LIPTOVSKÝ LYSKO (LL)

 Vložené 08.06.2020
                                                                                           ŠTANDARD                      


Liptovský lysko je jedno z mladších slovenských národných plemien králikov. O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ J. Červeň z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš. Prvým farebným rázom bol divo sfarbený, ktorý bol uznaný na NV v roku 2005 a až neskôr, v roku 2008 divo modrý. Ale samotnému uznaniu predchádzala dlhoročná práca šľachtiteľa, ktorej najnáročnejšie bolo ustálenie kresby hlavy (lysky). Pri jeho šľachtení sa najviac osvedčili Vdiv a Hodiv, resp. Vdivm a Hope. Ide o menšie stredné plemeno s dobrou úžitkovosťou a plodnosťou, ktoré sa postupne objavuje na výstavách všetkých stupňov.

 Genotyp:

AA BB CC DD GG ss – divo sfarbený (LLdiv)

AA BB CC dd GG ss – divo modrý (LLdivm

AA BB CC dd gg ss – modrý (LLm

AA BB CC DD gg ss – čierny (LLč)

achi achi BB CC DD GG ss - činčilový (LLči)

AA BB cc DD gg ss - havanový (LLhav)

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac          1        2       3        4        5        6        7        8

kg               0,45   0,85   1,35   1,85   2,3     2,7    3,15    3,5

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť                                                                  10 bodov

2. Tvar                                                                           20

3. Typ                                                                            15

4. Srsť                                                                            20

5. Kresba                                                                       20

6. Farba základu a kresby, podsady a medzifarby,

    očí a pazúrikov                                                          10

7. Starostlivosť o zdravie                                                5

                                                                                    100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť

3,00 - 3,24         3,25 - 3,49         3,50 - 4,25      4,26 - 4,50

 8 bodov              9 bodov             10 bodov         9 bodov

Pozícia 2. - tvar

V tejto pozícii sa posudzuje:

1. priebeh chrbtovej línie

2. poloha končatín

3. poloha chvosta

4. koža králika

5. vonkajšie pohlavné orgány.

ad 1. chrbtová línia začína pri prvom krčnom stavci a končí koreňom chvosta. Má byť rovnomerná, na zadnej časti tela pekne zaoblená. V zátylku nesmú byť zreteľné lopatky. 

ad 2. hrudné končatiny musia byť rovné, ich nášľap má byť tzv. mačací. Dĺžka a hrúbka hrudných končatín sú súčasťou pozície typ. Panvové končatiny musia byť takisto rovné, chodidla majú priliehať tesne k telu, čo najrovnobežnejšie. Pri správnej polohe všetkých končatín by sa brušná línia nemala dotýkať podložky.

ad 3. chvost musí byť úplný, rovný, vztýčený, priľahlý k telu v smere chrbtice, na pohmat ohybný po celej dĺžke.

ad 4. koža má byť pružná a na všetkých častiach tela pevne priliehať.

ad 5. vonkajšie pohlavné orgány majú byť výrazné, nedeformované. Samcom musia semenníky čo najviac priliehať k telu.

Pozícia 3. - typ

Ako vo všeobecnej časti a ďalej: telo je mierne zavalité, s dobrými proporciami. Samce majú hlavu kratšiu, silnú, samice jemnejšiu, obe pohlavia mierne klenuté čelo. Primerane silné hrudné končatiny s polovysokým postojom. Ušnice sú dobré osrstené, na konci pekne zaoblené, lyžicovito otvorené. Dĺžka 9 - 11 cm.

Pozícia 4. - srsť

Srsť má byť hustá, pružná, s výraznými pesíkmi a bohatou podsadou. Dĺžka 2,5 - 3 cm.

Pozícia 5. - kresba

Z holandskej strakatosti je prenesená čelná lyska, ktorá sa vyznačuje bielou kresbou motýlika, pokračujúcou rovnomerne sa zužujúcou klinovitou lyskou ku koreňu ušníc. Ideálna šírka bielej lysky je 1 až 3 cm v jej strede.  Vyžaduje sa ostré ohraničenie kresby a jej pravidelnosť v celej jej dĺžke vrátané motýlika. Okraje kresby sú rovnomerné, bez zúbkovania.

Pozícia 6. - farba základu a kresby, podsady a medzifarby, očí a pazúrikov.

Pre všetky farebné rázy platí – farba kresby je biela, výrazne ohraničená.

LL div – krycia farba základu je divoká tak ako pri Vdiv, s Vdiv je tiež zhodná aj farba podsady a medzifarby. Oči sú hnedé a pazúriky na všetkých končatinách sú rohovité a vždy pigmentované.

LL divm –krycia farba základu je divo modrá tak ako pri Vdivm, s Vdivm je tiež zhodná aj farba podsady a medzifarby. Farba oči je sivomodrá, pazúriky sú rohovité a vždy pigmentované.

LL m- krycia farba je na celom tele sýto modrá, lesklá, čo najrovnomernejšia. Na bruchu o niečo matnejšia. Oči sú sivomodré, pazúriky tmavohnedé. Farba podsady je o niečo svetlejšia ako farba krycieho chlpu, sýta, bez ojedinelých bielych chlpov.

LL č –krycia farba základu je čierna ako pri Vč.

LL či – krycia farba ako pri Čv, podobne aj farba podsady a medzifarba.

LL hav –farba je na celom tele tmavohnedá, lesklá.

Pozícia 7. - starostlivosť o zdravie

K časti  starostlivosť o zviera patrí pripravenosť zvieraťa na výstavu a čistota.

K povinnej príprave králika na výstavu patria:

- ušnice králika musia byť vyčistené, bez ušného mazu zvyšku po tetovacej farbe,

- pazúriky musia byť skrátené do požadovanej dĺžky, t. j. aby nepresahovali dĺžku srsti, ale tiež aby nedochádzalo k zraneniu,

- pazúriky musia byť očistene od trusu, prípadne iných nečistôt,

- pohlavné kútiky musia byť vyčistené, zvýšená pozornosť hlavne pri dospelých samcoch,

- do tejto časti tiež patrí znečistenie spodných plôch končatín (nášľapových plôch)  a znečistenie povrchu tela (močom, trusom a inými nečistotami).  

Supuka P., Supuka, M., Adamec, Š.: Vzorník plemien králikov, SZCH, 2013

nasledujte nás