LIPTOVSKÝ LYSKO UZNANÝ

Vložené 08.06.2020

Aj  keď  bolo  v  rôznych  krajinách  sveta  vyšľachtených veľa plemien  králikov a ich  farebných a  kresbových rázov s normálnou, krátkou, dlhou srsťou či so zmenou štruktúry srsti, predsa žijú  medzi nami  ľudia, ktorí  z času  načas prídu  s nápadom, vyšľachtiť  nové  plemeno.  Jeho   výzor  spočiatku  nosia  len v mysli,  neskôr  sa  s  ním  niekomu  zveria, vytvárajú si pre šľachtenie podmienky a hlavne študujú dedičné založenie rôznych plemien,  pomocou  ktorých  by  mohli  svoj šľachtiteľský zámer realizovať.  Takým  tvorivým  chovateľom  je  aj  JOZEF  ČERVEŇ z Vitálišoviec, ktoré sú mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš.

    
 
Jozef Červeň pred skupinou liptovských lyskov                         S garantom šľachtenia Petrom Belkom z Trsteného.
 predvedených  3.  12. 2005, na  IX. celoštátnej výstave
 zvierat Nitra 2005.

Čo všetko by ešte bolo možné vyšľachtiť? Asi pred štvrťstoročím som sa rozprával s chovateľom  králikov, ktorý sa mi zveril, že má v úmysle vyšľachtiť králika bodkovaného ako anglický strakoš či rex dalmatínsky strakoš, ale  s tým rozdielom, že by bodkovanie nebolo na bielom, ale na žltom  až oranžovom podklade. Mal pre králika už aj  meno, králik gepardí.  Za základ nového  šľachtiteľského produktu  hodlal  použiť  králika  japonského,  ktorý obe tieto farby  má.  K  tomuto   králikovi  sa  chcel  dopracovať  dvoma spôsobmi.   Buď   neustálym   výberom   najžltších králikov (japonských) len  s čiernym, čo  najviac ohraničeným bodkovaním. Druhou  cestou  malo  byť  kríženie  niektorého  bodkovaného  plemena  s  podobným  genotypom  (anglický  strakoš trojfarebný čierno-žltý a rex  dalmatínsky strakoš trojfarebný čierno-žltý. Gepardí králik mal  byť stredné plemeno a chcel  ho šľachtiť aj s normálnou srsťou aj srsťou rexovitou. Od nápadu k realizácii je však veľmi ďaleko.  Ktovie, či si naň  ešte niekedy dotyčný chovateľ spomenie   a  či   vôbec  je   podobný  šľachtiteľský   projekt realizovateľný.  Mne  sa  vynoril   jeho  nápad  v  pamäti  počas rozhovoru s Jozefom Červeňom.

Ľudí ako Jozef Červeň obdivujem, pretože majú snahu niečo dokázať. Pritom dobre  vedia, že  nestačí mať  dobrý nápad.  Jeho realizácia je vždy  beh  na  dlhú  trať.  Niekedy  je oveľa ťažšie presvedčiť okolie  a  preraziť  neviditeľnú,  ale  neprekonateľnú  bariéru ľudského nepochopenia a nepriania.

     
  Liptovský lysko divo sfarbený, pár.                                         Liptovský lysko 1,0.  


     
  Liptovský lysko 1,0.                                                                Pohľad na sfarbenie chvosta. 

▄  Preto  som  prvú otázku  Jozefovi Červeňovi sformuloval takto. Čo  vás viedlo k tomu,  že ste si jedného  dňa povedali, 'ja  vyšľachtím  nové  plemeno   králikov  a  bude  sa  nazývať liptovský lysko.'

