Krahulcová oravka

Vložené 18.05.2020

V súčasnej dobe v našom národnom plemene oravka sú uznané tri farebné rázy. Pôvodná žltohnedá, biela a čierna. Všetky farebné rázy sa chovajú na Slovensku. V poslednej dobe sa začali šľachtiť ďalšie farebné rázy. Po žltej a bielej sa objavila oravka rodovo sfarbená. Od roku 2014 sa do šľachtenia krahulcového rázu  pustil aj Mgr. Ing. Emil Knežo z Iňačoviec, okr. Michalovce. Cieľom tejto práce bolo preniesť krahulcovú kresbu amroksky na oravku, so zachovaním jej typickým vlastností.  

Niečo o šľachtiteľovi

Mgr. Ing. Emil Knežo vyrastal v gazdovstve, kde sa chovali kravy, kone, králiky a hydina. Tu sa „nakazil“ chovateľstvom a toto ho sprevádza po celý život. Začiatky chovu hydiny a králikov boli s rozličnými krížencami. Čistokrvné králiky sa k nemu dostali po ukončení štúdia v roku 1972, a to veľké svetlé strieborné. Dostal dobrý chovný materiál a v spojení s vlastnou prácou vychoval a na národnej výstave mláďat králikov vystavil šampiónku. Potom ho oslovili nemecké obrovité strakáče a od roku 1974 sa stal ich chovateľom. Koncom roku 1978 vstúpil do Klubu chovateľov nemeckých obrovitých strakáčov a v roku 1979 sa stal posudzovateľom králikov. Patrí medzi najstarších členov tohto klubu a posudzovateľov králikov, ktorí aj napriek svojmu veku sú ešte aktívni. Nemecký obrovitý strakáč je pekné, ale náročné plemeno. Počas aktívneho života choval zvyčajne 3 - 5 samíc a samca. S týmto základným stavom dosiahol množstvo čestných cien na výstavách od miestnych až po národné, ale aj druhé a tretie miesto v klubovej súťaži. V tom období 1. miesto vždy patrilo Jozefovi Dinkovi. Po odchode do dôchodku pred piatimi rokmi rozšíril množstvo chovných zvierat na 15 - 20 samíc a 5 - 7 samcov, pretože pri tomto plemene je potrebné, pre úspech na výstavách, chovať viac plemenných zvierat. Rozšírením počtu členov klubu vzrástla kvalita zvierat, ale aj konkurencia. V klubovej súťaži sa v roku 2017 sa umiestnil na 12. a v roku 2018 na 8. mieste. Chová dva farebné rázy, a to čierny a modrý.  

 
          

                                      Foto č. 2                                                                     Foto č. 3

Z hydiny ho oslovili sliepky. Začínal v roku 1973 s wyandotkami striebornými (teraz nazývané strieborné čierno lemované). Dostal ich z liahne v Žbinciach, okr. Michalovce od p. Sabolovej. Potom na tri roky ho dostali biele plymutky a neskôr k nim doniesol aj hempšírky. V roku 1980 sa mu zapáčili amroksky na NV v Brne. V tej dobe boli v Čechách na vyššej kvalitatívnej úrovni ako na Slovensku. Z klubovej liahne v Libčanoch, koncom jari, doniesol si prvé kurčatá, ale boli nízkej kvality. Preto v nasledujúcom roku si už vopred objednal kurčatá od vtedajšieho predsedu klubu p. Košťála, majiteľa najkvalitnejšíchamroksiek v ČR. To už bola slušná kvalita. Tie ho chytili za srdce a držia ho doposiaľ. Zvyčajne choval dva kŕdle. Jeden kmeň starých sliepok a jeden mládok. Amroksky Mgr. Ing. Kneža patria k najkvalitnejším na Slovensku. Postupne zistil, že na udržanie kvality je potrebné mať viac kmeňov a tak ich rozšíril na tri a neskôr na štyri kmene. Tým odstránil každoročnú závislosť na ponúkaných cudzích kohútoch, pričom kvalitných na trhu nie je tak veľa.


