Komu sa nelení, tomu sa darí - ZO SZCH Hontianske Nemce

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 17.02.2020

Foto k článku sa pripravuje. Ďakujeme  za pochopenie.

Každoročne sa stretávajú, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Tento rok začiatkom februára. Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Hontianske Nemce má už 55 rokov. Aktivita 37 členov bola vlani naozaj bohatá. Členskú základňu spestrili svojou aktivitou aj dve členky a bokom nestáli ani deviati mladí chovatelia. Na výročnú schôdzu prišlo do Krupiny viac ako tridsať členov.


Chovateľskými úspechmi v chove hydiny sa môžu popýšiť Marian Abelovský, Milan Valica a Vladimír Lukáč. Chovu králikov sa venuje Ľubomír Pelachy, Milan Krkoš starší a Štefan Zetoca. Holubom Pavel Urban, Ján Mádaj, Miroslav Viazanička. V chove exotického vtáctva sú úspešní Milan Krkoš mladší a Štefan Sopko. Členovia organizácie pochádzajú nielen z Hontianskych Nemiec a Krupiny, ale i z Devičia, Drienova, Prenčova a tiež z Banskej Štiavnice.


Predseda ZO SZCH Hontianske Nemce Vladimír Lukáč vo výročnej správe za rok 2019 uviedol, že chovatelia ani v minulom roku nezaháľali. Rok 2019 začínali s víziou uznávania plemenných chovov hydiny. Žiaľ, podarilo sa im uznať len polovicu chovov. Podľa V. Lukáča, zapríčinilo to zlyhanie elektronických systémov. Členovia boli na mnohých výstavách, jarmokoch, a to v Hontianskych Nemciach, Krupine a tiež na propagačných výstavách v Žibritove, v Krupine na furmanských pretekoch. Vydarený bol aj druhý ročník Krupinsko – Hontianskej výstavy v Krupine. Túto  zorganizovala hŕstka členov, ktorí poučení z predchádzajúceho ročníka, pripravili úspešné podujatie.  Aj návštevníci sa o výstave vyjadrili: „Pekné počasie, pekné zaujímavé podujatie“.


Na spomenutú výstavu sa prihlásilo 39 chovateľov a vystavených bolo 174 kúr, kačíc a husí, 56 králikov, 106 holubov a 34 exotických vtákov. Výbor organizácie potešilo, že na výstave sa aktívne zúčastnili aj mladí chovatelia. Výstava sa uskutočnila s prispením Mestského úradu v Krupine a pomohol aj Obecný úrad v Hontianskych Nemciach. Na tejto výstave prevzali ocenenie Víťaz výstavy Milan Valica, v kategórii hydina zvíťazil Marian Abelovský, v kategórii králikov Milan Krkoš st., v kategórii holubov ml. chov.  Adam Antonniov.


„Už začiatkom tohto roku sme pokračovali v uznávaní chovov hydiny“ – čítal zo správy predseda ZO SZCH V. Lukáč.


Chovateľov čaká v tomto roku výstavná, ale hlavne chovateľská činnosť. Vystavovať budú aj na jarmokoch v Krupine a Hontianskych Nemciach a na tretej Krupinsko – Hontianskej výstave v septembri. Bude to ťažký rok aj preto, že už niekoľko týždňov bojujú s výskytom vtáčej chrípky. Vyplývajú z tejto situácie určité veterinárne obmedzenia, ako aj zvýšená zoo - veterinárna starostlivosť o chovy operencov. Z tohto dôvodu aj burza v Nitre a Dolných Krškanoch bola do odvolania zrušená. Burza v Leviciach je zatiaľ sprístupnená. Taktiež jarná výstava vo februári v Leviciach sa, zatiaľ, uskutoční bez obmedzenia. Účastníci si pri platení členského príspevku na rok 2020 prevzali Spomienkovú medailu vydanú pri príležitosti 55. výročia založenia ZO SZCH Hontianske Nemce.


V uplynulom roku sa v Nitre uskutočnila XXII. celoštátna výstava zvierat, na ktorej boli ocenení aj chovatelia z našej ZO SZCH. Ocenenie Šampión SR a Majster SR Ľubomír Pelachy. Cenu Šampión SR prevzal Marian Abelovský za slovenskú hus a Čestnú cenu udelili Pavlovi Urbanovi za holuba koburského škovránka. Na VČS si prevzali ocenenie Vzorný chovateľ SZCH Štefan Sopko, Pavel Matušovic, Milan Krkoš ml., Ján Mádaj, Július Veróni a Marian Abelovský. Čestný odznak za funkcionársku činnosť bol udelený Martinovi Bartíkovi, Marianne Lukáčovej a Lucii Pardusovej. Bronzovú plaketu Za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva prevzal Pavel Urban, Zlatú plaketu Za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva, na návrh OV SZCH Levice, prevzal Ondrej Odaloš, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.


Obsažná bola diskusia. Registrátor králikov Milan Krkoš st. informoval o registrácii králikov. Belgické obry registroval Peter Hlodálek a Štefan Zetoca, nemecké obrovité strakáče Ľubomír Pelachy a Štefan Zetoca, kalifornské čierne Milan Krkoš st., a Ondrej Odaloš,  české srakáče   Ľubomír Pelachy a ml. chov. Sebastián Zetoca.


„Naozaj dobrá je spolupráca aj s OV SZCH v Leviciach“ – pochvaľuje si predseda ZO SZCH Hontianske Nemce Vladimír Lukáč. Na februárovej VČS schválili  plán činnosti na tento rok. Nechýba v ňom účasť na oblastnej výstave v Leviciach, aprílovej propagačnej výstave v Krupine a Hontianskych Nemciach, septembrovom III. ročníku Krupinsko – Hontianskej výstavy, ale aj na výstavách, ktoré budú v Leviciach a Nitre.


Text a foto Jožo Golian

e-mail: jozef.golian@azet.sk 

nasledujte nás