- Pokiaľ  viem, máme  na Slovensku  len päť  uznaných národných plemien. No  a keďže sme  už ako republika  plnoprávni členovia Európskej únie, rozhodol  som sa aj ja prispieť,  ako sa vraví, svojou troškou do  mlyna. Povedal som si, že  niečo spravím pre našu Slovenskú republiku a  pre slovenské chovateľstvo. To bolo moje rozhodnutie  a môj cieľ,  preto som v  roku 1993 začal  so šľachtením  liptovského lyska.  Aj  keď  musím povedať,  že som nezačal  najšťastnejšie,  lebo  som si nevybral spočiatku správne východiskové  plemená králikov.  Začal som  s krížením holandského čierneho s činčilou veľkou.  Táto kombinácia sa ale neosvedčila.  Usmernil  ma potom  garant  môjho  šľachtenia pán  Peter Belko. Často  sme o  novošľachtení debatovali,  pretože bývame  blízko seba, radili sme  sa aj s chovateľom Jánom  Benkom a na základe ich odporúčaní  zvolil som novú kombináciu.  Nakúpil som chovné králiky pre  zamýšľané   kríženie  -  viedenské  divo sfarbené a holandské divo sfarbené. Preštudovali sme genotypy oboch plemien a usúdili, že  táto  kombinácia  je pre  zamýšľaný produkt novošľachtenia  najoptimálnejšia.

▄  Nezainteresovaného chovateľa  bude zaujímať, prečo  bol druhý králik s holandskou kresbou?

- Preto, že môj novošľachtenec mal mať len lysku na hlave, a to je  vlastne  malá či redukovaná  holandská   strakatosť.  Výsledky  z týchto spojení sa začali ukazovať už po dvoch až troch rokoch. Pomohla mi hodne kniha uznávaného českého králikárskeho odborníka, dnes už  žiaľ  zosnulého  Ing.  Jaroslava  Fingerlanda,  Králikářská genetika. Vďaka nej som už nemusel, obrazne povedané, objavovať koleso na  fúrik, ale mnohé  poznatky som získal  z prvej ruky, ako na lopate. Pomohla mi vyvarovať sa mnohých chýb tým, že som si  knihu  nielen  prečítal,  ale  jej  obsah  som  si  doslova naštudoval. Výsledky  nedali na seba  dlho čakať a  sú tu. Keby som  mal túto  publikáciu po  ruke už  v roku  1993, dovolím si povedať,  že nie  trinásť rokov  by som  sa bol  s vyšľachtením liptovského lyska trápil, ale len takých šesť až sedem, najviac však  osem rokov.  Žiaľ, táto  vynikajúca kniha  vyšla v českom vydavateľstve Chovatel, s. r. o. až v roku 1998.

▄  V redakcii sme sledovali vývoj  plemena a v časopise Chovateľ sme  uverejnili   fotografie  z  výstav   a  návrhy  štandardu. V rozhovoroch s niektorými chovateľmi  a funkcionármi som badal veľa skepsy, nazdávali  sa, že z toho čo  robíte, plemeno nikdy nebude.  Určite  ste  sa  aj  vy  s  takýmito  názormi stretli. Neodrádzalo vás to od pokračovania v začatom diele?

- Určite ma  tieto názory a reči  nepotešili, skôr veľmi mrzeli, na druhej strane ma ale hnali vpred. Nedal som sa odradiť.

▄ Musí to  byť dobrý pocit,  keď dňa 3.  decembra 2005, na  IX. celoštátnej výstave zvierat Nitra 2005, kolektív ľudí, ktorý sa nazýva  uznávacia  komisia,  povedal  liptovskému lyskovi svoje áno, uznal ho za došľachtené a uznal jeho plemenný štandard.