             

                                           Foto č. 4                                                                  Foto č. 5

POSTUP ŠĽACHTENIA KRAHULCOVEJ ORAVKY 

Pre šľachtenie oravky krahulcového rázu sa rozhodol sám v roku 2013. Stanovil si za východiskové  plemená bielu oravku a amroksku. Na zlepšenie kresby a hrebeňa pripadala do úvahy aj pásikavá wyandotka. Prvé vajíčka  bielej oravky si doniesol od Milana Mičku z Nižnej Kamenice, okres Košice okolie. Pochádzali z dvoch kmeňov, ale z jedného kmeňa sa mu odchov nepáčil a tak ich vyradil. Na mládky z druhého kmeňa použil kohúta od Vladimíra Marušku a potomstvo bolo mimoriadne pekné, mohutnejšie, veľmi sa mu páčili. Mali pomerne dobrú znášku a skoro nastúpili do znášky.


             
                               
                                           Foto č. 6                                                                       Foto č. 7


V jeseni 2014 z nich vybral 12 sliepok oravky bielej a na ne použil kohúta amroksku z vlastného chovu po kohútovi od Stanislava Baláža zo Štrby. Vyliahol veľa kurčiat. Veľa popredal a sám si vychoval asi 40 pásikavých sliepočiek. Ružicový hrebeň a pásikavá kresba sa preniesli na potomstvo hneď, ale kresba bola hrubá, nepresná, neostrá a nepokračovala do podsady. Krčný záves bol svetlejší, akoby striebristý. Z odchovaných kuričiek vybral 12  a zaradil k nim znova kohúta amroksku z vlastného chovu, iného pôvodu, aby sa vyhol príbuzenskej plemenitbe a aby mal čo najširšiu genetickú základňu. V tom roku mal doma tri kmene amroksiek  s rôznym pôvodom. Použitím kohúta amroksky chcel upevniť kresbu, vložiť im predpoklad nízkeho hrebeňa a zväčšiť typ. Použitý kohút bol mohutnejší, s nízkym hrebeňom so zástavicou sledujúcou zátylok.

Súbežne mal v chove aj kŕdeľ pôvodných oraviek bielych s kohútom amroksky iného pôvodu. Z tohto párenia vychoval v roku 2015 znova generáciu F1, iného pôvodu, ale aj tá bola rovnaká ako pôvodná v roku 2014. Vychoval aj generáciu F2, ktorá už mala zlepšenú kresbu. Nebola až tak ostrá, ako pri amrokskách, ale výrazne lepšia ako pri generácii F1. Aj veľkostne sa zlepšili.

Do ďalšej sezóny hľadal „niečo“ na zlepšenie kresby s ružicovým hrebeňom. V jeseni 2015 sa stretol na výstave v Sobranciach s wyandotkami pásikavými majiteľa Pavla Kochana zo Zámutova okres Vranov nad Topľou, ktoré mali nepresnú pásikavú kresbu, za čo ich aj posudzovateľ penalizoval. V podstate to boli krahulcové wyandotky. Boli síce drobnejšie, ale boli aktívne, čulé, energické, s veľmi dobrým hrebeňom, ale štíhlejšie. Tieto vlastnosti Mgr. Ing. Kneža presvedčili, lebo také niečo hľadal na šľachtenie. U potomstva predpokladal zlepšenie kresby a hrebeňa, upevnenie ružicového a vytlačenie listového hrebeňa z genotypu. Preto jedného kohúta kúpil a použil ho v chove na sliepočky z druhého kŕdľa F2 generácie. V druhom kŕdli boli sliepky F2 generácie a amrokska kohút z vlastného chovu, znova  iného pôvodu. Aj tento kohút bol mohutnejší, s nízkym hrebeňom sledujúcim zátylok.

