Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (14)

Vložené 08.07.2020

Skupina radu čierneho SF – a11

V tejto skupine FK majú dobré zoxidovaný melanín až do rohových častí. Je dobre viditeľné po stranách tela. Čiarkovanie musí byť široké neprerušované a musí sa vyskytovať na bokoch i na prsiach. V tomto rade nesmie byť viditeľná iná farba než tmavá, vrátane krycieho pera, na ktorom má byť rozptýlený čierny eumelanín. Celkové perie musí byť tmavé bez náznakov prítomností feomelanínu. Prítomnosť lipochrómu musí byť jasne viditeľná v perí po celom tele, najviac v letkách, kde vytvárajú tzv. zrkadielka podľa prítomnosti základnej farby (žlté alebo oranžové). Zobák, nohy, pazúriky sú tmavé, čím tmavšie tým vzácnejšie, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu achátového SF – b11

Je nesporné, že v tomto rade sú FK najlepšie vyfarbené. V tomto rade kanárik vyniká v celej svojej kráse. Jeho kresba musí byť na bielom  a svetlom pozadí, kde je možné vidieť len nepatrné množstvo feomelanínu. Čiarkovanie musí byť dobré a výrazné na hlave, chrbte, bokoch a na hrudníku. V čiarkovaní sa nesmie vyskytovať eumelanín. Čiarkovanie má byť krátke, prerušované a úzke, nie však ako pri achátových FK v klasickom melaníne. Nesmie byť ani široké a neprerušované, ako v rade čiernom. V tejto skupine FK dobre vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou.  Zobák, nohy a pazúriky sú svetlé, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé, čierne.

Skupina radu hnedého SF – c11

Táto skupina FK nesmie obsahovať nadmerné množstvo feomelanínu, v opačnom prípade sa z posudzovanie vtáky vylučujú. Naopak eumelanínové čiarkovanie musí byť jasne viditeľné a má byť dostatočne široké, neprerušované a dostatočne dlhé. Nesmie chýbať na bokoch a prsiach. Toleruje sa minimálne množstvo feomelanínu, ktorý nesmie byť príliš výrazný. Kresba musí byť dobre viditeľná, ako v skupine čierneho radu. V tejto skupine vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou. Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

      

Bielo-čierny jaspis SF                                                               Červeno-achátový CII jaspis  SF


Skupina radu izabelového SF – d11

Táto skupina FK nesmie obsahovať ani najmenšie množstvo feomelanínu. Prítomnosť eumelanínu musí byť viditeľná v kresbe,
kde čiarkovanie  musí byť úzke, krátke a prerušované. Lipochrómová farba musí byť najviac viditeľná. Melanínová kresba sa musí približovať k béžovej farbe, nesmie byť však výrazne hnedá. Najideálnejšia je v rozmedzí medzi hnedou a béžovou. Čiarkovanie musí byť viditeľné po celom tele i na bokoch a prsiach.    Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu čierneho SF – a11

V tejto skupine FK majú dobré zoxidovaný melanín až do rohových častí. Je dobre viditeľné po stranách tela. Čiarkovanie musí byť široké neprerušované a musí sa vyskytovať na bokoch i na prsiach. V tomto rade nesmie byť viditeľná iná farba než tmavá, vrátane krycieho pera, na ktorom má byť rozptýlený čierny eumelanín. Celkové perie musí byť tmavé bez náznakov prítomností feomelanínu. Prítomnosť lipochrómu musí byť jasne viditeľná v perí po celom tele, najviac v letkách, kde vytvárajú tzv. zrkadielka podľa prítomnosti základnej farby (žlté alebo oranžové). Zobák, nohy, pazúriky sú tmavé, čím tmavšie tým vzácnejšie, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu achátového SF – b11

Je nesporné, že v tomto rade sú FK najlepšie vyfarbené. V tomto rade kanárik vyniká v celej svojej kráse. Jeho kresba musí byť na bielom  a svetlom pozadí, kde je možné vidieť len nepatrné množstvo feomelanínu. Čiarkovanie musí byť dobré a výrazné na hlave, chrbte, bokoch a na hrudníku. V čiarkovaní sa nesmie vyskytovať eumelanín. Čiarkovanie má byť krátke, prerušované a úzke, nie však ako pri achátových FK v klasickom melaníne. Nesmie byť ani široké a neprerušované, ako v rade čiernom. V tejto skupine FK dobre vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou.  Zobák, nohy a pazúriky sú svetlé, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé, čierne.

