Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (15)

Vložené 15.07.2020

VÝSTAVNÉ SKUPINY A TRIEDY FAREBNÝCH KANÁRIKOV

Aby výstava pôsobila estetickým dojmom a bola oku lahodiaca, sú i u farebných kanárikov vytvorené výstavné triedy (VT) poradia, podľa ktorých sú jednotlivé farebné kanáriky  na výstave zoradené.  Takéto usporiadanie podľa skupín je nielen oku lahodiace, ale je príjemnejšie prezeranie si kanárikov, keď jednotlivé farby idú  za sebou, než ako keby boli roztrúsené po celom výstavisku.

Nemôžem si zvyknúť na veľkolepú výstavu, ktorá sa každoročne koná v Regio Emilia v Taliansku, kde sa toto nedodržiava (rok 2012). Farebné kanáriky z jednotlivých výstavných tried sú tam roztrúsené po celom pavilóne. Napríklad žltého farebného kanárika môžete nájsť na štyroch či piatich rôznych miestach. Podľa mňa, takéto usporiadanie je veľmi zlé a pôsobí rušivo na návštevníka, ktorý si napr. prišiel pozrieť iba niektoré výstavné triedy a musí ich hľadať po celom pavilóne, kde je napr. vystavených 15 000 vtákov.

Zastávam názor, že farby by mali byť usporiadané tak, ako je to napr. na každom svetovom šampionáte, prípadne tak, ako je to nižšie uvedené (po skupine FK).                                                   
           

                    

  Dominantne bieloizabelový pastel                                                Červeno-čierny sivokrídly CII

                                                    

                   

  Dominantný bielo-čierny opál                                                              Žltý phaeo CII


                

 Žltý satén CI                                                                                       Dominantný bielo-hnedý topás

                                                                             

              

 Červeno hnedý eumo CI                                                                       Žlto čierny ónyx CI


                   

 Žlto čierny kobalt A (vľavo)                                                                   Červeno hnedý jaspis mozaikový (SF)

 

                                                                  Žlto-hnedý jaspis B (DF) detail krídla a chvosta

I. SKUPINA SVETLÁ – LIPOCHRÓMOVÉ

1. Výstavná trieda - biele

1/1 dominantne biela,

1/2 recesívne biela,

1/3 albíno – biele červenooké (v poradí dominantné, recesívne).

2. Výstavná trieda - žlté

2/1 žltá intenzívna  (A),

2/2 žltá neintenzívna (B),

2/3 slonovinovo žltá  (A i B),

2/4 lutíno – žlté červenooké (v poradí 2/1,2,3).

3. Výstavná trieda - červené

3/1 červená intenzívna (A),

3/2 červená neintenzívna (B),

3/3 slonovinovo červená (A i B),

3/4 rubíno – červené červenooké (v poradí 3/1,2,3).

4. Výstavná trieda - mozaikové:

4/1 mozaikové žlté ( CI, CII  vrátane slonovinovo žltej),

4/2 mozaikové červené ( CI, CII  vrátane slonovinovo červenej),

4/3 ino mozaikové (CI, CII v poradí 4/1, 4/2).

II. SKUPINA TMAVÁ – MELANÍNOVÉ

5. Výstavná trieda - klasický melanín

5/1 dominantne a recesívne bielo-čierna, bielo-achátová, bielo-hnedá, bielo-izabelová,  

5/2 žlto-čierna, žlto-achátová, žlto-hnedá, žlto-izabelová (A i B),

      slonovinovo žlto-čierna, ž-achátová, ž-hnedá, ž-izabelová (A i B),

5/3 červeno-čierna, č-achátová, č-hnedá, č-izabelová (A i B),

      slonovinovo červeno-čierna, č-achátová, č-hnedá, č-izabelová (A i B),

5/4 mozaikové žlté a, b, c, d (CI, CII) i slonovinovo žlté a, b, c, d (CI, CII),

      mozaikové červené a, b, c, d (CI, CII) i slonovinovo červené  a, b, c, d (CI ,CII).

6. Výstavná trieda – pastelové (neklasický melanín)

6/1 biele (dominantné a recesívne a, b, c, d,),

6/2 žlté radu a, b, c, d, (A i B) a slonovinovo žlté a, b, c, d, (A i B),

6/3 červené a, b, c, d, (A i B) a slonovinovo červené a, b, c, d, (A i B),   

6/4 žlté a, b, c, d, (CI, CII)  a červené a, b, c, d, (CI, CII).