V potomstve prvého kŕdľa boli všetky kurčatá s ružicovým hrebeňom. Mali výbornú kresbu, zostali však menšie po otcovi a mali aj širší chvost, čo bol pozostatok po wyandotke.  V odchove nechal sliepočky a len tri kohúty. Jeden zostal vo vlastnom chove a jeden bol predaný na NV v Nitre. Ing. Knežo totiž každý rok odchovy vystavil v Nitre, aby verejnosť informoval o priebehu šľachtenia. Posledný kohút sa dostal k jeho susedovi, aby v prípade potreby mu mohol byť k dispozícii. Pri takom šľachtení je potrebné mať veľa „odložených“ zvierat.


                         
                                                                                                Foto č. 8 

V potomstve druhého kŕdľa, po kohútovi amroksky, bolo oveľa viac listových hrebeňov, ale vyskytovali sa aj ružicové hrebene. Všetky kurčatá s listovým hrebeňom popredal a nechal si len s ružicovým hrebeňom. Kresba bola výrazne lepšia, skoro ideálna, hlavne v letkách, ale hrebene boli vyššie, hrubo perlené, až zúbkované. Nevhodné vyradil a ponechal si len najlepšie.

V jeseni roku 2016 zostavil dva kmene. Recipročne ich pripáril. Najlepší kohút z odchovu z prvého kŕdľa šiel na sliepky z druhého kŕdľa. Na sliepočky z druhého kŕdľa dal najväčšieho kohúta s najlepším hrebeňom po wyandotke. Hlavným cieľom bolo zjednotiť farbu, kresbu, zvýšiť podiel krvi oravky, zlepšiť kvalitu hrebeňa a vytlačiť listový hrebeň z genotypu. Tieto ciele sa podarilo splniť, až na kvalitu kresby. Tá zostala na úrovni rodičov. Hrebene boli veľmi rôznej kvality, ale prevahu mali dobré hrebene. Menej kvalitné zvieratá boli nekompromisne vyradené.

Pre sezónu v roku 2017 Ing. Knežo zostavil štyri kŕdle.

1. kŕdeľ bol z mládok a sliepok F2 generácie a kohút F1 kríženec po bielych oravkách a kohútovi amrokske. Odchov bol len v krahulcovej farbe s ružicovými hrebeňmi, slušný v type.

2. kŕdeľ mládok generácie F3 a kohút F2 kríženec. Potomstvo bolo tiež len pásikavé v dobrej kresbe, dobrom type.

3. kŕdeľ mládok a sliepok F1 generácie a kohút F3 generácie  po wyandotke pásikavej. Potomstvo bolo drobnejšie, výrazne zlepšený hrebeň, širší chvost a veľmi dobrá kresba, ale svetlejšej farby. 

4. kŕdeľ bol vytvorený z 12 bielych oraviek. Kohút bol z F3 generácie znova po wyandotke. Samozrejme, že v odchove bola kresba tmavá, nepresná, neprekreslené letky  a v odchove bola jedna tretina bielych a dve tretiny  krahulcových. Toto párenie urobil hlavne kvôli tomu, aby sa vytvorila línia iného pôvodu.

V jeseni 2017 zostavil celkovo tri kŕdle.

1. kŕdeľ tvorili oravky biele a F3 generácia oravky krahulcovej. Do odchovu si ponechal 13 krahulcových s tmavou alebo rozmazanou kresbou, boli však typovo dobré, robustnejšie.

2. kŕdeľ bol zo 14 sliepok F3 generácie a kohút bol amrokska z vlastného chovu s nízkym hrebeňom. Odchov asi 50 kurčiat bol veľmi vydarený. Mali veľmi dobré hrebene, hladké na povrchu, len zriedkavo s hrubším perlením. Listových hrebeňov bolo málo. Dobre rástli a rýchlo operovali.