Skupina radu hnedého SF – c11

Táto skupina FK nesmie obsahovať nadmerné množstvo feomelanínu, v opačnom prípade sa z posudzovanie vtáky vylučujú. Naopak eumelanínové čiarkovanie musí byť jasne viditeľné a má byť dostatočne široké, neprerušované a dostatočne dlhé. Nesmie chýbať na bokoch a prsiach. Toleruje sa minimálne množstvo feomelanínu, ktorý nesmie byť príliš výrazný. Kresba musí byť dobre viditeľná, ako v skupine čierneho radu. V tejto skupine vynikajú vtáky s mozaikovou kresbou. Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

      

Bielo-čierny jaspis SF                                                               Červeno-achátový CII jaspis  SF

Skupina radu izabelového SF – d11

Táto skupina FK nesmie obsahovať ani najmenšie množstvo feomelanínu. Prítomnosť eumelanínu musí byť viditeľná v kresbe, kde čiarkovanie  musí byť úzke, krátke a prerušované. Lipochrómová farba musí byť najviac viditeľná. Melanínová kresba sa musí približovať k béžovej farbe, nesmie byť však výrazne hnedá. Najideálnejšia je v rozmedzí medzi hnedou a béžovou. Čiarkovanie musí byť viditeľné po celom tele i na bokoch a prsiach.    Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, stehná sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

                                            Bielo-hnedý jaspis SF                                                              Červeno-hnedý CII Jaspis SF

Melanín – jaspis DF – (12

Skupina radu čierneho DF – a12

Pri dvojfaktorových jaspisových FKčierneho radu ide o sériu FK, kde sa stretávame so vzorovo správnou oxidáciou vrátane rohových častí. Na týchto vtákoch je melanínová kresba takmer neviditeľná, maximálne slabé množstvo eumelanínu. Pokiaľ sa dizajn skladá z feomelanínu, povrch peria sa nám javí farby svitu mesiaca, čo je veľká chyba.  V lipochrómovej farbe sa má objaviť zelenkastý tón, vzhľadom na rozptyl čierneho eumelanínu. Chybou sú svetlé pazúriky, biele perie alebo niekoľko bielych oblastí, čo je dôvod na diskvalifikáciu. Perie musí byť dostatočne zriedené, v opačnom prípade je to dôvod na diskvalifikáciu i keď v ostatných pozíciách vykazujú veľmi dobre hodnotenie. Zobák, nohy, pazúriky sú čo najtmavšie, stehna sú dobre operené, oči tmavé – čierne.


Skupina radu achátového DF – b12

Rovnako, ako v achátovom rade SF i v DF sú to nádherné vtáky s krásnym dizajnom v eumelaníne, kde sa vôbec nevyskytujú náznaky prítomnosti feomelanínu. Eumelanín musí vynikať na hlave, chrbte, hrudníku a po bokoch. Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej farby, stehna sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

Skupina radu hnedého DF – c12

Je veľkou chybou, keď sa v tomto rade vyskytujú vtáky len vo feomelanínovej kresbe. Vtáky musia vykazovať i známky eumelanínu, nie s príliš veľkým množstvom feomelanínu.     Zobák, nohy a pazúriky sú svetlej mäsovej farby, stehna sú dobre operené, oči sú tmavé – čierne.

 

Skupina radu izabelového DF – d12

V tomto rade vtáky sú zatiaľ málo štandardné a preto sa ešte stále pracuje na ich šľachtení. Preto pri ich posudzovaní sa postupuje veľmi citlivo.

