kokcidióza králikov
OTÁZKA: Chcel by som sa spýtať či mi neviete poradiť niečo proti kokcidióze králikov. Používali sme Sulfacox a ich rôzne druhy. Keď prestal učinkovať  používali sme Norodine 24 a potom som začal používať Baycox. Ten používam doteraz, ale už prestáva účinkovať. Králiky prestanú jesť a uhynú. Poraďte mi, prosím, nejaký iný liek. Králikom začínajú z nosových dierok vytekať soplíky. Existuje proti tomu nejaký liek? M.Ž.

ODPOVEĎ: Tráviaca sústava králikov je veľmi citlivý orgán a tráviace poruchy patria v
chove králikov k najčastejším. Pôvodcovia ochorení tráviacej sústavy  králikov sa dajú rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú tvoria parazity  (kokcídie, v menšej miere hlísty a iné parazity). Druhou skupinou sú baktérie, prevažne klostrídie a E. coli a vírusy.
Kokcidióza králikov
Pôvodcom kokcidiózy králikov je celá skupina eimérii - kokcídii. Eimérie sú jednobunkové parazity žijúce v tráviacom trakte a v pečeni svojho hostiteľa. Aj keď je u králikov opísaných 12 druhov eimérii, za patogénne, to znamená  ubližujúce svojmu hostiteľovi, sú považované iba tri.
Králiky sa najčastejšie nakazia požieraním výkalov, krmivom a podstielkou znečistenou výkalmi, zeleným krmivom z plôch hnojených trusom králikov, ktorý nebol správne kompostovaný, mláďatá pri cicaní zo znečistenej mliečnej žľazy. Z týchto dôvodov sú menej ohrozené zvieratá chované na roštoch, hoci aj tu je ochorenie časté. Zdrojom nákazy bývajú zvieratá s chronickou formou ochorenia (staršie) bez klinických príznakov.
Kokcidióza máva veľmi rýchly a zhubný priebeh predovšetkým u mláďat v dobe odstavu (vo veku 20 až 60 dní). Choré zvieratá sú smutné, majú matnú a zježenú srsť, vlhké okolie očí (slzenie), zväčšené nafúknuté bruško, často hnačku s prímesou hlienu alebo krvi, niekedy však aj zápchu. Pri pečeňovej forme často môžeme pozorovať u zvierat nepokoj, škrípanie zubami, hryzenie klietky, kŕče. Postihnuté mláďatá hynú v priebehu niekoľkých dní. Častý je
aj bezpríznakový priebeh ochorenia, kedy zvieratá náhle hynú bez toho, aby sa stihli u nich vyvinúť klinické príznaky. Takáto forma je často spôsobovaná aj premnožením klostrídií v črevách králikov!   U starších zvierat sa vytvorí odolnosť proti kokcídiám a ochorenie má mierny, často aj bezpríznakový priebeh. Takéto zvieratá však vylučujú oocysty do prostredia.
Diagnostika sa robí vyšetrením trusu, ale ani vysoký počet oocýst kokcídií v  truse nie  je dôkazom, že ochorenie je spôsobené len ich prítomnosťou.  Pri pitve uhynutých zvierat sa zisťuje rôzny stupeň zápalu tráviaceho traktu, črevá sú nafúknuté, ich steny sú zhrubnuté s drobnými krvácaninami alebo silne červenkasté, ich obsah je vodnatý, často s prímesou hlienu alebo krvi.
Postihnutá pečeň je zväčšená s drobnými belavými uzlíkmi veľkosti špendlíkovej hlavičky, šošovice, prípadne až lieskového orecha. Ochorenie zvyčajne kulminuje v chovoch na jar a na jeseň. Súvisí to s faktormi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú odolnosť zvierat – výkyvy teplôt,
náhle zmeny kŕmenia (prechod na zelené kŕmenie, sparené zelené krmivo, koncom zimy kŕmenie namrznutými, plesnivými okopaninami). Parazity okrem toho, že škodia priamo poškodzovaním tkanív, otvárajú vstupnú bránu  pre bakteriálne infekcie. Na druhej strane faktory, ktoré podporujú množenie kokcídií, zvlášť zvýšené pH obsahu čriev spôsobené zlým natrávení, resp. rýchlymi zmenami krmiva, zároveň podporujú premnoženie podmienečne
patogénnych baktérií, ktoré sú vždy prítomné v tráviacom systéme – hlavne anaeróbnych  klostrídií a často sú hlavnou príčinou pozorovaných klinických zmien – nafukovanie,  hnačka.
Liečba je úspešná iba vo včasnom štádiu ochorenia. Často býva nesprávna, keď je zameraná len na kokcídie pri zle stanovenej diagnóze.
Preto prevencia zameraná na podporu a úpravu  trávenia  má podstatný význam:
1. selekcia zvierat  – matky, ktorých mláďatá vždy ochorejú vyradiť z chovu!
2. črevná forma kokcidiózy:
- samiciam podávať probiotický prípravok PRORABI alebo PROPOUL počas gravidity aj počas dojčenia - do krmiva 2 g na 10 ks,
- v čase pôrodu a  po pôrode podávať prípravok CARNIFARM sol. – na zvýšenie množstva  a  kvality  mlieka (1 - 2 ml na 5 kg ž. h. do vody),
-  počas odstavu mláďatám pridávať do pitnej vody prípravok CITROENZYMIX sol. 10 ml na 5 – 10 litrov  pitnej vody,
- prípravok PRORABIT  podávať do krmiva počas  odstavu a počas výkrmu podávať pulzne 7 až 10  dní za sebou každý mesiac,
-  prípravok CITROENZYMIX sol. podávať pri každej zmene krmiva (10 ml / 5 – 10 litrov vody),
- tento postup  je zároveň prevencia hnačiek bakteriálneho pôvodu - klostrídiovej infekcie, hnačiek spôsobených E. coli  zárodkami a pod.
3. pečeňová forma kokcidiózy:
-  dôležité je dostatočné kompostovanie králičieho trusu, aby oocysty kokcídií nekontaminovali prostredie odkiaľ sú zberané krmivá pre králikov,
-  SILIVET podávať v odchove a výkrme raz mesačne 5 – 7 dní (1 ml na 1 liter vody).
Diagnóza sa určí na základe klinických prejavov vychudnutosť napriek dobrému
príjmu krmiva a pitevného nálezu – typických uzlíkov na pečeni.
Na prevenciu kokcidiózy neodporúčame podávať preventívne antikokcidiká  ani ako súčasť kŕmnych zmesí!  Ak sa pri odchove nepoužívajú antikokcidiká, udržiava sa dobrá celková odolnosť a trávenie, u zvierat sa vytvorí dobrá celoživotná imunita proti kokcídiám.  Takto odchované  samice majú zdravšie potomstvo a v chove sa zníži infekčný tlak patogénnych kokcídií!
Ochoreniu sa má predchádzať dôslednou hygienou v chove – častým odstraňovaním znečistenej podstielky, hygienou kŕmenia, postupným zvykaním zvierat na nové druhy krmív a vylúčením podozrivých krmív. Zvieratá by sa mali umiestňovať vždy do čistých klietok, ideálne je vypaľovanie klietok letlampou. Všetky nové zvieratá by mali byť umiestnené v karanténe. Odporúčam stránku www.vetservis.sk/projekt

MVDr. Darina Pospišilová, PhD.
Vetservis, spol. s r. o.  
pospisilova@vetservis.sk
nasledujte nás