Ing. TIBOR REPTA

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 12.02.2020

Ing. TIBOR REPTA,  narodil sa vo februári 1924 v Košiciach. Už od detstva sa zoznamoval s chovom králikov, a to popri svojom otcovi, ktorý mal veľký chov ruských králikov,  ale aj holubov českých stavákov, harzských kanárikov a psov drsnosrstých foxteriérov.

Ako sa stal s Košičana Bratislavčan?

- Po nútenom odchode z Košíc v roku 1938 pod tlakom Mníchovskej dohody som už žil v Bratislave a tu som v roku 1943 aj maturoval. Už vtedy som sa stal jedným z najmladších členov Krajinského spolku ochrancov vtáctva a chovateľov kanárikov.

Pôvodne ste sa chceli stať veterinárom, ale museli ste vyhovieť želaniu svojho otca.

- Môj otec nesúhlasil s tým, aby som išiel študovať veterinu na Vysokú školu veterinárnu do Viedne, preto som od jesene roku 1943 študoval na SVŠT v Bratislave, odbor poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Od letného semestra roku 1946 som prestúpil na VŠZ v Brne, kde som od 4. ročníka pracoval ako pomocná vedecká sila (asistent) na fakulte hydinárstva u profesora Dr. Podhradského a tak som zostal aj naďalej v spojení so živočíšnou výrobou.  V roku 1949 som sa stal prvým diplomovaným zootechnikom na štátnom majetku v Bajči. Od roku 1940 som mal uznaný B chov 30 ks rodajlendiek. Vo svojej zootechnickej praxi som bol roku 1956 ocenený Ministerstvom poľnohospodárstva ako najlepší zootechnik Štátnych majetkov.

Aký bol váš vstup do drobnochovateľskej organizácie?

- V roku 1956 som sa prihlásil do ZO  ČSZCHDZ v Nových Zámkoch, kde som bol aktívnym členom až do jesene roku 1959. Potom som bol preložený do Výskumneho ústavu chovu a šľachtenie hydiny v Ivanke pri Dunaji, ktorý zakladal uznávaný profesor Akademik MVDr. Landau a kde som pracoval až do dôchodku. 


Ešte predtým ste boli člen I. spolku pestovateľov kanárikov a ochrancov  vtáctva krajiny slovenskej, ktorý bol založený roku 1935. Pavol Forisch v svojich pamätiach o tomto spolku v krátkosti uvádza:

- V roku 1935 bol vytvorený Prvý spolok pestovateľov kanárikov a ochrancov vtáctva Krajiny slovenskej  so sídlom v Bratislave. Boli v ňom  chovatelia, ktorí sa venovali chovu harzských kanárikov a ochrane vtáctva. Spolok existoval do roku 1947 a chovatelia spevavých kanárikov si vytvorili svoje organizácie vo väčších mestách ako Košice, Martin, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava a Bratislava. Chovatelia spevavých kanárikov si svoju odbornosť dôsledne zachovávajú a každoročné majstrovstvá v speve uskutočňujú striedavo v Česku  a na Slovensku. Túto chovateľskú súdržnosť a tradíciu majú na dobrej odbornej úrovni  dodnes.
 Ing. Tibor Repta úplne vpravo dole. Foto archív - Pavol Forisch

V Pražskom Klube (KPEP) v 30. rokoch bolo v ČSR organizovaných chovateľov exotických vtákov  podľa zápisov Rudolfa Valenčíka:  v samotnej Prahe 117 členov, v Čechách 173 členov, na Morave 101 členov a na Slovensku  26 členov. V celej ČSR bolo 417 chovateľov exotov. Slovenskí chovatelia v pražskom klube: Rudolf Valenčík, Nitra, Jozef Forisch, Ján Gaal, Anton Lettler, Štefan Maar,  Dr. Oskár Roth, Trnava, Ondrej Pavliš starší i mladší, Jozef Aibek, Tibor Repta, Rudolf Macejka, Bratislava a mnohí ďalší. Podrobnejšie  záznamy, žiaľ, neexistujú.

V Ivanke pri Dunaji ste sa usadili natrvalo.

- Po dostavbe domu v Ivanke pri Dunaji som v nových zariadeniach ako prvý v Československu  choval novozélandské biele králiky (od roku 1961), o čom referoval aj článok uverejnený v  českom časopise Chovatel č. 4 z roku 2012, ročník 51. Niekoľko rokov som bol aj v redakčnej rade chovateľského časopisu.

Obdivovali ste aj iné domáce zvieratá.

- Okrem králikov som choval hrabavú hydinu, exotické vtáctvo, papagáje vlnkované, korely, ako jeden z prvých aj japonské prepelice rôznych farebných rázov. Zúčastňoval som sa na miestnych výstavách, ktoré organizovala miestna organizácia v Ivanke pri Dunaji,  aj na národných  výstavách mláďat králikov a okresnej výstave v Malackách v roku 1986 ako organizátor. Za úspešné organizovanie výstav mi bolo udelené čestné občianstvo mesta Malacky, ktoré si veľmi cením.


Aké funkcie ste v Slovenskom zväze chovateľov zastávali?

- V rokoch 1982  až 1992 som bol predseda OV SZCH SZCH Bratislava–vidiek. Náš okres mal 33 aktívnych organizácií. Často som na schôdzach v niektorej vystúpil s odbornou prednáškou. Vydávali sme aj vlastný informačný spravodaj, ktorý zlepšil informovanosť a organizovanosť v okrese. Okrem toho sme organizovali aj poznávacie odborné zájazdy pre členov. S docentom Ing. J. Zelníkom na VUŽV v Nitre sme zorganizovali niekoľko konferencií o chove králikov. Celý život som svoju pozornosť venoval hlavne chovu králikov  považujem chov králikov  za najekonomickejšiu drobnochovateľskú činnosť.

 


Na výstave v rakúskom Welse roku 1991, v rozhovore s Róbertom 
Zacharidesom z Vrútok, ktorý sa zaslúžil o uznanie a rozvoj chovu slovenských čuvačov.Za rozhovor poďakoval Dušan Barlík

Chovateľ č. 7-8/2013

Ing. Tibor Repta náhle zomrel dňa 3. apríla 2014 vo veku 90 rokov (1924 – 2014).

nasledujte nás