3. kŕdeľ bol z piatich sliepok F2 generácie s importovaným kohútom wyandotky pásikavej z Maďarska od Imre Santo z Hajdubagos. Tento bol väčší, s užším chvostom a výborným hrebeňom. Odchov asi 16 kurčiat má vyššie a širšie chvosty, výbornú kresbu, výborné hrebene, žltú nohu, avšak pomalšie operujú.

Pre sezónu 2019 zostavil len dva kmene oraviek krahulcových.

1. kŕdeľ má 13 mládok F4 generácie vo výbornej kresbe a kohút pochádza z kríženia F2 generácie krahulcovej oravky s kohútom amroksky. Kohút bol vystavený v propagačnej voliére na NV v Nitre. Sliepky aj kohút majú výbornú krahulcovú kresbu, výborné hrebene a výborný typ.

2. kŕdeľ tvorí 7 sliepok F3 generácie a kohút je po krahulcových oravkách a maďarskom kohútovi pásikavej wyandotky. Aj tento kŕdeľ má výbornú kresbu, typ a aj kvalitu hrebeňa.

AKO ĎALEJ SO ŠĽACHTENÍM

Krahulcové oravky už pôjdu len „v sebe“ vzdialenou príbuzenskou plemenitbou. Odchov po bielych oravkách vo vlastnom chove už nevyužije, lebo je to pri tomto stave šľachtenia už krokom späť.  Na vytvorenie ďalšej línie by sa však dali použiť. Samozrejme, že u ďalších chovateľov je dostatok ďalšieho materiálu polopríbuzných sliepok či kohútov. Potreboval by pomoc ďalších chovateľov, aby sa mohli vytvoriť ďalšie kombinácie pri plemenitbe „v sebe“. V tomto roku už nemá priestory na vytvorenie viacerých kŕdľov, lebo okrem nich má ešte vytvorené štyri kŕdle amroksiek. Kvalita kresby, farby a hrebeňa je na veľmi dobrej úrovni a tak nie je potrebné prilievanie krvi iných plemien. Je potrebné už využívať v chove len krahulcové oravky rozličných generácií, najmä F3 a F4 a rozmnožiť ich. Odchovy F4 generácie sú výborné v kresbe, type, farbe, veľkosti, tvare hrebeňa. Odchovy z minulého roku sú najlepšie zo všetkých rokov šľachtenia. Preto je presvedčený, že v terajšej dobe je potrebné už len ich chovať, vyberať najkrajšie jedince a tie zaradzovať do chovu. Neštandardné jedince je nutné využiť v kuchyni tak, ako to robil doposiaľ, aby sa nerozmnožoval ich nevhodný genotyp. Takto by nemal byť problém uznať tento farebný ráz v krátkej dobe. Je potrebné uviesť, že oravka krahulcová si zachovala rýchlosť a kvalitu operovania, rýchlosť rastu a aj včasná znáška je rovnomerne rozložená po celý rok, lepšia ako u pôvodnej oravky bielej, hlavne v zimnom období.


 
                      Foto č. 9                                                     Foto č. 10                                                 Foto č. 11

Záujemcovia o krahulcovú oravku sa môžu prihlásiť o kurčatá či násadové vajíčka na tel. čísle chovateľa 0907 972 649.

AKO MÁ VYZERAŤ KRAHULCOVÁ ORAVKA?

Je to oravka a tak musí byť v type ako oravka žltohnedá. Keďže je to tmavšia kresba, bude potrebné, aby boli o niečo väčšie. Inak by sa v porovnaní s bielymi alebo žltohnedými zdali menšie. Kurčatá musia dobre operovať, mať rýchly rast. V znáške musí byť raná, s dobrou znáškou, rovnomerne rozloženou po celý rok s veľkosťou vajíčka od 58 – 62 g.

