Klub chovateľov krátkozobých letúnov

■ KLUB CHOVATEĽOV KRÁTKOZOBÝCH  LETÚNOV SZCH usporiada v dňoch 15. - 16. 2. 2020 výstavu krátkozobých letúnov. Vystavené budú pražské krátkozobé, viedenské krátkozobé a budapeštianske krátkozobé letúny, spolu viac ako sto jedincov. Výstava sa uskutoční v Komárne, ul. Františkánov 21.  Otvorená bude v sobotu od 12:00 – 17:00 hod., v nedeľu od 8:00 – 12 hod. Chovatelia a priaznivci, ste pozvaní.

nasledujte nás