LIAHEŇ ČISTOKRVNÝCH KURČIAT ČAPKOVIČ

                                                                                                                               Vložené 28.01.2020
                                                                            
Naša liaheň čistokrvných kurčiat bola zriadená v roku 1985, t.j. pred 35 rokmi. Liahol som a aj  stále liahnem pod Slovenským zväzom chovateľov ZO SZCH Veľké Kostoľany. Liahnem zásadne len kurčatá z čistokrvných uznaných A a B chovov hrabavej hydiny.

Aj tento rok boli naše chovy uznané SZCH -  posudzovateľom hydiny Vlastom Goňom. Uznané chovy hrabavej hydiny pochádzajú od členov ZO SZCH Veľké Kostoľany I a II.

Zároveň teraz,  koncom mesiaca január, budú vykonané zdravotné skúšky všetkým nosniciam na pulórovú nákazu a na TBC.                                                                                                                                          
                                                                                                                       Vyberanie kurčiat z liahne
.   
 
                                                                      
Uznaných  bolo šesť  B-chovov hrabavej hydiny  týchto  plemien: australorpka, amrokska, wyandotka zlatá čierno lemovaná, zdrobnená wyandotka zlatá čierno lemovaná a zdrobnená paduánka strieborná  čierno lemovaná. Všetci majitelia B-chovov hrabavej hydiny vystavovali svoju hydinu na  XXII. celoslovenskej výstave zvierat, Nitra 2019.   

Ďalej bolo uznaných pätnásť A-chovov hrabavej hydiny  týchto plemien: plymutka biela, sasexka hnedo porcelánová, maranska čierno medená, maranska pšeničná, wyandotka strieborná čierno lemovaná, hempšírka zlatohnedá, oravka žltohnedá a biela, vlaška jarabičia a perlovosivá, leghornka biela a zdrobnená wyandotka strieborná vlnitá.  

Približne pred dvadsiatimi rokmi sme začali nosivé plemená ako sú hempšírka, plymutka biela, vlaška jarabičia, amrokska sexovať – t..j. triediť na kuričky a kohútov. Kurčatá sexujeme japonskou kloakálnou metódou. Úspešnosť  tejto metódy je asi 95 %. Pri dnešnej konkurencii veľkochovov, ktoré chrlia obrovské množstvá hybridov , triedenie na kuričky a kohútov je výhodou, že dostanete kúpiť čistokrvnú hydinu už roztriedenú na kuričky bez kohútov, a teda je tu možnosť ušetriť väčšie množstvo krmiva. V úžitkovosti sa čistokrvné kurčatá vyrovnajú hybridom a sú okrasou každého dvora.

Sezóna liahnutia sa začína vo februári a končí v júni. Aktuálne budeme tento rok liahnuť a následne predávať tieto kurčatá : 3-dňové sexované kuričky – plemená: hempšírka, plymutka biela, australoprka , amrokska, maranska čierno medená,  vlaška jarabičia, leghornka biela, oravka žltohnedá, 3-dňové kohútiky týchto plemien na výkrm.

Sexovanie jednodňových kurčiat.


Nesexované kurčatá:  sasexka hnedo porcelánová, wyandotka strieborná čierno lemovaná, wyandotka zlatá čierno lemovaná, zdrobnená wyandotka zlatá čierno lemovaná, zdrobnená wyandotka strieborná vlnitá, zdrobnená paduánka strieborná čierno lemovaná, 6-týždňové kuričky týchto plemien: australoprka, amrokska, hempšírka, leghornka biela, vlaška jarabičia.

Ján Čapkovič

mobil: 0905 69 68 17,  e-mail: jano.capkovic@gmail.com


nasledujte nás