7. Výstavná trieda – sivokrídle (neklasický melanín)

7/1 bielo-čierne sivokrídle (dominantné a recesívne),

7/2 žlto-čierne sivokrídle (A i B) a slonovinovo žlto-čierne sivokrídle (A i B),

7/3 červeno-čierne sivokrídle (A,B), slonovinovo červeno-čierne sivokrídle (A, B),

7/4 žlto-čierne a červeno-čierne sivokrídle mozaikové (CI, CII).

8. Výstavná trieda – opálové (neklasický melanín)

8/1 dominantne bielo a, b, c i recesívne bielo a, b, c

      (opálové v izabelovom poňatí (d) sa z posudzovania  vyraďujú),

8/2 žlto a, b, c, (A i B) a slonovinovo žlté a, b, c (A i B),

8/3 červeno a, b, c (A i B) a slonovinovo červené a, b, c (A i B),

8/4 žlto a, b, c, mozaikové (CI, CII) a červeno a, b, c, mozaikové (CI,CII) .

9. Výstavná trieda - phaeo (neklasický melanín)

9/1 dominantné biele a recesívne biele phaeo,

9/2 žlté a slonovinovo žlté phaeo (A, B),

9/3 červené a slonovinovo červené phaeo (A, B),

9/4 žlté phaeo mozaikové (CI, CII) a červené phaeo mozaikové (CI, CII).

10. Výstavná trieda – satén (neklasický melanín)

10/1  dominantne biely a recesívne biely satén,

10/2  žltý satén (A, B) a slonovinovo žltý satén (A, B),

10/3  červený satén (A, B) a slonovinovo červený (A, B),

10/4  žltý a červený satén mozaikový (CI, CII) slonovinovo červený satén mozaikový (CI,   CII).

11.    Výstavná trieda – topás (neklasický melanín)

11/1  dominantne bielo a, b, a recesívne bielo a, b,

11/2  žlto a slonovinovo žlto  a, b, (A, B),

11/3  červeno a slonovinovo červeno a, b, (A, B),

11/4  žlto a červeno a, b, mozaikové (CI, CII) a slonovinovo žlto a červené a, b, mozaikové (CI, CII).

12. Výstavná trieda – eumo (neklasický melanín)

12/1  dominantne a recesívne bielo a, b, c,

12/2  žlto  a slonovinovo žlté a, b, c, (A i B),

12/3  červeno a slonovinovo červeno a, b, c, (A i B),

12/4  žlto a červeno a, b, c, mozaikové (CI, CII) a slonovinovo žlto a červeno a, b, c, (CI, CII).

13.  Výstavná trieda – ónyx (neklasický melanín)

13/1  dominantne a recesívne bielo  a, b, c,  (A i B),

13/2  žlto a slonovinovo žlto a, b, c, (A i B),

13/3  červeno a slonovinovo  červeno a, b, c, (A i B),

13/4  žlto a červeno a, b, c, mozaikové (CI,CII) a slonovinovo žlto a červeno a, b, c, CI,CII).

14.   Výstavná trieda – kobalt (neklasický melanín):

14/1  dominantne a recesívne bielo a, b, c,  (A  i  B), 

14/2  žlto a slonovinovo žlto a, b, c, (A i B),

14/3  červeno a slonovinovo červeno a, b, c, (A i B),

14/4  žlto a červeno a, b, c, mozaikové (CI, CII) a slonovinovo žlto a červeno a, b, c, (CI, CII).

15.  Výstavná trieda – novinky (štandard nie je vytvorený) – nebodujú sa

15/1  so základnou farbou bielou,

15/2  so základnou farbou žltou,

15/3  so základnou farbou červenou,

15/4  mozaikové.

Vysvetlivky: a – čierny rad, b – achátový rad, c – hnedý rad, d – izabelový rad, A – intenzívny, B – neintenzívny, CI – mozaikový typ samička, CII – mozaika typ samec, R – ino.

V týchto 15 výstavných triedach, pre toto poradie platí, v prvom poradí zostavenie  kolekcií všetkých 15 tried a po nich jedince všetkých 15 tried. Označenie pre kolekcie platí (napr.: K1/1, K10/4, K12/2, K12/3, K12/4 atď.)

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás