku k zvieratám šírili medzi svojich blízkych. Už od počiatku zaujali mladého Miloša králiky s rexovitou srsťou, prvým plemenom bol kastorex, neskôr slovenský sivomodrý rex, oranžový rex a zdrobnené králiky kunie modré a bielopesíkaté čierne. S týmito plemenami získal neskôr najvyššie ocenenia v rámci Československa, Slovenska, ale aj Európy. Medzi najvýznamnejšie ceny patria tituly Európskych šampiónov a Európskych majstrov na mnohých európskych výstavách a v minulosti aj na výstavách INTERKANIN.


Medzi významné úspechy v šľachtení patrí vyšľachtenie dvoch slovenských národných plemien králikov, slovenských pastelových rexov a zemplínskych rexov, ale tiež úspešná regenerácia a skvalitnenie slovenských sivomodrých rexov. Odbornými radami je nápomocný celej chovateľskej verejnosti už viac ako 40 rokov.

V profesionálnom živote sa Ing. Supuka venuje chovu a šľachteniu hospodárskych zvierat hlavne ošípaných. Po úspešnom ukončení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa vydal na cestu zootechnika v poľnohospodárskych podnikoch na východe Slovenska. V úlohe hlavného zootechnika sa venoval zlepšovaniu kvality hovädzieho dobytka a ošípaných. Práve chov plemenných ošípaných sa stal pre rodinu Supukovcov na dlhé roky hlavným zdrojom obživy a zároveň poslaním. Plemenné kance a prasničky patrili k ozdobám poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex dlhých 25 rokov. Za ten čas získala rodinná farma mnoho ocenení Zlatý kosák, ale tiež titul Šampión Agrokomplexu.

K ďalším vášňam Ing. Miloša Supuku patrí chov čistokrvných psov  kaukazských ovčiakov. Chovateľská stanica Elbrus chán patrí k najúspešnejších chovateľským staniciam tohto plemena v Strednej Európe a môže sa pýšiť odchovom mnohých šampiónov Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Ruska, Poľska a ďalších krajín Európy. Zatiaľ najväčším medzinárodným úspechom v chove psov bol zisk titulu Európsky šampión mladých na suku Justa Elbrus Chán, ale tiež titul Svetový šampión veteránov so psom Izumrud.

Ing. Miloš Supuka je zástupcom SZCH v Európskom zväze chovateľov v sekcii králiky, je medzinárodným posudzovateľom králikov, predsedom zboru posudzovateľov králikov SZCH a predsedom Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov. Vo funkcionárskej práci sa veľkou mierou podieľal na zaradení slovenských národných plemien králikov do európskeho zoznamu plemien králikov a o rozšírenie chovu našich plemien za hranicami Slovenska. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných a vedeckých publikácii vrátane dvoch vydaní Vzorníka plemien králikov SZCH.

V osobnom živote je Ing. Miloš Supuka manželom MVDr. Kvetoslavy Supukovej, otcom troch synov Petra, Martina a Jána a dedom dvoch vnúčat Aničky a Petra. Celá rodina sa venuje chovu a šľachteniu mnohých druhov zvierat.

Do ďalších rokov života Ti, Miloš, prajeme hlavne pevné zdravie, veľa osobných a chovateľských úspechov, mnoho radosti, dobrých nápadov a dostatok sily na ich realizáciu v ďalších rokov Tvojho života.

ÚOK  pre chov králikov SZCH a zbor posudzovateľov králikov SZCH

nasledujte nás