KLUB CHOVATEĽOV KRÁLIKOV LIPTOVSKÝCH LYSKOV

Vložené 09.06.2020

Pokladám za užitočné oznámiť celej chovateľskej verejnosti, že dňa 20. 4. 2013 bol v Liptovskom Mikuláši založený Klub chovateľov králikov liptovských lyskov (KCHKLL).

Na ustanovujúcej schôdzi sa zišli chovatelia tohto krásneho nového slovenského plemena. Stretli sa chovatelia skoro zo všetkých kútov Slovenska. Účelom stretnutia bolo a aj zostáva, aby sa správne usmerňovala činnosť pri výbere zvierat do chovu. Králiky LL, ktoré budú registrované a tetované, by sa mali čo najviac približovať schválenému štandardu tohto plemena. Každý náš člen dostane adresár všetkých členov klubu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Zároveň sa dozvie každý člen, kto a čo chová. Tieto a iné informácie budú dostávať členovia klubu jeden až dvakrát do roka v klubovom spravodajcovi. Každý člen klubu bude môcť, samozrejme bezplatne, inzerovať predaj a nákup králikov. Ktorýkoľvek člen klubu môže napísať do tohto spravodajcu svoj názor na činnosť, ak by to prospelo našej práci. Uvedené príspevky nebudú honorované. Zatiaľ niektorí naši členovia chovajú všetky tri uznané farebné rázy králikov LL. Sú to divo sfarbený, modro divý a čierny. Už sú pokusy niektorých chovateľov, vyšľachtiť aj ďalšie doteraz nechované rázy. Je potešiteľné, že sa nám do nášho klubu prihlásili aj piati mladí chovatelia.
Účastníci ustanovujúcej  schôdze Klubu chovateľov
králikov liptovských lyskov.

Tohto roku v decembri plánujeme v spolupráci so ZO SZCH Likavka usporiadať nultý ročník klubovej výstavy LL. Zároveň počas usporiadania týchto výstav by sme mávali klubové výročné členské schôdze. Ak sa naša činnosť dobre rozbehne, môžeme uvažovať aj o vyšších formách chovu, súťažiach a podobne medzi členmi klubu. Členské príspevky od členov klubu nepožadujeme. Aby sa však znížili výdavky na činnosť klubu, tak najrýchlejšie a najlacnejšie informácie sa podávajú elektronickým spôsobom.

Na záver  chcem pripomenúť už dávno známu skutočnosť, že každé plemeno králikov s kresbou je náročnejšie, ale len na výber do chovu. Samotný chov je taký istý ako chov iných stredných plemien. Keď sa podarí dochovať pekného králika alebo kolekciu králikov a vystaviť ich na ktorejkoľvek výstave, o to viac poteší chovateľa, keď králikov dobre ohodnotia. Je to naše slovenské plemeno, a to by nás malo tešiť,  ak sa cítime ako ozajstní Slováci. Záujemcovia o vstup do KCHLL sa môžu informovať na nasledovných adresách: Jozef Červeň, predseda klubu, tel. 0948 048 663, email: ziarlm@ziarlm.sk.

Ivan Laco

tajomník klubu

Chovateľ č. 7-8/2013

nasledujte nás