        

   Žlto- čierny A jaspis DF                                                     Žlto-hnedý B jaspis DF

Došli sme k záveru tejto časti o farebných kanárikoch, preto si zhrňme ešte raz ich konkrétne rozdelenie  ako celku tak, ako sme to podrobne  opísali v jednotlivých častiach a ukážme si zároveň vyjadrenie farieb farebných kanárikov podľa nomenklatúry  C.O.M., s ktorým sa stretávame na každej výstave u nás i v zahraničí. Dá sa povedať, že je to medzinárodný jazyk medzi chovateľmi farebných kanárikov vo svete, s ktorým sa rýchlo dorozumejú bez toho, aby bolo potrebné poznať cudziu reč toho ktorého štátu.

 

PREHĽAD NOMENKLATÚRY FAREBNÝCH KANÁRIKOV
Základná nomenklatúra farebných kanárikov

L i p o c h r ó m – základná (svetlá)  farba I – VI

I           žltá

II         červená

III       dominantne biela

IV       recesívne biela

V         slonovinovo žltá

VI       slonovinovo červená

M e l a n í n – tmavá farba

Farebná skupina – 1 – 10 (11 a 12)                                           Rad – a – d

  1 melanín – NORMÁL                                                            a  rad čierny

  2 melanín – PASTEL                                                               b  rad achátový

  3 melanín – SIVO KRÍDLY                                                     c  rad hnedý

  4 melanín – OPÁL                                                                    d rad izabelový

  5 melanín – PHAEO                

  6 melanín – SATÉN

  7 melanín – TOPÁS

  8 melanín – EUMO

  9 melanín – ÓNYX

10 melanín – KOBALT

11 melanín – JASPIS SF (doposiaľ neuznaný v rámci COM)

12 melanín – JASPIS DF (doposiaľ neuznaný v rámci COM)

Poznámka:farebná skupina  2 – 12 sa označuje aj ako skupina „neklasický melanín“.

Farebná kategória (štruktúra) – (A – C)

A intenzívny

B neintenzívny (plesňový)

C mozaikový – C I – typ samica

    mozaikový – C II – typ samec               

 

Doplňujúce faktory – (R)

R lipochrómové s červenými očami – ino

● albíno (biely)

● lutíno (žltý, slonovinovo žltý)

● rubíno (červený, slonovinovo červený)

Kľúč farebných kanárikov podľa C.O.M.

Podľa opisu jednotlivých skupín FK je kľúč pre určovanie FK podľa  C.O.M. nasledovný :

Lipochróm     Melanín          Rad             Kategória          Prídavný        Poznámky

                                                                  (Štruktúra)         faktor

I – VI            1 – 10 (12)         a –d          A – C I, C II          R                              

Uvediem niekoľko príkladov :

● Červený intenzívny. Podľa kľúča C.O.M. napíšeme  – II A

● Lutíno neintenzívny – I R B

● Slonovinovo žlto izabelový mozaikový (typ samica) – V 1d CI

● Červeno čierny intenzívny sivokrídly – II 3a A

● Slonovinovo červeno-hnedý EUMO intenzívny– VI 8c A

● Dominantne bielo-čierny kobalt – III 10a, atď.

Z uvedeného vyplýva, že neexistuje farebný kanárik s názvom citrónový, medený, bronzový či nebodaj zelený, modrý, zlatožltý,
ale - žltý neintenzívny, červeno čierny A, B, CI, CII (červeno achátový A, B, CI, CII), červeno-hnedý A, B, CI, CII, žlto-čierny A, B, CI, CII (žlto achátový A, B, CI, CII), žlto-čierny (A, B, CI, CII) (žlto achátový A, B, CI, CII) s optickým reprakti faktorom  (faktorom modrým) a pod.

Bohužiaľ, ešte aj v súčasnosti sa stretávame v rôznych článkoch  i v literatúre, na výstavách (v katalógoch) alebo hlavne pri inzerovaní so starým, neplatným názvoslovím v pomenovaní farebných kanárikov, čo by sa už nemalo vyskytovať.