Kresba je zhodná s kresbou amroksky. Je rovnomerná po celom tele a je tvorená striedaním svetlých a tmavých sivomodrých pásikov, ktoré sú aj v podsade. Pásiky u kohúta  sú rovnako široké, preto sa javí svetlejší ako sliepka. Sliepka má pásiky tmavé, dvakrát tak široké ako svetlé, preto sa javí výrazne tmavšia. Kresba má byť ostrá, nerozmazaná, bez bielych pier. Prípustné sú čierne krycie perá, nie však letky a chvost. Kresbu je možné pred výstavou upraviť vytrhnutím celočiernych pier. Vlastné pierko má tmavé pásy v tvare písmena „V“, nie rovné. Každé pierko je ukončené tmavým pásom. Operenie je priliehavé, nie uvoľnené ako pri amrokske. Zobák kohúta je žltý, je však prípustná tmavá ihla či škvrnka. U sliepok, vzhľadom na tmavšiu kresbu, sa skoro vždy vyskytuje na žltom hornom zobáku aj čierna farba. Prednosť majú sliepky so žltším zobákom. Beháky sú oranžovožlté.  

Ing. Knežo má vlastnú liaheň a  tak rozpredal veľa kurčiat aj násadových vajec  v každom roku šľachtenia. Tieto vlastnia p. Farkaš od Rimavskej Soboty, František Železník zo Zlatej Bane, Pavol Blaško zo Štrby, Slavo Žak a Ľudo Zubák z Krakovian, Ján Daduľák z Lemešan, Michal Rudľovský z Hatalova, Peter Demeter z Čaklova, Rudolf Gnida z Lieseku, Adam Vávra z Gelnice a mnohí ďalší. Preto je veľká šanca, že sa plány Ing. Kneža splnia, čiže uznanie farebného rázu v čo najkratšom čase.

V závere nášho rozhovoru sa zmienil, že mu pán Peter Žuffa (stály delegát ČSCH a SZCH pri EE, člen komisie pre štandardy hydiny EE), na celoštátnej výstave v Nitre,  pri vystavených krížencoch F1 generácie povedal: „To ste mali začať so šľachtením skôr, aby ste sa dožili výsledku.“ Mgr. Ing. Knežo totiž už prekonal 7 krížikov. Po troch rokoch sa opäť stretli pri klietke vystavených oraviek F3 generácie. Vtedy mu Peter Žufa povedal: „V šľachtení ste riadne pokročili. Ide vám to veľmi dobre, uznania sa máte šancu dožiť“.

Mgr. Ing. Emil Knežo, Iňačovce

e-mail: eknezo@gmail.com 

MVDr. Jozef Tirpák, Prešov

e-mail: tirpak.mvdr@gmail.com Texty k fotkám: 

  1. Kohút F3 generácie v rukách šľachtiteľa, po sliepkach oravky krahulcovej a kohútovi wyandotky pásikavej – správna kresba     
      letiek a krycieho operenia. 

  2. Oravka krahulcová 0,1 F3 generácie po kohútovi wyandotke pásikavej a sliepkach F2 generácie. 

  3. Pohľad na kresbu krídla 0,1 F3 generácie, oravka krahulcová po kohútovi wyandotke pásikavej a sliepkach F2 generácie. 

  4. Sliepka F4 generácie, oravka krahulcová po kohútovi amrokske a po sliepkach po kohútovi wyandotky pásikavej. 

  5. Pohľad na kresbu krídla 0,1 F4 oravky krahulcovej po kohútovi amrokske a po sliepkach po kohútovi wyandotke pásikavej. 

  6. Sliepka F3 generácie, oravka krahulcová, veľmi dobrý tvar a štruktúra hrebeňa, výborná farba zobáka – detail. 
  7. Sliepka generácie F3, oravka krahulcová, veľmi dobrá hlava. 

  8. Kohút F3 generácie vo veľmi dobrom type, s dobrou kresbou a farbou behákov. 

  9. Kohút  F3 generácie, výborná štruktúra hrebeňa, výborná hlava, oko, laloky a ušnice. 

 10. Kohút F4 generácie s výbornou kresbou krídla a krycieho operenia. 

 11. Kohút F4 generácie v detaile na výbornú hlavu, farbu zobáka a oka. 

nasledujte nás