MARANSKA

Vložené 21.04.2020

Maranska je plemeno kúr s kombinovanou úžitkovosťou, ktoré si vo Francúzsku vyslúžilo prezývku La poule aux œufs d’or, v češtine slípky s vejci ze zlata,  a to vďaka farbe vajcovej škrupiny.  Tá je v skutočnosti čokoládovo hnedá, čím tmavšia, tým lepšia. Pri veľkej aj zdrobnenej forme tohto plemena sa v zozname plemien Európskeho zväzu chovateľov  uvádza ako krajina pôvodu Francúzsko.

Maransky pochádzajú z okolia mestečka Marans, neďaleko La Rochelle, v západnom Francúzsku.  Vyšľachtené boli začiatkom 20. storočia (uvádza sa rok 1900). Na ich vzniku sa, pravdepodobne, podieľali faverolky a croad langšanky. U nás sú  pomerne mladým plemenom. V knihe Encyklopedie slepic sa uvádza, že zdrobnené maransky vznikali v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Vo Veľkej Británii boli uznané roku 1948, neskôr boli vyšľachtené aj v ďalších krajinách. V Británii sa chová ráz bez pančušiek (operenie behákov), zatiaľ čo maransky francúzskeho pôvodu majú beháky s pančuškami. U nás je uznaný práve ráz s pančuškami.                                                                      
                                                                                      

Foto č. 2

Plemenné znaky

Maransky zaraďujeme medzi stredne ťažké plemená s mohutnejším, priestorným, dobre osvaleným,  plným trupom. Pri pohľade zboku má trup tvar obdĺžnika. Prsia musia byť široké, klenuté a dobre osvalené.

Hlavu maransiek zdobí stredne veľký listový hrebeň, zástavica sleduje tylo, ale neprilieha k nemu. Hrebeň sliepok požadujeme vzpriamený, nie nabok klopený. Ušnice sú ako pri väčšine stredne ťažkých plemien červené, mierne zvráskavené. Laloky by mali byť zaoblené, stredne veľké.  

Beháky sú stredne dlhé s pančuškami - kratším perím na vonkajšej strane behákov a vonkajších prstoch.

 
Chvost kohútov aj sliepok je stredne dlhý, široko nasadený v uhle asi 40 °. Prechod z línie sedla je plynulý. Veľké kosieriky kohútov by mali byť zakryté stredne dlhými kosierikmi. Optimálna hmotnosť kohútov maransiek by v prvom roku mala byť v rozmedzí 3,0 až 3,6 kg, sliepok 2,3 – 2,9 kg. Zdrobnené maransky vyzerajú ako ich väčšie príbuzné, len hmotnosť kohútov by v prvom roku mala byť v rozmedzí 1,0 – 1,2 kg,  sliepok 0,8 – 1,0 kg.


                                                                                                                         Foto č. 3 
Najčastejšie exteriérové chyby                                                          

K chybám, ktoré sa vyskytujú, patrí chybné utváranie trupu – ploché prsia, kratší trojuholníkový trup, úzky alebo drobný trup. Vylučujúcou chybou  je chýbajúce operenie behákov. Zriedka sa vyskytujú silne vyvinuté papuče namiesto pančušiek.

Chybné sú tiež podušky v operení, bývajú najmä v sedle. Pomerne časté sú nedostatky v utváraní chvostov kohútov.  

Farebné rázy

V Česku (pozn. red. - aj na Slovensku) sú uznané maransky pšeničné, čierne striebornokrké, modré striebornokrké, biele, čierne medenokrké, modré medenokrké.  Vo Francúzsku sa uvádza 12 rázov, aj keď ani toto nie je konečné číslo, pretože v poslednom čase zažíva toto plemeno v zahraničí veľký boom. V procese šľachtenia sú napríklad rázy s modrou farbou. Možno vidieť aj maransky s kučeravým perím.

Najčastejšie sa chovajú čierne medenokrké – základná farba je čierna, hlava je v odtieni medi s výrazným leskom, rovnako aj krčný a sedlový záves, ktoré majú čiernu kostrnkovú kresbu. Medená farba je aj na chrbte a hornej časti štítov krídel, môže byť s prímesou  čiernej. Perie na prsiach je čierne.                                                             
                                                                                                                   
Pre začínajúcich  chovateľov: mladé kohúty tohto farebného rázu majú prsia v hnedých odtieňoch, až neskôr preperia  na zodpovedajúcu čiernu s hnedým lemovaním. Základná farba sliepok je čierna, len krčný záves je medenohnedý s čiernou kostrnkovou kresbou a jednotlivé perá na prsiach majú úzke medené lemovanie. Penalizuje sa chýbajúca kresba na prsiach  a bokoch, hnedé alebo naopak svetlejšie žlté odtiene kresby.

 
Úžitkovosť

Pre veľké maransky sa uvádza znáška 160 – 180 vajec s veľmi tmavou, červeno-hnedou škrupinou. Farba škrupiny nie je daná len geneticky, ale  ovplyvňuje ju aj zloženie kŕmnej dávky, pôsobenie stresu, znáškový cyklus a pod. Preto sa na chov vyberajú sliepky, ktoré produkujú mnoho tmavých vajec veľkú časť znáškového cyklu a viac než len jednu znáškovú sezónu. Minimálna hmotnosť násadových vajec je 65 g. Znáška zdrobnených maransiek sa pohybuje okolo 120 vajec s hmotnosťou 45 g.


Uvádza sa,  že vajcia maransiek majú veľmi malé póry v škrupine a tiež silné a menej priepustné podškrupinové blany. Zanedbateľná nie je ani mäsová úžitkovosť. Maransky sú dobre mäsité, rýchle rastú aj operujú.


                                                                   Foto č. 4                                                                            Foto č. 5                                       


Špecifiká chovu

Maransky sú pokojné a nenáročné plemeno kúr, údajne sa ale nedajú úplne skrotiť. Okrem exteriéru je pre maransky veľmi dôležitá farba vajcovej škrupiny. Na jej udržanie je potrebné navzájom páriť len nepríbuzné zvieratá, pri výbere násadových vajec vyberať len tmavé vajcia, tie so svetlou škrupinou na liahnutie nepoužívať. 

Pri zdrobnených maranskách  sa častejšie vyskytuje kvokavosť. Uvádzajú ju aj  niektorí  chovatelia veľkých maransiek, v závislosti na počasí, najmä ak je veľmi teplé leto.
 

Obrúčka

Kohút 22 mm, sliepka 20 mm, zdrobnená forma kohút 15 mm, sliepka 13 mm.

Texty k fotkám:

  1. Maranska čierna medenokrká, sliepka.
  2. Maranska čierna medenokrká, kohút.
  3. Kohút, maranska modrá medenokrká.
  4. Zdrobnená maranska čierna medenokrká, kohút.
  5. Zdrobnená maranska čierna medenokrká, sliepka.Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D.

e-mail: iprombergerova@gmail.com 

Chovateľ č. 9/2016

nasledujte nás