- Dobre mi to  padlo, teším sa. Počas trinásť  rokov som mal na každej  výstave, kde  som vystavoval,  isté pochybnosti.  Počas tých uplynulých trinásť rokov  som nezískal na výstavách žiadne ocenenie  či pohár.  Pritom  som  bol navyknutý  dostávať ceny, pretože som predtým choval  nemecké obrovité strakoše dvadsaťpäť rokov.  Dvadsať rokov  som bol  členom klubu chovateľov tohto plemena, dokonca  aj jeho  predsedom. V  roku 1992  som s chovom tohto plemena skončil  a  začal  som  s  novošľachtením.  Musím  povedať,  že s myšlienkou vyšľachtiť liptovského lyska  som sa začal pohrávať už  pred tridsiatimi  rokmi,  keď  som choval  nemecké obrovité strakoše. Vždy som popri nich choval krátkodobo aj iné plemeno, raz činčily veľké, inokedy holandské králiky. S holandským králikom som  napríklad zvíťazil  na výstave v Letanovciach  roku 1992. Nebol som tam vtedy prítomný, ale  cenu pre víťaza výstavy mi poslali domov. Mňa  tá myšlienka držala neustále.  Mám fotografiu mojej dcérky keď mala  desať rokov, dnes má už štyridsať  a na nej je s králikom s lysinkou.

▄ Čo všetko bolo potrebné doložiť, aby bolo záverečné uznávacie pokračovanie úspešné?

- Podmienka  bola, aby  vystavovali na  IX. celoštátnej výstave zvierat v Nitre najmenej  traja chovatelia plemena. Vystavovali sme piati. Bol stanovený minimálny počet dvadsaťštyri jedincov, my sme  predviedli tridsaťdva. Z  uznávania je vykonaný  zápis, uznávacej  komisii  predsedal   Pavol  Blaško,  predseda  zboru posudzovateľov králikov. K zápisu sú priložené kópie rodokmeňov predvedených králikov.

▄ Liptovský  lysko  bol  uznaný  v  divom  sfarbení.  Plánujete vyšľachtiť aj iné farebné rázy?

- Ak by sa niekto chcel o  to pokúsiť, dovolím si tvrdiť, že to už nebude  robota na trinásť, ale  len na tri až  maximálne päť rokov. A čo je dôležité, dnes už viem ako nato.

▄ Bol  som zvedavý  pri tejto  príležitosti aj  na názor  Petra Belka, ktorý  bol garantom šľachtenia liptovského  lyska. V čom spočívala jeho pomoc a či sa z uznania plemena teší.

- Radosť mám  veľkú, že po toľkých  rokoch sme konečne dosiahli cieľ.  Práca  to  bola  ťažká.  Spočiatku  sa vyskytovali biele škvrny či fľaky aj na iných  častiach tela, nielen na hlave, ako sa požadovalo, pazúriky na  hrudných končatinách boli biele. Aj preto  bol  prvý  návrh  štandardu  so  širokým  rozpätím chýb, ktorých počet sa neskôr  znateľne zužoval. Štandard sa viackrát prepracoval. Akceptovali sa pripomienky posudzovateľov.

▄  Neboli  problémy s  hmotnosťou novošľachtenca,  keď viedenský králik je stredné plemeno a holandský malé plemeno?

- Problémy  spočiatku boli,  niektoré jedince  v potomstve boli ľahšie, aj keď mali už  pomerne dobrú kresbu, iné mali hmotnosť dobrú,  ale mali disproporcie v  tvare tela, napríklad panvové  končatiny  boli  dlhšie  a  hrudné  kratšie, museli sa vyradiť, pritom  niektoré mali kresbu  dobrú. To práve  prináša kríženie stredného plemena s malým. Do chovu sa zaraďovali vždy len  tie najlepšie  jedince  a v roku  2004,  na výstave mladýchkrálikov  v Adamovských  Kochanovciach, boli  vystavené kolekcie liptovského lyska  naozaj pekné a vyrovnané.  Tušili sme, že sa blížime  do  cieľa.  Na   Národnej  výstave  mladých  králikov v Michalovciach 2005 dostal liptovský  lysko Jozefa Červeňa prvýkrát v histórii  čestnú cenu.  Na IX.  celoštátnej výstave  zvierat v Nitre  2005   získal   čestnú   cenu   chovateľ   Ján   Socháň a šľachtiteľ plemena Jozef Červeň,  obaja na jedince. Srdečne všetkým   doterajším   deviatim    chovateľom   tohto   plemena blahoželám.

Zhováral sa a foto Dušan Barlík
Chovateľ č. 1/2006

nasledujte nás