IV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vložené 04.01.2020

v parkúrovom skákaní králikov Nitra, 23. 11. 2019

Uskutočnili sa 23. novembra 2019 na Národnom výstavisku Agrokomplex Nitra  23. - 24. 11. 2019. Slávnostné otvorenie XXII. celoštátnej výstavy zvierat, III. medzinárodnej výstavy zvierat Vyšehradskej štvorky, IV. majstrovstiev Slovenska v králičom hope sa uskutočnilo za účasti významných hostí, Ing. Gabriely Matečnej, podpredsedníčky vlády SR, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá prevzala nad podujatiami záštitu, Ing. Evy Antošovej, poslankyne  Národnej rady Slovenskej republiky za SNS, členky výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
Ing. Branislava Borsuka, riaditeľa Národného výstaviska Agrokomplex Nitra, RNDr. Júliusa Szabóa, predsedu RR Slovenského zväzu chovateľov, zástupcov chovateľských zväzov Vyšehradskej štvorky a ďalších hostí.

Otvárací ceremoniál začal štátnou hymnou Slovenskej republiky. S prejavmi vystúpili Ing. Gabriela Matečná, zdôraznila význam slovenských chovateľov ako zošľachťovateľov jestvujúcich plemien malých hospodárskych zvierat, zveľaďovanie ich genofondu, rovnako aj význam práce zväzu na výchove mladej generácie chovateľov. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Ing. Eva Antošová. Ing. Branislav Borsuk o. i. ocenil dlhoročnú spoluprácu  SZCH a Národného výstaviska Agrokomplex pri usporiadaní celoštátnych výstav zvierat. RNDr. Július Szabó vyjadril presvedčenie, že práca slovenských chovateľov na skvalitňovaní chovov bude aj v nasledujúcich rokoch na vzostupe. Najmä vyjadril nádej, že pribudnú chovatelia mladej generácie.

         
Slávnostný akt prestrihnutia pásky.                                                Pani ministerka na pretekárskej dráhe.                    


Potom vystúpila na pódium mladá chovateľka, účastníčka v parkúrovom skákaní králikov, Alžbetka Dunajčíková. Pozdravila pani ministerku, venovala jej pozornosť, kvet a pozvala ju na pretekársku dráhu medzi pretekárky. Pani ministerka aj ostatní účastníci jej sprievodu sa na preteky prišli pozrieť. Bola to pre mladých chovateľov významná skúsenosť. Veď doteraz  nemali možnosť zblízka pozdraviť a porozprávať sa s významnými osobnosťami domáceho politického života. Ich najväčším zážitkom bolo, keď pani ministerka požiadala o možnosť skúsiť previesť králika po pretekárskej dráhe. Prejavila mimoriadne citlivú ruku a králika previedla po celej dráhe bez jedinej chyby. Pretekárky najrôznejšieho veku, od detí školopovinných až po študentky na vysokých školách a niektoré už s titulmi, vrátane ich rodinných príslušníkov, jej výkon ocenili potleskom. 


        

Pozvanie pani ministerky na Majstrovstvá                          Príhovor predsedu RR SZCH RNDr. Júliusa Szabóa.
v králičom hope.


4. majstrovstvá Slovenskej republiky v králičom hope mali plynulý priebeh. Súťažilo sa na dvoch dráhach. Na prvej dráhe v ľahkej rovine a ľahkom parkúre, druhá dráha bola vyhradené pre strednú rovinu a stredný parkúr. Po ich dokončení sa postavili doskočiská pre skok do výšky a skok do diaľky. Rozhodovali rozhodkyne Erika Melušová, Simona Krupčíková, Júlia Chvojková.

Za celé doterajšie obdobie rozvíjajúceho sa králičieho hopu na Slovensku, zúčastnilo sa doteraz najviac pretekárok. Do súťaže v ľahkej rovine a ľahkom parkúre sa mohli prihlásiť pretekárky bez obmedzenia, do strednej a ťažkej roviny a parkúru boli nominované podľa dosiahnutých celoročných výsledkov. Tituly Majster Slovenskej republiky Nitra 2019 sa udeľovali len v ťažkých triedach, v skoku do výšky a skoku do diaľky. Uvádzame poradie prvých troch umiestnených. 

Rovinná dráha ľahká

1. Nina Gregorová - Zoe Bunny

2. Zuzana Schmidtová - Acreyx King

3. Karolína Dunajčíková – Aresta Incantantem from H.


Rovinná dráha stredná

1. Kristína Dorinová – Snowman

2. Kristína Dorinová – Bonie

3. Karolína Dunajčíková – Ruby


Rovinná dráha ťažká

1. Majsterka Slovenskej republiky 2019 Karin Melušová – Be Like Dream GK

2. Karolína Dunajčíková – Ch Ridley GK

3. Terézia Bahorová – Darie DN


Parkúr ľahký

1. Michaela Mišutová – Bella FR

2. Simona Sabadinová – Amis

3. Chiara Janošková – Ellie Jumper Queen


Parkúr stredný

1. Kristína Dorinová – Snowman

2. Karolína Dunajčíková – Ruby

3. Terézia Bahorová – Aurum Cruciatus from H.


Parkúr ťažký

1. Majsterka Slovenskej republiky 2019 Terézia Bahorová  Darie DN

2. Karolína Dunajčíková – Ch Ridley GK

3. Nina Bednarčíková – Drea Dark Night


Skok do výšky

1. Majsterka Slovenskej republiky 2019 Kristína Dorinová – Snowman (90 cm)

2. Karolína Dunajčíková – Ch. Ridley GK (85 cm)

3. Ema Krajčiová – Kiwi (70 cm)


Skok do diaľky

1. Majsterka Slovenskej republiky 2019 Kristína Dorinová – Snowman (140 cm)

2. Katarína Kamenická – Fibi (140 cm)

3. Karin Melušová – Be Like Dream GK (140 cm)


Text Dušan Barlík
Foto Ingrida Danišová a Adam Ferenc


nasledujte nás