Aby sme dobre pochopili doterajšie rozdelenie farebných kanárikov a vedeli si ich podľa správneho názvu i správne v mysli zobraziť, resp. pri videní farebného kanárika na výstave si ho vedeli správne zaradiť, nasledujúce riadky venujem  opisu jednotlivých skupín. Hneď na začiatku chcem zdôrazniť, že takmer na všetkých výstavách menšieho typu (česť výnimkám) sa stretávam so zlým pomenovaním a zaradením vtákov. Skutočnosť je mnohokrát iná, ako je to uvedené v katalógu výstavy. Podľa mojich skúseností, dochádza na takýchto výstavách k rozporom medzi vystavovateľom – usporiadateľom - posudzovateľom. Pochopiteľne, že vystavovateľ nechce prijať kritiku na svoju osobu, že v prihláške nesprávne uviedol názov vtáka. Tak, ako napíše názov farebného kanárika vystavovateľ do prihlášky na výstavu, taký názov sa ocitne i v katalógu i na posudzovacom lístku. Posudzovateľ, má pripravený lístok na posudzovanie a zistí zlé zaradenie farebného kanárika. Posúdi ho ale tak, ako bol na výstavu prihlásený a nie podľa skutočnosti. Zlé zaradenie posudzovateľ síce uvedie do poznámky, ale farebný kanárik takýmto zlým prihlásením na výstavu vinou chovateľa, môže  prísť o dobré umiestnenie vo svojej farebnej skupine.

Iný prípad je, keď vystavovateľ pri prihlásení na výstavu uvedie „šalamúnsky“ – teda bez udania názvu, ktoré sa v katalógu objavia pod názvom „Bližšie neurčené“. Osobne som proti tomu, aby sa takéto farebné kanáriky posúdili, pretože to považujem zo strany chovateľa – vystavovateľa nie za neznalosť, ale za provokáciu a špekulantstvo. Preto, aby sme sa v budúcnosti vyvarovali podobným problémom a namiesto obviňovania kohokoľvek, len nie seba, bude potrebné raz a navždy si zafixovať správne názvoslovie  farebných kanárikov a potom sa každá výstava uskutoční bez kritiky a vzájomného osočovania. Pokiaľ sa tak stane, ubehne veľa vody, ale aj napriek tomu som optimista.

Každý farebný ráz, čierny i  achátový, okrem dominantne a recesívne bielo-čiernych a bielo-achátových, môže byť vo farebnej kategórii (štruktúre) A, B, CI, CII.

Rad čierny môže byť v neklasickom melaníne pastel (2), sivokrídly (3), opál (4), phaeo (5), topás (7), eumo (8), ónyx (9), kobalt (10), jaspis SF i DF (11, 12).

Rad achátový môže byť v neklasickom melaníne pastel (2), opál (4), topás (7), eumo (8), ónyx (9), kobalt (10), jaspis SF i DF (11, 12).

Rad hnedý môže byť v neklasickom melaníne pastel (2), opál (4), phaeo (5),  topás (7), eumo (8), ónyx (9), kobalt (10), jaspis SF i DF (11,12).

Rad izabelový môže byť v neklasickom melanine pastel (2), opál (4) – nevystavuje sa v tejto kategórii, satén (6), jaspis SF i DF (11,12).

Vtáky v neklasickom melaníne sa môžu vyskytovať vo všetkých farebných kategóriách (štruktúrach) A, B, CI, CII, nie však v základnej   farbe bielej (dominantnej i recesívnej). V mozaikovej kategórii (štruktúre) zvlášť vynikajú vtáky neklasického melanínu topás, eumo, ónyx i jaspis. Topás v kombinácii s optickým reprakti faktorom vynikne veľmi dobre. Lemovanie pier  v tomto prípade dostáva zvláštnu perlivú sivú farbu.

Ako som už v predchádzajúcich častiach poukázal, v jednotlivých radoch bolo v minulosti pri farebných kanárikoch dvojité pomenovanie, s ktorým sa nebudem zaoberať, nakoľko pre posudzovateľov aj pre chovateľov je staré pomenovanie nevyhovujúce a nežiaduce.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás